DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Godine 1971. tadašnja općina Šibenik ustupa Savezu
izviđača Hrvatske na korištenje otok Obonjan za organizirano
logorovanje djece i mladeži.


Glede očuvanja, održavanja, zaštite i unapređenja
šumskog fonda na otoku, ugovorom od 1. 3. 1973.
sklopljenom između Općine Šibenik i Saveza izviđača
Hrvatske, Savez izviđača Hrvatske se obvezao sklopiti


Slika 2. Šuma alepskog bora i plaža na Obonjanu.


(Foto: J. Krnić)


poseban ugovor sa Šumarijom Šibenik, kojim bi se u
tom smislu regulirala međusobna prava i obveze. Me-


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


U organizaciji Međunarodnog instituta za biljne genetske
izvore (IPGRI) od 18. do 20. listopada 2003.
godine, održan je u Velikoj Britaniji Četvrti sastanak
EUFORGEN (European Forest Genetics Resources
Programme) mrežnog plana za očuvanje genofonda četinjača.
Na sastanku su sudjelovali predstavnici 26 europskih
država. Predstavnik Islanda, kao nove članice
mrežnog plana za četinjače, održao je uvodno izlaganje
o povijesti šumarstva i modernom šumarstvu Islanda, s
naglaskom na introducirane vrste četinjača.


Prema geografskoj pripadnosti, zemlje su podijeljene
u četiri radne grupe: 1. srednja i istočna Europa
(Češka, Mađarska, Poljska, Rusija, Slovačka i Slovenija),
2. mediteranska regija (Bugarska, Cipar, Francuska,
Hrvatska, Italija, Makedonija, Malta, Srbija i Crna
Gora, Španjolska i Turska), 3. sjeverna Europa (Fin-


đutim do sklapanja ovog ugovora nije došlo, jer Savez
izviđača nije poštivao ugovorom preuzetu obvezu. Od
tada je prestalo stručno gospodarenje šumom alepskog
bora na otoku Obonjanu.


Nakon izrade Prostornog plana uređenja otoka, kojim
planom je otok dobio naziv "Otok mladostit", pristupilo
se izgradnji i uređenju otoka. Do 1990. godine
na otoku je izgrađeno 17 paviljona sa 400 kreveta, uređeni
su tereni za kampiranje i izgrađeni prateći infrastrukturni
objekti. Godine 1991., nakon što je
zakonom reguliran status nekadašnjih društvenih organizacija,
Općina Šibenik preuzima sve izgrađene
objekte i osniva poduzeće "Otok mladosti" u svom
vlasništvu. Međutim gradsko poduzeće "Otok mladosti"
posluje s gubicima, pa se Gradska uprava
odlučila prodati 51 % svog vlasništva. U međuvremenu
i Savez izviđača Hrvatske poduzima određene
radnje kako bi se otok ponovo dao njima na korištenje.


Danas je šuma alepskog bora koja je stara 47 godina
i koja je omogućila podizanje čitavog naselja za
rekreaciju, jer da nije bilo šume nikada se tu ne bi ništa
podiglo, ostala zanemarena i prepuštena sama sebi.
Otok Obonjan bi danas bio degradirana krška
površina.


Mr. sc. Davorin Prgin


ska, Island, Litva, Norveška i Švedska) i 4. zapadna
Europa (Austrija, Belgija, Irska, Njemačka, Švicarska i
Velika Britanija). Unutar svake od radnih grupa održane
su prezentacije izvješća iz pojedinih zemalja. Hrvatska
je predstavljena izvješćem autora M. Idžojtić,
D. Kajba iJ.Gračan: "Napredak u nacionalnim aktivnostima
na očuvanju genofonda obične jele (Abies
alba Mill.) u Hrvatskoj". Izvješće je prezentirala M.
Idžojtić. Svaka radna grupa izradila je zajedničko
izvješće, te su četiri izvješća predstavljena u plenarnom
nastavku održavanja skupa.


EUFORGEN koordinator Jarkko Ko skela predstavio
je poboljšanu strukturu web stranice EU-
FORGEN-a, koja je dostupna na novoj adresi (www,-
euforgen.org). Preko te stranice moguć je pristup bazi
podataka EUFORGEN sive literature s oko 2000 refe-


ČETVRTI SASTANAK EUFORGEN MREŽNOG PLANA
ZA OČUVANJE GENOFONDA ČETINJAČA


Pitlochry, Škotska, Velika Britanija, 18. - 20. listopada 2003. godine


638
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 113     <-- 113 -->        PDF

renci. Od novosti na stranici dostupni su postcri
Mrežnog plana za četinjače (slika 1), ostalih mrežnih
planova i pregledni poster EUFORGEN-a, koji su
prezentirani na DYGEN konferenciji u Strasbourgu i
na Svjetskom šumarskom kongresu u Kanadi.


Održan je seminar o očuvanju i korištenju


egzotičnih četinjača:


1. M. Gardner iz Kraljevskog botaničkog vrta u
Edinbourghu predstavio je Međunarodni program
za očuvanje četinjača. Od oko 800 vrsta četinjača
355 je na listi Međunarodne organizacije za konzer-
vaciju (IUCN) kao vrste, koje je potrebno na neki
način zaštiti. One su najviše ugrožene sječom,
požarima, napadima kukaca i invazivnim vrstama,
a u skoroj budućnosti za 70 vrsta prijeti izumiranje.


