DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Mladunac kukavice jako brzo raste. Za četiri dana
poveća težinu četiri do pet puta, a napušta gnijezdo u
uzrastu od 3 tjedna. Njegovi nevoljni roditelji još ga
hrane cijeli mjesec dana.


Kukavica je ptica selica. U jesen seli u južnu Afriku,
a vraća se u proljeće. Zanimljivo je da kukavice sele
pojedinačno, što znači da se vrijeme, put seobe i
mjesto zimovanja predaje naslijedenjem.


KNJIGE I ČASOPISI


SAVEZ ŠUMARSKIH DRUŠTAVA SLOVENIJE
(u potpisu predsjednik mr. se. Franc Perko) - Dopis
upućen Vladi Republike Slovenije, Ministarstvu poljoprivrede,
šumarstva i prehrane, Ministarstvu financija
i Ministarstvu za okoliš, prostor i energiju,
pod naslovom:


"Neprihvatljiv odnos države Slovenije prema
ispunjavanju preuzetih zakonskih obveza prema
šumi i šumarstvu"


U dopisu je navedeno kako je u postupku prihvaćanja
Gospodarske osnove područja za razdoblje
od 2001-2010. godine, u suglasju s Programom razvoja
šuma Slovenije, kojega je prihvatio Državni zbor
1996. god., utvrđeno stanje šuma, obavljena analiza
gospodarenja, iskazane zakonitosti i spoznaje o razvoju
šuma i šumarstva s ciljem određivanja uloge šume i
šumskog prostora, njenog vrednovanja te usmjerenje i
poduzimanje mjera za postizanje cilja.


Prema podacima iz Osnova gospodarenja Slovenija
ima 1 142 124 ha šuma, drvna zaliha je 266,7 mil. m3, a
godišnji prirast iznosi 6,7 mil. m3. Površina od 277 974
ha s naglašenom ekološkom i 167 608 ha socijalnom
ulogom, dovljno govori o potrebi posebno osjetljivog
gospodarenja.


Analizom gospodarenja u razdoblju od 1991-2000.
god. utvrđeno je: posječeno je 76 % mogućeg etata
(72 % bjelogorice i 78 % crnogorice) ili 23 209 515 m3
(od toga 31 % sanitara i 8 % iz ostalih razloga); uzgojni
i zaštitarski radovi - obnova 43 % (1 934 ha/god.) i
njega 44 % (10 625 ha/god.) stoje malo, dok su radovi
na zaštiti ostvareni 96 % od planiranih. Njega sastojina
se nakon 1994. god. počela približavati planiranoj, ali
je radi smanjenja proračunskih sredstava za tu namjenu


Na kraju, koliko god nam kukavica bila antipatična
zbog podmetanja jaja i time uništavanja legla sitnih
ptica, kao i zbog svog glasanja - kukanja, ne smijemo
zaboraviti daje i korisna ptica. Hrani se štetnim kukcima,
pa i gusjenicama, koje zbog dlačica mnoge ptice
izbjegavaju. Njen veliki želudac zna biti toliko nabijen
tim dlačicama da izgleda kao da iznutra ima krzno.


Zoran Timarac


trend poprimio negativan smjer. Izgrađeno je 213 km
šumskih cesta, stoje trećina izgrađenog u razdoblju od
1981-1990. god.


Za razdoblje od 2001-2010. god. planiranje mogući
etat od 4 101 056 m3 ili 61 % godišnjeg prirasta; obnova
sa sadnjom 671 ha, priprema staništa za prirodnu
obnovu 2 147 ha, njega sastojina 17 079 ha i zaštita od
divljači 1 500 ha godišnje. Za izvođenje planiranih radova,
čime se osigurava potrajnost gospodarenja, ekološka,
socijalna i proizvodna uloga šume te izvršenje
niza obveza propisanih Zakonom o šumama i Zakonom
o zaštiti prirode, potrebno je poboljšanje kadrovskih
i financijskih uvjeta, koje država Slovenija i dalje
neosigurava. Unatoč navedenim povećanjima, posebno
etata te nepromijenjenih zakonskih obveza, Država
iz proračuna izdvaja sve manje sredstava. Od 1998. godine
trend sve više pada i takav neodrživ trend istinski
ugrožava ozakonjeni sustav u šumarstvu, prihvaćenu
stručnu doktrinu i dosege struke, javnu šumarsku službu,
šumarski razvoj no-istraživački rad, stabilnost, kakvoću,
bioraznolikost i prirodni razvoj šuma, gospodarenje
šumama, ekonomski položaj šumo vlasnika i šumarsku
struku u cjelini.


Već u 2003. godini, za daljnje funkcioniranje sustava
u šumarstvu, nužno je bitno povećanje proračuna. Tako
je za financiranje javne šumarske službe potrebno reba-
lansom osigurati dodatnih 636 mil. SIT. Za dugoročna
rješenja potrebno je pronaći temeljne izvore, jer slovenska
javna šumarska služba ne troši niti 50 % srednje-
europskog prosjeka, a unatoč mogućem povećanju
etata, ali i potrebnih povećanih ulaganja u šume, državni
proračun za šume se smanjuje. Maćehinski odnos Države
prema šumi i šumarstvu zrcali se u osiguranim proračunskim
sredstvima za ulaganje u šume 1999. god.


GOZDARSKI VESTNIK, godište 61, br. 3/ lipanj 2003.


412