DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 103     <-- 103 -->        PDF

ŠUMARSKA I DRVODJELSKA ŠKOLA KARLOVAC -
DVIJE OBLJETNICE MATURE I PRIZNANJA


Uvod


Godine 2003. navršava se 56 godina od osnutka Šumarske
škole Karlovac, škole s najdužom tradicijom
sustavnog obrazovanja šumarskih tehničara u Hrvatskoj.
Šumarska škola počela je s radom u Glini 1946.
kao dvogodišnja. Ujesen 1947. premještena je u Karlovac.
Škol. god. 1948/49. školovanje je produženo na
3, a 1952/53. na 4 godine, koliko traje i danas.


Tijekom 56-godišnjeg rada često seje mijenjao program
i sadržaj obrazovanja, naziv škole i mjesto rada u
Karlovcu.


Slika 1. Zgrada u kojoj je Šumarska škola djelovala u Karlovcu od
1947. do 1968. god. danas je zapuštena i napuštena.


(Foto: D. Halovanić)


Od 1947. do 1968. g. škola je radila u skučenom
prostoru stare zgrade na Rakovcu, podignutoj za vrijeme
Vojne krajine1, od 1968. do 1980. g. u zgradi Eko


nomske škole, da bi se 1980. g. skrasila na Gažanskom
polju u potpuno novoj i suvremenoj zgradi s modernim
učionicama, laboratorijima, praktikumima, radionicama,
športskom dvoranom, rasadnikom i arboretumom.


Danas škola djeluje pod nazivom Šumarska i drvo-
djeljska škola i u njoj se realiziraju programski sdržaji
za zanimanja: stolar (3 god.), šumarski tehničar, drvo-
djeljski tehničar- dizajner, meteorološki tehničar, šumarski
tehničar - specijalist i specijalist za poslove
lovstva, kao i programi za osposobljavanje radnika u
šumarstvu (faza I i II u iskorišćivanju šuma.)


Na kraju uvodnog dijela jedan interesantan podatak.
Prema podacima iz priloga "Vodič za srednje škole",
objavljenog u zagrebačkom dnevniku "Večernji
list" (27. 5. - 6. 6. 2003.) škole u Karlovcu, Hrv. Kostajnici,
Otočcu, Virovitici, Đurdenovcu, Slav. Brodu,
Vinkovcima i Kaštel Štafiliću planirale su u šk. god.
2003/04. upisati 244 učenika za zanimanje "šumarski
tehničar". Ako hrvatsko šumarstvo ima godišnje potrebe
za oko 60 šumarskih tehničara, zašto ih se godišnje
planira školovati četiri puta više?!


Šumarski list je na svojim stranicama zabilježio
samo "Proslavu 30-godišnjice mature prve generacije
četverogodišnjeg školovanja u Srednjoj šumarskoj
školi u Karlovcu" autora D. M aj era, dipl. ing. šum.,
u br. 7-8, 1984., str. 375, a od priznanja nalazimo samo
podatak da je upravi Šumarske škole Karlovac,
prigodom proslave 30. obljetnice osnivanja i rada, od
strane Hrvatskoga šumarskog društva uručena Povelja
sa zlatnom medaljom (Šum. list 1978., str. 122 i 523).


1. Proslava 50. obljetnice mature generacije 1952/53. Šumarske škole Karlovac


(uređeno prema radnom tekstu Đ. Kušana)


Dana 14. lipnja 2003. god. maturanti prve generacije
četverogodišnjeg školovanja u Šumarskoj školi
Karlovac okupili su se da bi proslavili 50. obljetnicu
mature.


Davne 1953. godine diplomiralo je 59 učenika, ana
proslavu ih je došlo dvanaest: Mile Grba, Ivica Ke-
ser-Jakopović, Đuro Kušan, Viktor Mezlar,
Mate Mihanić, Momčilo Ostojić, Stevo Pešut,
Stjepan Sablj ak, Branko Trbović, Ilija Trbović,
TodorTrbović i Ladislav Vidović .


Neki nisu mogli biti nazočni proslavi zbog bolesti,
pa su se ispričali, za neke se nezna gdje su, jer je prošli
rat prekinuo komunikacije s mnogima, dok se pouzdano
zna daje četrnaest kolega umrlo.


Od profesora s mature živ je jedino Vilim Ž i v k o -
vić, dipl. ing. šum., koji je tada bio i direktor škole, a
sada živi u Zagrebu.


U Šumarskoj školi bila je prozivka točno u 12 sati.
Prozivku je obavio ravnatelj škole gosp. Stjepan Slat,
dipl. ing. šum.