There are 46-60 CDflM«


&peae& represented in
Öw European flora. Many
I ttwm wo dominant
elements in boreai,
Atlantic, alpine and
Mediterranean forest
ecosystem». However, si*
a to suit at extensive
logging and the need to
clear forest» for other
land u*os, conlforous
forests. and the« genebc
resources have been
depletedf sometimes
own lo flu* brink at
axöncöon, in many parts
of Europe with a long
history of human


Conifers Network


The Car- -tri. fv-iv.ork was Z-´&V-KI in 1939 to
conttxjs the work of the Picas ahms Network
wrth o bfood^ned mandata ;"~ terms o1
:;i.>y;;.-:.. TTia N**wort" r.i: im -.- itvnattofKJI
coiia&cfatran on Barest gane« ~::- urces and
specifcal!y prcmc´ei .-.-j-r-.~*~ ;;:,- ;-.--::l


^,U


I-!.


able use.


MOW 111«


:;ur:;


ÜMcqmtihi!: jonruj


Network


AC


TK.-h^r:ni guioffinas for genetic con»eivs*i a*
and UM an» oeing developed fa r tort


r.^"*´S Thr- >:Wd^l^*r. air*. r.:lii:t- ir.:l~.v.~


aistrtbutlon maps


A p´tr.1 prr^nl .´>os nma?*<1 K< dWvelOQ ö
Evaopfl ´´"He porswtruatcn n«tv,>ore of ,10 s*nJ
ooneervattcfi arftas of Norway «pruge


- Tflohnsai and irtstiUJtioriAl *-?.jjnr«r, ir. r;-.-i**r


qisr-ft .r.nrr&wva^or ^ft .T>r^Hr.´«d rM^drf,1 ;n
padsdipanni L-ojntfseis


- T!-«maf?c samrars are hald ss pan of mc


N*nvnrK m&ftttngs nrri p^nars pf«j*en1*d n
fhaiw 5PTOiflrs die pubir,n»d in ff« m««*hnd.
report»


Informaficn and ««r-arTi^a ara twi-v; shafiad 10
imwnyft cnnsarvat**-. ar-d aaana.oarr.an1
pf*~tK«S


An maars col*Clion on cnnrfar der«
ixaaaarvarion ivia paem compiled


Slika 1. Poster EUFORGEN mrežnog plana za očuvanje genofonda četinjača.


Prikazano je nekoliko primjera na globalnoj razini.
Međunarodni program za očuvanje četinjača usmjeren
je na objedinjavanje ex situ i in situ metoda
kroz znanstvena istraživanja, obrazovanje i obuku
te razne načine uzgoja.


C. J. A. Samuel u izlaganju "Unošenje, varijabilnost
i korištenje introduciranih vrsta četinjača u
Britaniju", dao je povijesne podatke o velikom broju
kolekcionara biljaka, koji su većinom bili Škoti,
a unosili su egzotične četinjače u Veliku Britaniju.
Predstavljeni su trendovi korištenja četinjača u Velikoj
Britaniji u 20. stoljeću, gdje je od 1926. do
1985. godine osnovano oko 400 pokusa provenijencija.
Opisani su problemi s kojima su se susretali i
naglašena su aktualna pitanja vezana uz očuvanje i


korištenje egzotičnih četinjača.


3. S. Lcc održao je izlaganje
"Programi oplemenjivanja egzotičnih
četinjača u Britaniji".
Programi oplemenjivanja razvijeni
su za sitkansku smreku
(Picea sitehensis (Bong.) Car-
riere), običnu američku dugla-
ziju (Pseudotsuga menziesii
(Mirb.) Franco), usukani bor
(Pinus contorta Douglas ex
Loudon), korzički crni bor (Pinus
nigra J. F. Arnold spp. lari-
cio (Poir.) Mairc), curojapanski
hibridni ariš (Larix *eurolepis
A. Henry) i za Veliku Britaniju
autoktoni obični bor (Pinus
sylvestris L.). Izvijestio je o
tijeku i napretku u aktivnostima
oplemenjivanja, te iznio detaljne
informacije o selekciji plus
stabala, testovima potomstava
te klonskim sjemenskim plantažama
navedenih vrsta.


4. R. Sykes govorio je o "Razvoju
programa za dugoročno ar-
hiviranje oplemenjenog materijala".
Britanski program oplemenjivanja,
koji je započeo
1950-ih, revidiranje 1990-ih, te
je uveden novi sustav arhivira-
nja klonova. Naglašena je važnost
mogućnosti opskrbe bilo
kojim oplemenjenim materijalom
koji će biti potreban ako
dođe do promjene ciljeva oplemenjivanja.


5. U izlaganju "Postupanje s egzotičnim
vrstama sa stajališta oču-


Oerrgeafnlandueear*3f est deoji atcri
have resulted m fragments! n ´ rferoue


toraa-´e esi»cd´v m ´he M«.´«´i´«:>n C^´an
fe 9. Anes epp. and P\ms micvdermm


Unsustainable inlszaaon haa decrasaed
evolufionesv potentw ´ mani som*«* apeetes.
Yew{TaxmPaced*») I exai pte.bere
sievesmleolar.ee pccketaaci mEurope.


Urrcoofi.- ed transfer of reprodiKwve malena
n many seonomcaflv mponant special,
Buch .ir \ srw«5 spruce as^d fc^s p<»w ie
ealm tuen = ft : situ conaerval on of


; „ r^g Stange *nh incfeastrtg iumrret
fempenrrtui"*? WG a^:.*->´-s^q >air-*^l ate
e«po«ng foreeta at low Bflrtuda : V
MeaKenaneanreara 1 -- e :
concWIone. Occurfeficfl ftweefllree :


tf^-T NtedfleiTan*


Cedt-.j- b.,i:

639