DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 100     <-- 100 -->        PDF

OBLJETNICE


125. OLJETNICA OSNUTKA "KRALJEVSKOG NADZORNISTVA
ZA POŠUMLJENJE KRASA KRAJIŠKOG PODRUČJA -


INSPEKTORATA ZA POŠUMLJAVANJE KRŠEVA,
GOLETI I UREĐENJE BUJICA" U SENJU (1878 - 2003)


"Onaj koji sadi golieti može biti većie dobročinac od mnogie junakah i državnikah.. "


(J. V. Soden)


Otkrivanjem spomen biste petorici upravitelja Kraljevskog
nadzorništva za pošumljavanje krasa krajiškog
područja - Inspektorata za pošumljavanje krševa,
goleti i uređenje bujica u Senju, te znanstvenim savjetovanjem
u Senju je 27. i 28. studenoga, obilježena je
125. obljetnica djelovanja ove prve hrvatske krške
ustanove i pošumljavanja na kršu, a šumarska je struka
odala prizanje kontinuiranom radu šumara na ovom
području, posebno u Senju.


"Ni ova kiša što uporno pada ne može pomutiti
moju radost što sam danas ovdje u Senju i što otkrivamo
spomen bistu velikanima krškoga i hrvatskoga šumarstva,
upraviteljima Nadzorništva - Inspektorata za
pošumljavanje krša" rekao je predsjednik Hrvatskoga
šumarskog društva Slavko M at i ć, otvarajući 27. studenog
u Senju dvodnenu svečanost obilježavanja 125.
obljetnice "Kraljevskoga nadzorništva za pošumljavanje
krasa krajiškoga područja - Inspektorata za pošumljavanje
krševa, goleti i uređenje bujica u Senju",
osnovanoga u Senju 1878. godine.


"Dva su razloga mome veselju, nastavio je prof.
Matić. Nadzorništvo je u ono vrijeme bilo prva institucija
takve vrste na ovome području i ne bi bilo neprimjereno
nazvati ga i europskim, i drugo, mnogi šumarski
stručnjaci u ovaj su posao ugradili sebe pa je ovo


t^^A^ ´


M if


/ 1spomenik njima kao i svim ostalim anonimnim šumarima
koji su u njemu sudjelovali".


Brojne šumare iz cijele Hrvatske u dvorištu senjske
Uprave šuma, gdje je bista postavljena, pozdravili su
voditelj Uprave Jurica Tomljanović te Nikica
P1 e š e, sin posljednjega upravitelja Nadzorništva Vinka
P1 e š e a, koji je spomen bistu i otkrio. Spomenik iz
zelenoga granita na kojemu su uklesana imena upravitelja
Nadzorništva - Inspektorata i koji simbolizira
izraslu vegetaciju na kamenu, djelo je arhitekta Darka
Lukanovića iz Rijeke.


Sudionici proslave potom su u Onovnoj školi "Sil-
vija Strahimira Kranjčevića" uz prigodan učenički program
mogli razgledati iznimno zanimljivu izložbu, posvećenu
125. obljetnici pošumljavanja krša i borbi protiv
bujica, koju je uz mnoštvo povijesnih dokumenata i
izvornih fotografija osmislio dr. Vice I v a n č e v i ć.


Zajedničko šumarsko druženje toga kišnoga dana
upotpunili su navečer svojim stihovima književnici šumari
David Kabalin i Milan Krmpotić te prof.
Krešimir Stanišić.


Savjetovanje o ulozi i značenju Nadzorništva - Inspektorata
kroz desetak je znanstvenih referata istaknu-


626
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 101     <-- 101 -->        PDF

tih stručnjaka dalo presjek najznačajnijih događanja u
šumarstvu krša, posebice vezanih za početak pošum-
ljavanja Senjske drage, a bilo je i središnji događaj
drugoga dana senjskoga skupa. Isti je okupio blizu 150
šumara iz Hrvatske te goste iz Slovenije. Tom prilikom
odano je posebno priznanje jedinom živućem sudioniku
pošumljavanja Senjske drage, tadašnjem lugaru
Frani Rogiću, za kojega je predsjednik Hrvatskoga
šumarskog društva, uručujući mu nagradu rekao "daje
tek malo mladi od obljetnice"!


Iscrpne povijesne podatke o osnutku "Kraljevskoga
nadzorništva.." na skupu je prezentirao dr. se. Vice
I v a n č e v i ć . Ostale referate pripemili su:


Doe. dr. se. Nikola Pernar, mr. se. Andrija Vranko-
vić i mr. se. Darko Bakšić


- Značajke tla na eruptivu Senjske drage,


Prof. dr. se. Zvonko Seletković, doc. dr. se. Ivica
Tikvie


- Utjecaj pošumljavanja krša na hidrološku funkciju
šuma,


Doe. dr. sc. Milan Oršanić


- Stanje i trendovi pošumljavanja u nas i u svijetu,


Doc. dr. se. Igor Anić


- Promjena sastojinskog oblika prirodnim pomlađivanjem
na primjeru šumskih kultura crnoga bora


Dr. se. Vlado Topić


- Šumska vegetacija na kršu kao značajni čimbenik
zaštite tla od erozije.


Dr. se. Ti bor Pentek, doc. dr. se. Dragutin Pičman


- Uloga šumskih prometnica pri gospodarenju šumama
na kršu s posebnim osvrtom na Senjsku dragu.


Prof. dr. sc. Milan Glavaš


- Šumski požari i protupožarna zaštita na području
Uprave šuma Senj od 1994-2003.


Doc. dr. se. Željko Spanjol, mr. se. Damir Barčić
- Zaštićeni dijelovi prirode u Parku prirode Velebit


Prof. dr. se. Branimir Prpić, Hranislav Jakovac,
dipl. ing.


- Nadzorništvo Inspektotrat na stranicama
Šumarskog lista


O šumarstvu u društvenom ozračju danas zaključno
je govorio: Prof dr. sc. Slavko Matić


- Šumarstvo u društvenom ozračju danas i 1878.
godine.


O položaju šumarstva i zadaćama koji stoje pred
hrvatskim šumarima u svome je podnesku govorio i
dipl. ing. Tomislav Starčević.


Svi referati bit će tiskani u posebnom broju (suple-
ment) Šumarskog lista početkom 2004. godine.


Tekst i fotografije


627
ŠUMARSKI LIST 11-12/2003 str. 102     <-- 102 -->        PDF

628