DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 9     <-- 9 -->        PDF

A. Sabo: OŠTEĆIVANJE STABALA PRI PRIVLAČENJU DRVA ZGLOBNIM TRAKTOROM ...


Šumarski list br. 7-8. CXXVI1 (2003). 335-346


Tablica 1. Pregled oštećenih stabala
Table 1 Survey of damaged trees


Objekt - Site


A


B


Vrsta drveća
Tree species


Četinjače
Coniferes


Listače
Broadleaft.


Ukupno
Total


Četinjače
Coniferes


Listače


Broadleaft.


Ukupno
Total


Broj stabala u odjelu


Number of trees in Compartment


3342


4967


8309


2500


2399


4899


Broj posječenih stabala
Number of felled trees


421


421


212


212


Broj preostalih stabala
Number of remaining trees


2921


4967


7888


2288


2399


4687


Broj ozljedenih stabala
Number of damaged trees


50


95


145


49


34


83


Postotni udio prema preostalom
broju stabala, %
Percentual share against the
number of remaining trees, %


1,71


1,91


1,84


2,14


1,42


1,776.2. Prsni promjer oštećenih stabala - Breast height diameter of damaged trees


U tablici 2 prikazana su oštećena stabla u odsjeku
31b i 74b po vrstama drveća i prsnom promjeru stabala.
U odsjeku 31b prosječni promjer oštećenog stabla


Tablica 2. Oštećenja stabla prema prsnome promjeru
Table 2 Damaged trees by breast height diameter


iznosio je 33,98 cm, a u odsjeku 74b je 34,54 cm.
Kod četinjača prosječni promjer je 49,62 cm (31b) i
42,76 cm (74b), a kod listača 25,75 cm i 22,71 cm.


Objekt - Site


Vrsta drveća
Tree species


Najveći promjer
Max. diameter


Najmanji promjer
Min. diameter


Prosječni promjer
Average diameter


Objekt - Site


Vrsta drveća
Tree species


cm


A


Četinjače - Conifers


82


12


49,62


A


Listače - Broadleaft.


47


11


25,75


Ukupno - Total


82


11


33,98


B


Četinjače - Conifers


80


15


42,76


B


Listače - Broadleaft.


42


14


22,71


Ukupno


- Total


80


14


34,545


O


i-


Listače - Broađleaf trees
Četinjače - Coniferes


12,5 17.5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5


Debljinski stupanj - Thickness degree, cm


Slika 5. Pregled oštećenih stabala po debljinskim stupnjevima, objekt A
Figure 5 Survey of damaged trees by thickness degree, Site A


339