DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 97     <-- 97 -->        PDF

6. Namjerna vatra


7. Spaljivanje poljoprivrednih površina


8. Spaljivanje poljoprivrednog otpada


9. Željeznica
lO.Pušači


11. Spaljivanje otpada


12.Ostale aktivnosti


Navedene pretpostavke s velikom vjerojatnošću definiraju
uzrok požara, te se nađenim dokazima uglavnom
može sa sigurnošću ustanoviti uzrok šumskog
požara. Ukoliko se ocjena pokaže nevrijednom, uzimaju
se u obzir druge pretpostavke ili se proces istrage
obnavlja.


Analiza požara metodom istraživanja bitna je za
uspostavu aktivne borbe u otklanjanju uzroka požara i
smanjenja njihove učestalosti. Prvi korak u obuzdava-
nju zabrinjavajućeg broja požara je sa sigurnošću ustanoviti
njihove uzroke, koje osim ostalog treba tražiti i u
socijalno-ekonomskim uvjetima ruralnih sredina, s klimatskim
čimbenicima i strukturalnim obilježjima većih
naselja.


Ispred ovih općenitih gledišta, svakako treba staviti
pretpostavke temeljene na objektivnim, detaljnim informacijama
koje ukazuju na realne uzroke požara
zbog racionalne primjene konkretnih mjera.


Frane Grospić


Nove knjige


Boris Krystufek, Božidar Flaj šman i Huw I. Griffiths:


LIVING WITH BEARS


A large European Carnivore in a Shrinking World


Nedavno je u Ljubljani tiskana opsežna knjiga na
engleskom jeziku, pod prevedenim naslovom: Živjeti s
medvjedom; Krupni europski mesožderi u svijetu, koji
se smanjuje. Izdavač je Ekološki forum Liberalne demokracije
Slovenije.


EF LDS se s tom problematikom na taj način ne bavi
prvi puta. U zimi 1999./2000. godine odnosi su se na
relaciji čovjek-medvjed prvi puta poslije 1945. godine
zaoštrili do krajnosti. EF LDS se tada umiješao u oštre
rasprave zbornikom "Čovjek i velike zvijeri" (2000.
godine). Iako su suradnici bili i stručnjaci iz inozemstva,
Zbornik je tiskan samo na slovenskom. Zbog nedostatka
vremena nije bilo sažetka na engleskom.


Zato se nedugo poslije izlaska Zbornika počelo razmišljati
o novom dijelu, za koje je pozvano više poznavatelja
smeđeg medvjeda, ali i drugih krupnih mesoždera
iz inozemstva, pa i iz Hrvatske. Ovaj stručni
zbornik namijenjen je ponajprije široj međunarodnoj
javnosti kako bi predstavio osjetljivu problematiku zaštite
krupnih zvijeri u manjim tranzicijskim zemljama.


Te zemlje, za razliku od visoko razvijene zapadne
Europe, imaju veći stupanj biološke raznolikosti, ekosustavi
su zaštićeni i u boljem stanju. Kruna zaštićenog
ekosustava su upravo velike zvijeri.


Zbog svoje potencijalne konfliktnosti u odnosu prema
čovjeku i njegovoj djelatnosti, u istom okolišu
među velikim zvijerima ističe se smeđi medvjed, naj


veći europski predstavnik zvijeri. U izuzetnim okolnostima
jedini je opasan za čovjeka.


427
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Za preživljavanje medvjed ponajprije treba velike i
što više mirne šumske površine, u kojima je mogućnost
sukoba znatno manja, pogotovo ako ima dovoljno prirodne
hrane.


Za budućnost medvjeda najvažnija je javna potpora.
Ako ljudi prihvate medvjeda i budu spremni dijeliti
s njim životni prostor, medvjed će opstati i u budućnosti.
Upravo zato je zbornik usredotočen pretežito na os-
vjetljivanje osjetljive problematike odnosa između čovjeka
i medvjeda.


Na jednoj je strani čovjek kao dominantna vrsta,
koja u Europi vlada cijelim okolišem, a na drugoj je
medvjed, velika zvijer, koja se, zahvaljujući sretnom
spletu okolnosti, spasila od potpunog istrebljcnja.
Ukratko, medvjedova je sudbina u ljudskim rukama,
zato je bez našega razumijevanja njegovih potreba njegova
budućnost vrlo upitna.


Imati medvjeda znači također učiniti nešto u njegovu
korist, barem u središnjem području njegovog ras-
prostranjenja u odnosu na neke naše djelatnosti. Jesmo
li na to iskreno spremni? Ako jesmo, moramo naš sustav
obrazovanja na svim stupnjevima prilagoditi tim
ciljevima.


Medvjed je također jedan od posljednjih preživjelih
simbola netaknute prirode i zasigurno ne samo slovenski
narodni spomenik najvišeg stupnja. Za njega se,
svjesna toga, više od stoljeća brine slovenska lovačka
organizacija. Lovci su ga lovili, ali nikada nisu dozvolili
da se ugrozi njegov opstanak.


