DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 92     <-- 92 -->        PDF

MONTI E


(Talijanski časopis za ekologiju i tehniku


Iz broja 2 ožujak-travanj 2003. g. izdvajamo:
Sanzio B a 1 d i n i -Šumska mehanizacija


U uvodnom članku časopisa autor iznosi problematiku
vezanu za izvlačenje drvne mase iz šume uz primjenu
mehanizacije. Ta problematika nije vezana isključivo
za snagu i kvalitetu primijenjene mehanizacije,
već više za kvalitetu ljudskog rada.


Na prvi pogled, za većinu promatrača suvremeni
strojevi su uzrok šteta i uništenja šume, ali kako kaže
autor, stroj se ne kreće ako čovjek ne upravlja njime.
Dakle, uvijek je i temeljni čimbenik čovjek. To dokazuje
i činjenica da su za uvođenje mehanizacije u poljoprivredu
trebala desetljeća.


Autor zaključuje da prosječni talijanski čovjek ne
posjeduje šumsko uzgojnu kulturu, a političari još manje
jer "stabla ne glasaju". Isto tako u Italiji ne postoje
velika saznanja o uporabi mehanizacije u šumarstvu,
bez koje je danas nezamislivo obavljati poslove.


Da bi se riješio problem, nije dovoljno samo nabaviti
snažnu mehanizaciju čija upotreba nije primjenjiva
za određeno područje. Postoje poduzeća koja su nabavila
strojeve, a upotrebljavala samo 40 % njihovog potencijala
ili ih pak držala neupotrebljavanc. Druga
poduzeća nabavila su odgovarajuće strojeve, ali je njihova
uporaba ostavila negativan učinak na okoliš zbog
neadekvatne uporabe.


Ovoj problematici potreban je profesionalniji pristup.
U Italiji ne postoje stalne škole za šumske radnike.
Davne 1984. g. postojala je dvogodišnja škola u
regiji Veneto (Pian Consiglio), ali se zbog slabog interesa
učenika pretvorila u kratke tečajeve.


U regiji Friuli je otvoren Centar u kojem će osim
talijanskih učenika moći učiti i polaznici iz drugih
zemalja, te se očekuje veći uspjeh.


Problem je što su predavači uglavnom teoretičari s
malim iskustvom u radu u šumi, a strojevi trebaju dobro
pripremljene radnike da se očuva multifunkcional-
nost šume i potrajnost gospodarenja.


U tom kontekstu talijanski fakulteti mogu intervenirati
s prijedlogom da se primjenjuju šumsko-uzgojnc
mjere uporabom srednje i male mehanizacije, da se rad
koji je tražio fizičku snagu zamjeni radom koji traži
profesionalizam i inteligenciju. Upotreba strojeva i sigurnost
rada u Italiji tretirani su površno ili nikako.
Strojevi i ljudi nisu dovoljni da bi se smanjili troškovi
upotrebe. Bitan je čimbenik otvorenost šuma kako bi
strojevi i ljudi mogli doći do mjesta rada, jer neproduktivno
radno vrijeme znatno povećava troškove.


Italija kao zemlja s velikim učešćem panjača uvozi
milijune tona "piljevine" i ogrijevnog drveta, jer koštaju
manje nego vlastite.


422


BOSCHI


primijenjenu na šume i planinski okoliš)


Političari bi trebali voditi računa da radovi u šumi
otvaraju nova radna mjesta, čime se smanjuje opasnost
od požara i pomaže vodnom režimu.


U odnosu na strukturu šuma i veličinu šumovlas-
ničkih posjeda u Italiji nisu potrebni veliki strojevi, već
srednji i mali. Potrebno je izgraditi infrastrukturu radi
provođenja šumskouzgojnih radova, prevencije i obrane
od požara i na kraju zbog izvlačenja drvne mase.


Oni koji rade s mehanizacijom u šumi trebaju se ponajprije
rukovoditi idejom očuvanja okoliša i smanjenjem
rada na crno, jer se treba znati tko odgovara za
kvalitetu rada, da taj rad ne bi vodio destrukciji, a ne
očuvanju okoliša.


Sanzio Baldini, Rodolfo Picchio: Šumska
mehanizacija u planinskim uvjetima


Najveći dio prostora u ovom broju časopisa posvećen
je primjeni mehanizacije u uvjetima planinskih
zona.