Danas zgrada u Rakovcu izgleda zapušteno i napušteno i prijeti joj urušavanje. Stoga je hvale vrijedna akcija grupe od 12 učenika karlovačke
Gimnazije s voditeljicom gđom Vlastom Horvat, prof., koji su izradili vrlo kvalitetan projekt (44 str. s prilozima) za obnovu i
preuređenje zgrade u polivalentni centar okupljanja mladih grada Karlovca i šireg prostora. Bilo bi dobro kada bi tu akciju podržalo i
hrvatsko šumarstvo, jer je u toj zgradi školovanje za šumarskog tehničara završilo preko 1000 učenika i 40 polaznika obrazovanja uz rad.
Rješenjem Općinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Karlovac iz 1993. zgrada je stavljena pod preventivnu zaštitu do donošenja
rješenja o upisu u registar spomenika kulture.


629
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 104     <-- 104 -->        PDF

ASpednja-iuraap^ka
ikda-Kaobvac


i 0


inq.Z.5lović rwjD.Mqjcp


J)ipbn^i^it-ljethog


tabnik PpedsjeC*T!< Po*pedsjed.


5avieta-ppasv. inqVZivkovic fwof.sumar-ake |
i-upr-ave-za DipeWöff skplc i


siWpitvo šumarke-skolc K

N*"*^´


i^5lž«


5^635Fy^Ü^i^5^j^, JSPSSSI^BS SOJC-L. ISgSS Blagaj fB^Aa^T-


SBHifflgPs


«a-ffG«,


Slika 2. Ovu vrijednu fotografiju dostavio je g. Đuro Kušan, dipl. ing. šum., koji živi u Sisku.


Nakon prozivke neko smo vrijeme ostali u školi i
razgovarali o svemu što se odnosilo na proteklih 50
godina. Dogovorili smo se da se sljedeći put ponovno
sastanemo druge subote u lipnju 2004. godine u Šumarskoj
školi Karlovac u isto vrijeme, tj. u 12 sati. Također
smo se dogovorili da svako od nas u svojoj županiji
pokuša pronaći kolege koje se tamo nalaze i obavijestiti
ih da dođu na sljedeći sastanak.


Nakon dogovora otišli smo u Upravu šuma Podružnica
Karlovac, gdje nas je dočekao gosp. Mirko Mi-
ladinović, dipl. ing. šum., te nas pozdravio u ime
upravitelja Uprave gosp. mr. se. Ivana Grginčića,
dipl. ing. šum. Tu smo se, nakon zajedničkog ručka zadržali
do predvečerja.


Zahvaljujemo na toplom prijemu u Šumarskoj školi
i Upravi šuma Karlovac.


Slika 3. Sa proslave u Karlovcu povodom 50. obljetnice mature.
Gornji red (slijeva): V. Mezlar, I. Trbović, M. Grba, I. Ke-
ser-Jakopović, B. Trbović i M. Miladinović (predstavnik
USP Karlovac); Donji red (slijeva): S. Pešut, S. Slat (ravnatelj
škole), M. Ostojić, T. Trbović, S. Sabljak M. Miha-
nić i L. Vidović.


(Foto: Đ. Kušan)


2. Proslava 52. obljetnice mature generacije 1950/51
Šumarske škole Karlovac održana u Belišću


Maturanti Šumarske škole Karlovac iz generacije
1950/51. ove su godine 52. obljetnicu mature proslavili
u Belišću, iako su sve prethodne proslave održavali u
Karlovcu, gradu njihove mladosti.


Razlog dolaska desetorice umirovljenih šumara, danas
sedamdesetgodišnjaka, iz Vrhovina, Gline, Petrinje,
Karlovca, Zagreba, Osijeka i Beograda u Belišće
je bolest kolege iz njihove generacije Drage I vaniši-


ć a, koji u tom gradu živi. Inicijator sastanka u Belišću
bio je njihov kolega Velimir I vković, dipl. oec, koji
im je u svom pozivu poručio: "I pored svih nedaća s
kojima se bori, Ivanišić se i dalje želi sastati s nama
koji smo još koliko toliko zdravi i pokretni. Uz to,
nama je svejedno gdje ćemo se ubuduće sastajati.
Škola na Rakovcu je devastirana i sva u grafitima, oba
direktora i nastavnici više nisu među živima, nema ing.


