DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 106     <-- 106 -->        PDF

(Foto: D. Halovanić)


U Karlovcu, gradu na četiri rijeke, koji ima naziv jedan je od najvrjednijih i najljepših karlovačkih par-


grada zelenila, parkova i drvoreda, ovakovih velikih kova, predstavlja izuzetan doprinos Šumarske i drvo-


akcija ozelenjavanja nije bilo već duže vrijeme. Pođi- djeljske škole svom gradu Karlovcu,


žanje arboretuma, koji se veže na Vrbanićev perivoj, Mladen Skoko


KNJIGE I ČASOPISI


MEDVJEDI U HRVATSKOJ - BEARS IN CROATIA


Kako bi se educiralo i pravilno informiralo mjesno
stanovništvo, ali i šira javnost te strani turisti o sme-
dem medvjedu, (uz sivog vuka i euroazijskog risa),
jednom od "najvrednijih predstavnika biološke raznolikosti
Hrvatske", krajem ljeta ove godine u ruke mnogih
naših lovaca i ljubitelja prirode došla je mala, bogato
ilustrirana publikacija pod gornjim naslovom. Uz
osnovne podatke o medvjedima, kao što su životni cik


lus, brojnost, društvena struktura, stanište, prehrana i
dr., gradivo knjižice je tako strukturirano da daje odgovor
na sljedeća pitanja: Zašto su medvjedi važni za
ljude i okoliš? Kako prepoznati da ste u području medvjeda?
Koji su razlozi ugroženosti medvjeda? Kako se
ponašati u staništu medvjeda?


Mnoge činjenice o medvjedima naši čitatelji već
dobro znaju, pa ih nećemo ponavljati. Podsjetit ćemo


632
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 107     <-- 107 -->        PDF

da se brojnost medvjeda u Hrvatskoj procjenjuje na
400 do 600 grla (po nekima i do 1000!), a da se životni
prostor pojedinog medvjeda u Hrvatskoj kreće, ovisno
o spolu i dobi, od 10 do 30 tisuća hektara.


Koji nam odgovor daje knjižica na upit: Zašto su
medvjedi važni za ljude, a zašto za okoliš? To je danas
ponajprije trofejni lov, a ostvarili su ga sami lovci koji
su (kad je to trebalo) racionalnim odlovom i mjerama
zaštite "pomogli njihovom opstanku i porastu broja".
Medvjedi su i pokazatelj zdravosti šume, jer bez prirodnih
šuma visoke kvalitete i zdravosti nema ni lovnih
životinja, a otud ni medvjeda! Prisuće medvjeda
može turistima i ljubiteljima prirode bitno unaprijediti
iskustvo njihova boravka u divljini. Dokazano je, piše
u brošuri, "da ta životinja doprinosi turizmu i donosi
gospodarsku korist lokalnoj zajednici".


A koja je važnost medvjeda za okoliš? Kako su pretežito
biljožderi, medvjedi su važni raznosači neprobavljivih
sjemenki i širitelji bilja, a kao lešinari pomažu
"čišćenju" i procesima reciklaže u prirodi. I njihova
predatorska uloga nije zanemariva: izlučivanjem slabijih
i bolesnih jedinki pomažu proces prirodne selekcije.


Da smo u staništu medvjeda prepoznat ćemo ako
potražimo: karakteristične otiske šapa u blatu ili snijegu
(nalik su otisku velike bose noge čovjeka), izmet
(oblika debele kobasice u kojem ima najviše nepro-


wwF ^rr.."^ Ä


edvjedi u
rvatskoj


Bears in Croatia


bavljivih ostataka biljne hrane), zimski brlog, oznake
na stablima i dnevni ležaj.


Smeđi su medvjedi prije stotinjak i više godina bili
rasprostranjeni po cijeloj Europi, ali se njihov prostor
jako smanjio nakon stoljeća istrebljenja. Na sreću, zahvaljujući
akcijama zaštite, danas je broj medvjeda u
Hrvatskoj stabilan, ali ugroženost im i dalje prijeti.
Koji su razlozi tomu: promjena staništa (starih zrelih
bukava koje daju bukvicu, glavnu medvjedu hranu u
jesen, sve je manje), smetlišta u staništu te pruge i ceste
koje sve više komadaju stanište, unose nemir, a
predstavljaju i izravnu opasnost za medvjede.


1 konačno za sve one koji nisu lovci (a njima je i namijenjena
ova knjižica), a učestalo dolaze u stanište
medvjeda (planinari, berači gljiva, turisti...) važno pitanje:
Kako se ponašati u staništu medvjeda? Odgovor
slijedi, uz potrebno obrazloženje, kroz tri zabrane:
1. ne hranite medvjeda, 2. ne prilazite medvjedu i ne
bježite od njega i 3. nemojte iznenaditi medvjeda. Kako
su dodatna pojašnjenja uz svaku od ovih "zabrana"
kratka i sažeta, a da bi prikaz brošure Medvjedi u Hrvatskoj
bio od koristi i onim našim čitateljima koji je
neće moći nabaviti, prenosimo njihov integralni tekst.


Ne hranite medvjede. "Sve organsko smeće ponesite
sa sobom iz staništa medvjeda i pazite da hrana ne
bude dostupna medvjedima. Odbačena hrana i njeni ostaci,
kao i smetlišta privlače medvjede. Neki medvjedi
dolaze redovito na smetlišta, a ti onda mogu početi tražiti
hranu i iz drugih ljudskih izvora te izazivati štete".


Ne prilazite medvjedu niti ne bježite od njega.


"Medvjede promatrajte iz daljine, a pogotovo medvjediće.
Medvjedu koji se kreće prema vama sklonite se s
puta. U slučaju iznenadnog susreta na blizinu nemojte
bježati nego samo dajte mjesta medvjedu da se povuče.
Bježanje može izazvati medvjeda da vas proganja".


Nemojte iznenaditi medvjeda. "Dok se krećete područjem
medvjeda sa gustom vegetacijom budite dovoljno
glasni da vas medvjed može čuti na udaljenost
od oko 30 m. Ako se krećete tiho možete se naći unutar
prostora medvjede osobne sigurnosti. Medvjed se može
osjetiti ugroženim i vidjeti aktivnu obranu kao jedini
izlaz, i to posebno ako se radi o medvjedici s mladima".


Brošuru Medvjedi u Hrvatskoj na hrvatskom i
engleskom jeziku izdali su: Zelena akcija iz Zagreba,
World Wilde Fund for Nature - Mediterranean Programme
Office i A Large Carnivore Iniative for Europe.
Autor teksta i dijela fotografija je prof. dr. sc. Đuro
Hub er s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Grafičkog urednika potpisuje Raffaella Gemma,
a koordinatore izdanja Francesca A n t o n e 11 i i Pedro
Regato. Autor uspjelih crteža je Federico Gemma.
Publikacija je tiskana na reciklažnom papiru u tiskari
Tipografia Eurosia u Rimu.


Alojzije Frković
633