Autori su prikazali primjenu raznih vrsta strojeva i
njihovu opravdanost ovisno o uvjetima i radnom zadatku.
Ponovno je naglašeno da bez stručnog rukovanja
radnim strojevima i programiranja rada, nema rezultata
u rješavanju šumskouzgojnih radova, kao ni prihvatljivih
troškova.


Nedostatkom tih komponenata drvni sortimenti
proizvedeni u Italiji, bilo u panjačama ili visokoj šumi,
skuplji su nego u ostalim europskim zemljama.


Nakon godina istraživanja u tom sektoru došlo se do
zaključka da uloga mehanizacije u planinama može biti
itekako važna samo onda ako se veliki strojevi nadomjeste
manjim, primjenjivim u tim uvjetima. Prije kupnje
jednog radnog stroja, običnog traktora ili kombiniranog
stroja, poduzetnik mora riješiti pitanja koja se
odnose na sigurnost, produktivnost i očuvanje okoliša.


Ako se taj posao radi u panjačama gdje se proizvodi
isključivo ogrijevno drvo, bit će dovoljno imati laganu
mehanizaciju kao što su ploljoprivredni traktori u
"šumskoj verziji" s vitlom i kranom. Za poslove u
plantažama četinjača također se upotrebljavaju lagani
traktori, ali i teški sa koracima i uređajem za odstranjivanje
grana. Također se može predvidjeti kran za nošenje
cijelih stabala s granama. Nabava mehanizacije
najviše ovisi o količini materijala za iskorištavanje.
Optimalno je predvidjeti radove za najmanje pet godina
ili za ukupno 10 000 sati rada.


U prvom dijelu članka autori se bave strojevima koji
služe za uzgojne radove - priprema terena radilišta,
čišćenje grmlja i zemljani radovi.


Ovi poslovi se obavljaju radi stvaranja uvjeta za prirodnu
obnovu ili pošumljavanje. Strojevi su različitih
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 93     <-- 93 -->        PDF

konstrukcija, opskrbljeni priključcima koji omogućavaju
obavljanje određenih poslova. U članku su te konstrukcije
opisane kao i način obavljanja uzgojnih postupaka
(krugovi, gradoni, pruge, duboka obrada tla i si.).


U nastavku autori prikazuju razne ručne strojeve za
čišćenje od grana do visine od 2m i lagane strojeve koji
mogu rezati grane do visine od 4 do 5m. Neki su takve
konstrukcije da ih radnici nose na leđima, a postoje i
jače konstrukcije kao priključci na radnim strojevima.


Za obaranje stabala i obradu debla motorna pila je
uobičajeni stroj kojim se postiže produktivnost od 0,4
do 5 kubika na sat po čovjeku, ovisno o tipu šume. Ako
se izvodi obrada debla i prerezivanje taj se učinak
umanjuje za 50 do 80 %. Autori opisuju različite iz


vedbe motornih pila. Također su obrađeni i ostali alati
potrebni u obaranju i obradi trupaca (poluge, okretači,
capini i si).


Obaranje i obrada debla rade se i kombiniranim
strojevima "harverster", koji zbog velikih troškova nabave
i održavanja, kao i potrebe za visokim profesionalizmom
sporo ulazi u talijansko šumarstvo.


Posebnu pozornost i najveći prostor u članku autori
su posvetili traktorima i njihovoj uporabi:


Poljoprivredni traktori u verziji s kotačima ili gu-
sjenicama, imaju široku primjenu u šumarstvu. Gusje-
ničari su prikladni za strme terene, ali su sporiji i nepopularni
radi oštećenja okoliša. Njihova primjena
opravdanija je za ostale radove (priprema terena i čišćenje
od grmlja). Osnovna karakteristika traktora s
kotačima koji se upotrebljavaju u šumarstvu je dvostruki
pogon, koji jamči veću sigurnost i pokretljivost.
Oni trebaju biti robusni i opskrbljeni snažnom hidraulikom.
Bolje je kad su zglobni, a kotači izodijametrički.
Tržište nudi relativno mali izbor modela s ograničenim
rasponom snage motora i cijenama koje ih ne čine jako
prihvatljivima.