630
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Slika 4. Susret generacije 1950/51. Šumarske škole Karlovac u
Belišću 30. 5. 2003. Stoje (slijeva): A. Jurić, V. Ostarče-
vić, V. Ivković, S. Subotić, D. Ivanišić, V. Kovač, 1. Perić,
M. Grba, M. Trtica i S. Janeš. Čuči: M. Kutscherauer.


Čuvaj a, nema imenika niti bilo koje osobe iz škole
da s nama sjedne i porazgovara. Sastankom u Belišću
još bi se jednom zabavili i osvježili sjećanja na školske
dane, a bila bi to lijepa gesta prema kolegi Ivanišiću i
njegovoj obitelji".


Na veliku radost oboljelog Drage Ivanišića desetorica
njegovih kolega posjetili su ga 30. svibnja 2003. u


Nemjerljivi su rezultati što su ih zajedničkim djelovanjem
postigli učenici i nastavnici Šumarske, danas
Šumarske i drvodjeljske škole u Karlovcu. O tome govore
brojna priznanja, pohvale i osvojena prva mjesta,
jer su učenici uz redovitu nastavu svojom aktivnošću u
vannastavnom radu uspješno doprinijeli općem, obrazovnom
i ekološkom prestižu škole. Posebno se to odnosi
na proučavanje, očuvanje i unapređivanja okoliša,
što su već dugo temeljne odrednice škole. Za uspješnost
na tom području škola je 1994. god. dobila Priznanje
Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša Republike
Hrvatske za poseban doprinos u zaštiti okoliša
iz područja obrazovanja, a Županijska skupština Županije
karlovačke dodijelila je 1997. god. Šumarskoj
školi Karlovac Javno priznanje za izuzetan doprinos u
pedagoškom i ekološkom radu na području županije.


God. 2002. prepune vitrine priznanja, pehara i
diploma obogaćene su s još dva vrijedna priznanja. U
natječaju za "Najljepši školski vrt 2002." Ministarstvo
prosvjete i športa i Hrvatska RTV dodijelili su školi
Priznanje "Slušaj kako zemlja diše", a Hrvatska turistička
zajednica, u okviru ekološko-edukativne akcije
"Volim Hrvatsku", dodijelila je školi "Zeleni cvijet
2002. sa zlatnim znakom" za uređenost okoliša srednje
škole.


Ta su priznanja zaslužena nagrada učenicima, profesorima
i stručnjacima za velik trud koji su protekla


Belišću u njegovom stanu, a zatim se druženje nastavilo
u restoranu "Park" u Valpovu. Prisjetili su se trenutaka
iz srednjoškolskih dana kada su svi učenici njihove
generacije živjeli kao cjelina, kada nitko ni s kim
nije dolazio u sukob, a njih pedesetak bratski je dijelilo
ono malo što su imali u vremenima oskudice nakon II.
svjetskog rata.


Vrijedne podatke o generaciji uredno i ažurno vodi
njihov kolega Velimir Ivković. Za 30 kolega posjeduje
adrese i brojeve telefona, prema provjerenim podacima
dvanaestorica su preminuli, za petoricu kolega ima
približne podatke, dok o četvorici nema informacija. Iz
te generacije učenika karlovačke Šumarske škole studij
su završili sedmorica (šumarstvo 7, a po 1 ekonomiju
i geodeziju).


U svome pismu, koje nam je uputio, V Ivković je
između ostalog napisao: "Naša treća generacija Šumarske
škole Karlovac do sada se sastala 7 puta. Nismo
se sastali na proslavi 40. obljetnice 1991. god. zbog
ratnih zbivanja, iako je bilo planirano. Sa svih dosadašnjih
susreta imamo sačuvane fotografije. Na našem
susretu u povodu 35. obljetnice mature 1986. god. s
nama je bio posljednji puta, nikada dovoljno hvaljeni,
direktor ing. Ante D u i ć ".


dva desetljeća uložili na uređenju okoliša škole, koja
od 1980. radi na novoj lokaciji na prostoru Gažanskog
polja. Nekada zapušteno a djelomično i napušteno poljoprivredno
zemljište uz novosagrađenu školu pretvoreno
je u veliki i lijepo uređeni park - arboretum, koji
se danas prostire na površini od 16 hektara. Arboretum
ima edukativnu i rekreacijsku namjenu, a sadržava oko
1000 stablašica i grmlja sa podjednako zastupljenim
bjelogoričnim i crnogoričnim vrstama.


Slika 5. Pripadnici Karlovačke građanske garde prilikom otvaranja
Arboretuma Šumarske škole Karlovac 1997.


(Foto: O. Budimir)


3. Priznanja


631