DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 79     <-- 79 -->        PDF

svuda u svim našim šumama. Najradije obitava u mješovitim
brdskim šumama bukve i jele na visokom
kršu, u kojima ima starih i debelih šupljih bukovih stabala.
Najviše ih ima na području Dinarida, u Gorskom
kotaru, Lici i Istri, dok su u nizinskim šumama rijetki.
Od jadranskih otoka obitava na Braču i Hvaru. O njegovoj
brojnosti teško je govoriti jer je, slično nekim
drugim vrstama glodavaca, veličina populacije promjenjiva.
Ima godina kad vlada njihovo razdoblje i godina
kad su izrazito malobrojni, što ni do danas nije
znanstveno objašnjeno. U Gorskom kotaru to masovno
pojavljivanje ili tzv. "pušje godine" dovode u vezu s
punim urodom bukvice. Tada ih se u tom dijelu Gorske
Hrvatske uhvati po više desetaka tisuća (25-30 000), a
da to nimalo negativno ne utječe na opstojnost vrste.


Kako mu i ime kazuje, osnovna mu je boja tijela
pepeljastosiva. Po trbuhu i ispod vrata je bjelkast. Oči
su mu crne, krupne i lagano izbuljene, a uske male i
okrugle. Dugačak je oko 35 cm, od čega na rep otpada
12-15 cm. Odrasli puh težak je 170-250 g. Ujesen, u
godinama obilja šumskih plodova (bukvica), jako se
udebljaju pa su pojedini primjerci u 1999. g. u Gorskom
kotaru bili mase 350-390 g. Kako pretežito živi u
krošnjama drveća, najviše se hrani bukvicom, žirom i
kestenom, ali i kukcima, ličinkama i jajima. Ispija i
ptičja jaja u gnijezdu.


Pari se u svibnju i lipnju. Nasuprot ostalim trima
vrstama (gorski puh, puh lješnikar, vrtni puh), veliki ili
sivi puh ima godišnje samo jedno leglo. Ljetna su mu
nastamba, u kojoj će donijeti i mlade, redovito duplje
drveća, gdje danju miruje. Ženka nosi 30-32 dana, a
okoti 4-7 mladih, rijetko više. Mladi su slijepi tri tjedna,
a sisaju punih mjesec dana. Kako se dupljama šumskog
drveća koriste i mnoge druge šumske životinje,
poput ptica dupljašica (sove, djetlovke), kune, ose,
mravi, s njima se puhovi neprekidno bore za prostor.
Kune i šumske sove glavni su im neprijatelji.


Puhovo meso je vrlo ukusno i stoga ih u gorskim
područjima, za "pušjih godina", ulove pomoću poseb-


Za razliku od većine glodavaca pripadnici reda dabar
(Castor) prilagođeni su životu na vodi i uz vodu.
Pored izvornog europskog dabra (Castor fiber) u Europi
je zastupljena još jedna vrsta, kanadski dabar (C.
canadensis), koji je zbog kvalitetnijeg krzna naseljen u
Finskoj.


Manje zbog krzna a više zbog divljačine (mesa divljači)
europski dabar gotovo je posve istrijebljen u
većini europskih zemalja još u 19. st. Kolonije izvornog
dabra uspjele su se očuvati u srednjem toku rijeke
Elbe, na ušću Rhone, u južnoj Norveškoj i u području
Voronježa bivšeg Sovjetskog Saveza. Dabrovi koji su u


Slika 3. Veliki ili sivi puh je u nekim djelovima Gorske Hrvatske
prava kultna vrsta; za "pušjih godina" u Gorskom kotaru
ga uvelike love zbog ukusna mesa i ljekovite pušje masti


(Foto: Željko Stipeć)


nih lovki "škrinjica". Od osobito tustih primjeraka dobiva
se ljekovita pušja mast.


Veliki ili sivi puh u Hrvatskoj je uvršten u popis sitne
lovne divljači, koju je iznimno dopušteno loviti stupicama
i klopkama za tu namjenu. Sjeverno od rijeke
Save puh uživa potpunu zaštitu.


prošlosti naseljavali Hrvatsku posve su nestali. Postoji
pisana bilješka o prisuću dabrove obitelji na Savi kod
Srijemske Mitrovice iz 1776. g. U našim prvim lovačkim
udžbenicima iz 19. st. ne spominju ga kao živuću
vrstu ni Kesterčanek ni Ettinger. U Zavičajnom muzeju
u Ptuju čuva se slika dabra koji je 1643. g. ubijen kod
Vurberka (Slovenija).


Zahvaljujući višekratnim naseljavanjima i posve-
mašnoj zaštiti dabar je ponovno postao široko rasprostranjena
vrsta. Na početku trećeg milenija brojnost mu
se u Europi procjenjuje na oko 650 000 grla. Uz skandinavske
zemlje na relativno velikim površinama da-


Dabar (Castor fiber)


409