Poljoprivredni traktori (šumska izvedba) imaju dosta
prednosti nad ostalim traktorima pod uvjetom da
ima osigurano minimum 180 do 250 radnih dana godišnje,
u razdoblju od 5 godina. U odnosu na tipične
šumske traktore imaju znatno nižu cijenu, a mogu se
upotrebljavati i u poljoprivredi za vrijeme mort sezone
u šumarstvu.


Ovi traktori imaju specijalnu opremu koja povećava
sigurnost stroja i upravljača. To je povećanje kabine,
metalna mreža na prozorima, zaštita donjeg dijela
motora limom debljine 8 do 10 mm, zaštitu ventila guma
i slično, te lance u slučaju da mora raditi na izuzetno
teškom terenu ili ledu.


Slika 1. Radnik uklanja grane teleskopskom pilom


Slika 2. Poljoprivredni traktor (šumska verzija)


423
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Pravi šumski traktori su obično zglobni. To su strojevi
potpuno specijalizirani, sa snagom većom od 40
kw te opremljeni svim potrebnim dodacima za siguran
i učinkovit rad u šumi (vitlo sa 100 m sajle promjera 12
do 14 mm).


Tendencija u radu s ovim traktorima je izvući odjednom
cijelo stablo, po mogućnosti s krošnjom. Tako
se povećava količina izvučene biomase (za energiju), a
istovremeno se smanjuje opasnost od požara.


Slika 3. Zglobni šumski traktor


Slika 4. Šumski traktor (kotači "sterzanti")


Dalje su opisane razne prikolice za izvlačenje tanke
oblovine, zatim vitla: mala prenosiva težine do 40 kg,
te velika, stabilna i ukrućena sa snažnim motorom i
dugom sajlom.


Za preradu oblovine u šumi u grede i druge piljeni-
ce predviđene su pokretne pilane Wood-Miser, koje
mogu prerađivati oblovinu do 60 cm promjera i dužine
do 6 m. U šumi se također proizvodi ogrijevno drvo
pomoću dodatnih strojeva i to u dimenzijama za peći,
kamine i pizzerie.


U novije vrijeme se uspješno proizvodi drveni ugljen
u šumi, što je vrlo ekonomično. U tu svrhu kon-


424


struirane su metalne prenosive kupole kapaciteta 6 do
10 kubika. Proizvodnja traje 30 do 40 sati (kod klasičnih
120 do 160 sati). Optimalno je na radilištu imati 4
do 5 kupola za proizvodnju ugljena koje poslužuju 3
radnika.


Na kraju članka autori spominju biomasu za energiju
koja se sastoji od šumskih ostataka ili od kultura s
kratkim ciklusom proizvodnje.


Slika 5. Metalne kupole za proizvodnju ugljena


Ova je problematika uz proučavanu, u odnosu na
trajanje ciklusa proizvodnje (2 do 5 g), a za iskorištavanje
su predviđeni specijalizirani strojevi koji obavljaju
sječu i usitnjavanje materijala (čips) ili kombinirane
faze u kojima je odvojena faza sječe od mljevenja
materijala. Taj materijal je uglavnom predviđen za proizvodnju
toplinske energije.


Iz svijeta istraživanja


L. C. -Dobra vijest: Povećanje koncentracije C02
može umanjiti emisiju izoprena od strane stabala.


Pošumljavanje vrstama brzog rasta je jedna od mogućnosti
za ublažavanje nezaustavljivog povećanja
C02 u atmosferi.


Kako najveći dio brzorastućih vrsta (eukaliptus, bagrem
i topola) emitiraju znatne količine izoprena
(metilbutadien-nezasićeni ugljikovodik iz niza diena),
to može negativno djelovati na kvalitetu zraka.


Izopren u slučajevima pošumljavanja širokih razmjera
može osjetno djelovati na stvaranje ozona, što
dovodi u pitanje korisnost prisutnosti stabala.


Istraživanja, koja je vodio T N. Rosenstiel i suradnici
(Nature - 16. 1. 2003. g) donose ohrabrujuće
najave.


Pokusi su vršeni u nasadima topole - Popolus del-
toides, koja se nalazi u zoni visoke koncentracije COz,