DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 120     <-- 120 -->        PDF

SI. 1. Lokalitet Valbonaša pokraj Pule nakon sanacije požarišta
i izvoza sanitara uzrokovanog napadom borova
potkornjaka srčikara T. destruens Woll.


Fig. 1 Locality Valbonaša near Pula after the clear up of
both burnt wood and T. destruens Woll. attacked
trees.


SI. 2. Potpuno razvijen hodnični sustav T. destruens Woll.


u kori alepskog bora (polovica ožujka 2002.).
Fig. 2 Fully developed T. destruens Woll. galleries in the


bark of allepo pine (mid March 2002).


I


pBHBH


!


r


:«i|»-».v <&>. ,


1[ _J


i


MMfli


iUMSI. 3. T. destruens Woll. - imago.


Fig. 3 T destruens Woll. - adult bark beetle.


(Tekst i fotografije B. Hrašovec)


SI. 4. Razlika od dobro poznate vrste T. piniperda L. je u
boji kijačica na ticalima. Kod T. destruens Woll.
(lijevo) one su svjetlije-žute.


Fig. 4 On of the described differences from the well
known T. piniperda L. species is in the color of the
antennal club. In T. destruens Woll. (left) they are
lighter in color, mainly yellowish brown.


U više smo navrata u okviru ilustriranog tematskog priloga na ovom mjestu predstavljali neke od najvažnijih vrsta
potkornjaka našeg šumskog drveća. Razložan povod tomu bilo je povećanje šteta koje je uslijedilo posljednjih godina,
između ostalog i radi sušnih i toplih vegetacijskih razdoblja. Šumski požari, dodatno su predisponirali stabla na
napad biotičkih čimbenika. Ovakvo okružje izazvalo je pred dvije godine lokalnu eksploziju, do sada nezabilježene
vrste potkornjaka za područje Hrvatske. Riječ je o trećoj europskoj vrsti potkornjaka iz grupe borovih srčikara -
Tomicus destruens Woll. Ovo je potkornjak tipičan za mediteransko područje i vrlo je vjerojatno da je njegova prisutnost
kod nas do sada prolazila nezapaženo, zbog pomanjkanja istraživanja s jedne, ali i donedavnog dvojbenog takso-
nomskog statusa s druge strane. Ovaj najsvježiji i prvi dokumentirani dokaz postojanja ovog potkornjaka u Hrvatskoj
dogodio se na lokalitetu Valbonaša pokraj Pule, a napadnuta je bila kultura alepskoga bora.


Under this column, on several occasions we have presented some of the most important bark beetle species of our
forest tree species. Our pick has been reasoned by the buildup of damages that evolved in the past several years, amid
other reasons mainly by the dry and excessively hot seasons. Forest fires had an additive, predisposing effect on trees
that became prone to attack of biotic agents. All this spurred a local outbreak of until recently, undocumented bark
beetle species for Croatian fauna. It is the third European species in the pine shoot tip borer group - Tomicus destruens
Woll. It is a typically Mediterranean dwelling species and it is very probable that it remained undetected both because
of the lack of targeted research and uncertain taxonomic status in the past. This first proof of its presence in Croatia
originates from Valbonaša locality near Pula. Forest involved in the attack was fragmented aleppo pine culture.


IZDAVAČ: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO uz financijsku pomoć Ministarstva
znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb


Publisher: Croatian Forestry Society - Editeur: Societe forestiere croate -
Herausgeber: Kroatischer Forstverein


Grafička priprema: ŽUPANČIĆ H R d.o.o. - Zagreb
Tisak: EDOK. - Zagreb