DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 84     <-- 84 -->        PDF

ljovida - tekstualno obrađenne dvije cjeline, od kojih
je prva od općega značenja, a druga vezana za izradbu
karata u tom Atlasu.


Na kraju Atlasa je, na preko sto stranica, vrlo opsežno
Kazalo s imenima sadržanima na topografskim kartama.
Na samom kraju toga djela su tri stranice s Tumačem
znakova i kratica sadržanih na topografskim
zemljovidima.


Svako ime je u Kazalu obilježeno slovom i brojevima.
Malo slovo upućuje na značenje topografskoga
znaka, tj. radi li se o naselju, zaseoku, otoku, itd., a veliko
slovo i broj upućuju kako da određeno ime lakše
nađemo na zemljovidu. Provjerom stanovitog broja
imena iz Kazala na zemljovidu utvrdio sam da se oznake
slažu s mjestom na zemljovidu, što znači da se vodilo
računa o točnosti, a za djelo nema bolje preporuke
od spoznaje daje pouzdano.


Ima još jedno obilježje koje valja istaknuti, a to je da
je broj tiskarskih pogrešaka sveden na najmanju moguću
mjeru. Kako je svrha kritičkoga prikaza da uputi na
eventualne propuste, previde i pogreške, kako bi se nedostaci
u sljedećim izdanjima ispravili, donosim ovdje
tiskarske pogreške koje sam uočio. Za taj je Atlas to osobito
važno, jer sam uvjeren da će doživjeti više izdanja.


Na str. 255, umjesto Osijek ostao postrani, valja biti
po strani; na str. 262, umjesto riječice Jošave valja biti
rječice; na str. 274, umjesto između viših Like i... treba
biti između viših područja Like i; na str. 274, umjesto
Ogulin zao-bišla treba biti Ogulin zaobišla; na str. 306,
umjesto kalcijav karbid treba biti kalcijev karbid; na
str. 310, umjesto Pakoštanski kanal treba biti (vjerojatno)
Pašmanski kanal; na str. 319, umjesto lički željeznički
pruga treba biti lička željeznička pruga; na str.
333, umjesto dolotnim treba biti dolomitnim; na istoj
strani, umjesto 1957. do 1931. treba vjerojatno biti od
1857. do 1931; također na toj strani, umjesto valolučki
treba biti velolučki; na str. 334, umjesto Prema tme treba
biti Prema tome; na str. 302, umjesto napredbiokov-
skim žalama treba biti na predbiokovskim žalima. U
tekstu se na str. 246 spominje osamljena Moslavačka
gora, a treba biti usamljena M. g.; na str. 241, umjesto
ali između njih u naselja, treba biti ali između njih su
naselja; na str. 293, umjesto Ad Tures, treba biti Ad
Turres.


Što se tiče pisane građe u Atlasu, valja reći daje ona
bogato ilustrirana lijepim i jasnim slikama, pri čemu
slike tako zgodno prate tekst, te ne treba listati stranice
ni prema naprijed ni nazad, kao što je često slučaj,
kako bi se došlo do odgovarajuće slike na koju se autor
poziva u tekstu.


Naravno daje u jednom velikom atlasu kao stoje i
ovaj, u kojemu se javlja mnošto imena i brojeva, teško
izbjeći pojavu određenog broja propusta. Iako nisam
provjeravao baš svaki podatak, ovdje ću iznijeti one


koje sam zapazio. Na zemljovidu 163 visina Sv. Jure
iskazana je s 1764 m, a na preglednoj kartici (korice) i
na str. 356 s 1762 m; visina Učke je na zemljovidu 59 i
na str. 356 1401 m, a na preglednoj karti 1394 m; visina
Dinare je na zemljovidu 141 iskazana s 1830 m, a na
str. 356 s 1831 m; visina V. Planika je na zemljovidu 59
iskazana s 1272 m, a na str. 356 s 1273 m; u tekstu na
str. 273 piše spilje Vrelo kod Fužina, a na zemljovidu
61 Špilja vrelo; isto je tako u tekstu na str. 331 zabilježeno
naselje Kućišta, dok je na zemljovidu zabilježeno
Kućište.


Neusklađenost naziva zapazio sam i na dvama toponimima.
U tekstu na str. 255, 259 i 260 govori se o Banskom
brdu, dok na zemljovidu 31 piše Banska kosa. Isto
tako se u tekstu na str. 255 i 257 govori o Erdutskom
brdu, a na zemljovidu 55-56 piše Daljska planina.


Kao što se vidi iz gornjih opaski, neujednačenosti
između sadržaja na zemljovidima i u tekstu nema mnogo,
što ne znači da se neće naći još koja.


Pri navođenju autora koji su obradili pojedina područja
utvrdio sam također neke neujednačenosti. Tako
je navedeno daje prof. dr. D. Nj egač uz ostalo obradio
Kvarner, a prof. dr. D. P e j n o v i ć Istru. No, te dvije
jedinice nisu istaknute kao naslov, što bi se dalo zaključiti
iz gornjega navoda, nego su i jedna i druga jedinica
istaknute kao podnaslovi unutar naslova Sjeverno
hrvatsko primorje, i to kao Istra i Kvarnerski dio.


Iako se i u ovom Atlasu duboka korita pojedinih rijeka
nazivaju kanjonima, bilo je ugodno, pa makar i
samo jedanput, naići i na - sutjesku (str. 288), i tako se
uvjeriti da pojedini geografi barem znaju za taj izraz,
pa makar radije upotrebljavaju strani.


Građa u kojoj su obrađena sva navažnija zemljopisna
obilježja Hrvatske, kao što su reljef, hidrografija,
naseljenost, prometna povezanost itd. obogaćena je nizom
korisnih podataka vezanih uz razvoj određenog
područja ili grada, kao što su gospodarski razvoj, kulturna
zbivanja, povijesne prilike itd., što omogućuje da
steknemo prilično zaokruženu sliku značenja određenog
grada ili sredine i njihov utjecaj na opće prilike u
tom području, pa eventualno i u Hrvatskoj u cjelini.
Prikaz sveukupnih prilika i značenja određenoga grada
ili središta danje u sažetom obliku, ali on ipak omogućuje
da se dobije uvid u stupanj gospodarskog, društvenog
i kulturnog razvoja toga mjesta. Određeni su prikazi
možda i previše sažeti i ne pružaju uvijek dovoljno
uvida u cjelokupnost određenih zbivanja. Jedan od takvih
primjera je sažeta grada o uskocima na Žumberač-
kom području za koje je rečeno da su onamo doseljeni
u XVI. st. za potrebe služenja krajiškoj vojsci. Međutim,
naseljavanje senjskih uskoka u Žumberačkom
gorju posljedica je Uskočkoga rata (1615-1617) i
Madridskoga mira 1617. godine, na kojemu se nadvojvoda
Ferdinand, kasniji hrvatsko-ugarski kralj koji je


414