DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 83     <-- 83 -->        PDF

903 mil. SIT, a 2002. god. 699 mil. SIT. Rezultat toga je
sve manje šumskouzgojnih radova, dugoročnih investicija
koje bi omogućile visoko vrijednu proizvodnju drva
na odličnim tlima, koja prevladavaju u slovenskim šumama,
te koje bi osigurale stabilnost šuma, i optimalnu
ekološku i socijalnu ulogu. Pomanjkanje srestava posebno
pogađa brdska i planinska područja gdje je najviše
šuma i gdje je ograničena poljodjelska djelatnost, što
uzrokuje i demografske probleme.


Stoga je nužno osigurati pozitivan trend ulaganja u
šume na području proračunskog sufinanciranja. Treba


Početkom 2003. godine, u nakladi Mozaik-knjige iz
Zagreba, objelodanjeno je velebno zemljopisno djelo -
Veliki atlas Hrvatske. Ima barem jedan dobar razlog
koji opravdava uporabu pridjevka "veliki" u naslovu
djela, a to je mjerilo u kojem su tiskani zemljovidi u
njemu. Cijelo je površje Hrvatske prikazano na zemljovidima
velikoga mjerila - 1 : 100 000. To je doista -
nakon više desetljeća života u atmosferi psihoze u kojoj
je bilo nezamislivo na zemljovidu javno prikazati
dio vlastite zemlje u mjerilu većem od 1:1 000 000 ili
eventualno 1:500 000 - pravi izdavački pothvat i kao
takav vrijedan da se zabilježi, te da ga se malo opširnije
i kritički predstavi javnosti.


Površje Hrvatske prikazano je na 194 zemljovida
mjerila 1 : 100 000. Pravo je zadovoljstvo listati po tim
zemljovidima na kojima otkrivamo ucrtana i najmanja
naselja i puteljke koji ih spajaju, i mnoge mjestopise
koji su nam već bili izblijedjeli u sjećanju. Kad usporedimo
količinu sadržaja koju nam pružaju u odnosu na
one iz kojih smo do sada mogli promatrati svoju zemlju,
čini nam se kao da izbliza otkrivamo i njenu reljefnu
raznolikost, njenu naseljenost, raznolikost podneblja, i
njene ljepote. Zato čestitke izdavaču za ideju koja gaje
navela na izdavanje djela s takvim zemljovidima.


Vrijednost tih zemljovida je u tome da su to, unatoč
određenim nedostacima koji prate takva djela s mnoštvom
podataka, a osobito prva izdanja, najdostupniji, ali
i najpouzdaniji izvori za pobliže upoznavanje topografije,
hidrografije, reljefa, naseljenosti i mnogih drugih
zemljopisnih svojstava zemlje. Na tim je zemljovidima
vrlo dobro prikazana i cestovna mreža Hrvatske, a ucrtane
su i novoizgrađene autoceste, brze ceste i zacrtane
autoceste od Zagreba prema Rijeci, Zadru, Splitu te prema
Mađarskoj, koje su u gradnji ili pred dovršetkom


težiti prema proračunskom iznosu ulaganja u šume od
barem 75 % srednjeeuropskog prosjeka, (dosadašnje
ulaganje ne dostiže niti četvrtinu sredstava koje za šumarstvo
izdvajaju Austrija, Bavarska i Češka).


Očekuje se da Vlada svoje odluke na temelju izne-
senih argumenata korigira i usmjeri veća sredstva u
korist 1 142 124 ha šuma.


H.Jakovac


gradnje. Naravno da Atlas u tom smislu može poslužiti i
kao vrlo pouzdani vodič na putu po Hrvatskoj.


Nakon zemljovida, u Atlasu su prikazani planovi
petnaest većih gradova u Hrvatskoj, a to su Zagreb,
Osijek, Zadar, Split, Dubrovnik, Rijeka, Karlovac, Slavonski
brod, Vinkovci, Bjelovar, Vukovar, Šibenik, Virovitica,
Varaždin i Sisak.


Na 110 stranica, od 225. pa do 355. stranice, u sklopu
pet zemljopisnih cjelina na koje je podijeljena Hrvatska
- Središnja, Istočna i Gorska Hrvatska te Sjeverno
i Južno hrvatsko primorje - prikazana su tekstualno
i s mnogobrojnim slikama najprije zemljopisna
svojstva tih područja, a zatim i druga obilježja, kao što
su razvoj i razina gospodarskih prilika, kulturna baština,
povijesne prilike, uloga i značenje pojedinih gradova
u razvoju određenog kraja, itd. Iako je uloga i značenje
pojedinoga kraja prikazana sažeto, valja reći da
su u tom kontekstu spomenuta sva važnija središta
određenoga područja.


Osim topografskih karata koje su posebna vrijednost
toga Atlasa, u njemu su na punih 18 stranica, na tematskim
kartama sitnoga mjerila - 1:2 200 000 i manje


- prikazana i druga svojstva važna za dobivanje cjelovite
slike o Hrvatskoj, kao što su tla, geološka građa i
sastav, biljni svijet, naseljenost, teritorijalna podjela,
demografske osobitosti (rođeni, umrli, prirast, dobna i
spolna struktura stanovništva), reljef, hidrografija,
podneblje, gospodarstvo itd.


Pet stranica posvećeno je statističkim podacima, u
sklopu kojih su navedene planine s nazivom i visinom
najvišega vrha, zatim su nabrojeni naseljeni otoci s površinom,
rijeke s duljinom tijeka te naselja s više od
500 stanovnika. Nakon toga su, u okviru dvaju naslova


- Zemljovid i orijentacija, te Izrada topografskih zem-


Dobar početak
VELIKI ATLAS HRVATSKE


Kritički prikaz


413