Stvarna prijetnja koju medvjed znači za čovjeka,
što se moglo čuti prioritetno u posljednjem desetljeću,
kada se njegova brojnost povećala, a čovjek mu je iz
dana u dan sužavao životni prostor, je manja i savladiva.
Mnogo je značajniji njegov simbolični utjecaj.
Medvjed ponajprije krši iluziju suvremenog europljana
o savladavanju prirode.


Upravo kršenje granica u našoj svijesti također ga
postavlja na visoki pijedestal simbola prvobitne prirode,
kakav sjedne strane želimo, dok nam s druge strane
ulijeva strah. Ukratko, srećemo se s vezom između spi-
ritualnog svijeta i prirode, koje je sve više svjesno i visoko
razvijeno tehnološko društvo.


Slovenija se u nizu nacionalnih i preuzetih priro-
dnozaštitnih dokumenata obvezala za zaštitu medvjeda.
Europska zajednica, kojoj se Slovenija nedavno
priključila, daje problematici okoliša izuzetno veliko
značenje.


Posebno javnosti, čiji je sastavni dio upravo upravljanje
s medvjedom, obratili su se urednici Zbornika,
koji pomoću njega žele najširu javnost upozoriti na sve
dimenzije problematike suživota čovjeka s velikim
zvijerima. S knjigom također poručuju da raznovrsni
okoliš nije samo posljedica prirodnih datosti, na koje
sami ne možemo utjecati.


Kvalitetan šumski ekosustav, zajedno s velikim zvijerima
(medvjedom, vukom i risom) u Sloveniji je ponajprije
rezultat svjesnih nastojanja predaka, čiji počeci
sežu u XIX. stoljeće. Zato je moralna dužnost ove
generacije da ne obezvrijedi dosege prijašnjih naraštaja,
također i prije svega lovaca. Jer, medvjed je simbol
najviše kvalitete nekog prirodnog okoliša.


Velike zasluge za zaštitu smeđeg medvjeda u Sloveniji
ima i prirodnozaštitno usmjerena politika Lovačkog
saveza Slovenije.


Autori i poglavlja su sljedeći: Krystufek B. i
Flaj šman B.: Predgovor; Krystufek B. i Flaj š-
man B.: U spomen na dvojicu istaknutih kolega (koji
su umrli u vrijeme pripremanja ovog zbornika - Anton
Simonič iz Slovenije i Huw Idwal Griffiths iz
Velike Britanije); Schreve D. C. i Currant A. P.:
Pleisticenska povijest smeđeg medvjeda s posebnim
odnosom na zapadni palearktik; Turk I.: Ljudi i mesožderi
u Sloveniji za vrijeme gornjeg pleistocena.
Interakcija između neandertalaca i spiljskog medvjeda;
Kaczensky P.: Je li koegzistencija moguća? Javno
mišljenje o krupnim mesožderima u Alpama i Dinari-
dima, Erhatič Širnik R.: Povijest konflikata između
čovjeka i mesoždera u Sloveniji; Sibley D.: Prijeporne
predodžbe o teritoriji smeđeg medvjeda u Sloveniji;
Krystufek B. i Griffiths H. I.: Ljudska raščlamba:
Konflikti sa smeđim medvjedom. Studija slučajeva
u Sloveniji od 1999. do 2000. godine; A d a m i č
M.: Smeđi medvjed u Sloveniji: Kratak pregled popu-
lacione dinamike u XX. stoljeću i buduća pitanja zaštite;
Štrumbelj C. i Krystufek B.: Dugoročno
ljudsko djelovanje u središtu medvjede teritorije u Ko-
čevjuujužno-središnjoj Sloveniji; Huber Dj., Frko-
vić A., St ah an Ž., Kusak J. i Maj ić A.: Sadašnji
status i management krupnih mesoždera u Hrvatskoj;
Spas so v N.: Smeđi medvjed na južnom Balkanu;
Cerveny J. i Koubek R: Smeđi medvjed u Češkoj
Republici; Martinkova N. i Zahradnikova A.:
Smeđi medvjed u Slovačkoj; Vidic J.: Direktive i
propisi za zaštitu krupnih mesoždera u Sloveniji; Simonič
A.: Strategija zaštite smeđeg medvjeda u Sloveniji;
Ferrier G., Wilson D., Krystufek B. i
Griffiths H. I.: Praćenje i upravljanje medvjeđim
staništem u Sloveniji korištenjem zemljopisnog informacijskog
sustava, kompjutorskih modela i satelitskog
praćenja. Primjer o medvjedima i kondorima; Jono-
zovič M. i Mustoni A.: Premještanje slovenskih
smeđih medvjeda u prirodni park Adamello Brenta u
Italiji.


Zoran Timarac


Napomena: dio teksta preuzet iz slovenskog "Love-
ca" 7-8/2003.


428