DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 97     <-- 97 -->        PDF

AKTUALNO


KORIŠTENJE NEDRVNIH PROIZVODA I USLUGA U ŠUMARSTVU


Sastanak na temu korištenje nedrvnih proizvoda i
usluga u šumarstvu, održanje u Dclnicama 3. prosinca.
Ozbiljnije se pozabavio ovom, do sada zanemarivanom,
ali vrlo značajnom problematikom hrvatskoga
šumarstva.


Ako se prisjetimo početaka restrukturiranja Hrvatskih
šuma i donošenja Nacionalne šumarske politike i
strategije, vidjeti ćemo da se i u tim ključnim dokumentima
za preobrazbu hrvatskoga šumarstva, u pojedinim
njenim dijelovima, progovara o značajkama gore
navedenih resursa, nažalost do sada nedovoljno korištenih
u ostvarivanju dodatnih prihoda, ali i dodatnog
zapošljavanja ljudi.


Prema riječima predsjednika Uprave Hrvatskih šuma
Željka Ledinskog, nedrvni proizvodi, ali i ostale
usluge u šumarstvu, mogle bi poticajno djelovati na
razvoj ruralnih sredina. Time bi se u cjelini Poduzeće
moglo kvalitetnije pozicionirati, jer bi dodatni sadržaji
bili značajniji izvor prihoda za Poduzeće, te zapošljavanja
npr. invalida rada. Trenutno prihodi od tih djelatnosti
u Hrvatskim šumama iznose 15 %, a u budućnosti
se planira i prihod od 30 %.


Po mišljenju zamjenika direktora Ivana Hodića,
treba stvoriti preduvjete u smislu reguliranja navedene
problematike kroz bolju organiziranost unutar Poduzeća
(motivaciju radnika za samozapošljavanjem), pravnu
regulativu (čuvanje ali i kontrolu resursa), a kroz
osnove gospodarenje regulirati način korištenja nedrvnih
proizvoda.


Ivica M i 1 k o v i ć, šef Službe za uređivanje šuma,
smatra da najveći dio zarade od tih djelatnosti treba ostati
na području gdje se i stvara (kod lokalnih samouprava).
Uz to treba napraviti analizu dosadašnjih ulaganja,
utvrditi intenzitet korištenja nedrvnih proizvoda
i usluga, utvrditi prihode od te proizvodnje, identificirati
organizacije - jedinice koje će se time baviti, anketirati
zaposlenike i raspisati natječaje za korištenje tih
proizvoda.


U UŠP Delnice koja je do sada postigla u razvoju turizma
najbolje rezultate i ima u tome najviše iskustva,
uz prednosti, uočavaju se i problemi. Voditelj delničke
Podružnice Herman Sušnik, naglašava da su naše
šume otvorene svima koji vole prirodu i njezine ljepote,
ali to ima i svoje posljedice. Zbog masovnosti posjeta i
neučinkovitoga nadzora, šuma postaje odlagalište otpada.
Problem bi se mogao riješiti edukacijom ljudi kroz
razne udruge, a tu je nezaobilazna i uloga medija.


0 ovim problemima govorio je i Dario M a j n a r i ć,
rukovoditelj Odjela za lovstvo UŠP Delnice. Iznio je niz
primjera iz kojih je vidljivo da uz šumare šumu "koriste"
i drugi, ali ne na pozitivan način. Postavio je pitanja
na koji način spriječiti ovo neprikladno ponašanje
izletnika, planinara, sakupljača ljekovitoga bilja i si., te
kako zabraniti, odnosno kontrolirati takvo ponašanje?


Petar Jurjević, šef Ekološke službe u Direkciji,
smatra da treba ići na maksimizaciju korištenja nedrvnih
proizvoda. Postojeći Pravilnik o sporednim šumskim
proizvodima dobra je osnova za daljnji rad, samo
ga treba nadopuniti u smislu konkretnih popisa svih
proizvoda iz šume koje možemo koristiti, utvrđivanja
cjenika za te proizvode, a kroz osnove gospodarenja
definirati područja i lokacije gdje se što može sakupljati
i koristiti.


Mladen Slunj ski, šef Službe za proizvodnju,
smatra da se u posao mora krenuti intenzivnije, jer je
isplativ i daje određene financijske rezultate. Upozorio
je i na to da će stroža primjena zakona izazvati otpore
kod dosadašnjih korisnika.


Hranislav Jakovac, tajnik HŠD-a, mišljenja je da
se daljni poslovi vezani uz razvoj ovih djelatnosti povjeravaju
kreativnim pojedincima, odnosno da se pri tome
što više koriste iskustva šumara iz zapadne Europe.


Poslije rasprave donijeti su zaključci kojima se
predlaže:


- anketirati sve uprave šuma Podružnice uz značajno
proširenje popisa vrsta sporednih proizvoda i usluga
koje se mogu koristiti, sukladno Zakonu o šumama i
Zakonu o zaštiti prirode. Sve to ugraditi i time dopuniti
Pravilnik o sporednim šumskim proizvodima,
zajedničkom aktivnošću Službe za ekologiju i uređivanje
šuma izraditi jedinstveni program i metodologiju
planiranja održivog korištenja sporednih
šumskih proizvoda i usluga


Izraditi novi cjenik nedrvnih šumskih proizvoda i
usluga


Zakonom o šumama inzistirati na ozbiljnom proširenju
vrsta i broju prekršaja, kaznenih dijela i privrednih
prijestupa, kao i povećanju iznosa novčanih
kazni za prekršitelje,


Sve nadopune i vrste korištenja treba unijeti u izmjene
i dopune Pravilnika o čuvanju šuma i šumskih
ekosustava te Pravilnika o lovočuvarskoj službi.


V. Pleše


623