DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 73     <-- 73 -->        PDF

AKTUALNO


Prema ustaljenom običaju, držeći se načela javnosti
rada HŠD-a, dajemo našim članovima i čitateljstvu
na uvid još jedno ovogodišnje otvoreno pismo
upućeno na odnosne adrese. Ovaj puta to je dio zaključaka
107. redovite skupštine HŠD-a, što pokazuje da


Poštovani!


Hrvatsko šumarsko društvo je tijekom svog 158-go-
dišnjeg postojanja (utemeljeno je 1846. god.), osim posebno
organiziranih savjetovanja, simpozija, okruglih
stolova i si., u okviru svojih redovitih skupština, redovito
raspravljalo i donosilo zaključke glede trenutno aktualnih
problema za šume i šumarstvo Hrvatske.


Na ovogodišnjoj 107. redovitoj skupštini Hrvatskoga
šumarskog društva, izvješća i rasprave te zaključci
prvog dijela Skupštine, usmjereni su na temu "Neki
problemi koji opterećuju hrvatsko šumarstvo u
današnjim gospodarskim, društvenim i ekološkim
uvjetima". Jedan od zaključaka Skupštine je predložiti
državnim tijelima ustroj Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva, vodoprivrede i okoliša, tj. Ministarstvo
sa četiri ravnopravna resora, prema u praksi potvrđenom
i to uspješnom modelu (Austrija, Bavarska,
Danska i druge europske zemlje.). Molimo Vas, da kod
najavljenog prijedloga novog ustrojstva ministarstava,
razmotrite i uvažite ovaj naš prijedlog. Naime, naše
nezadovoljstvo odnosom prema šumi i šumarskoj struci,
kojeg smo Vam iskazali u našem otvorenom pismu
upućenom Vam 12. ožujka 2003., velikim dijelom proizlazi
i iz današnjeg ustroja Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva, a posebice izdvajanjem gospodarenja okolišem,
a to znači jedinstvenim ekosustavom, u posebno
Ministarstvo.


U drugom dijelu 107. Skupštine HŠD-a održano je
savjetovanje na temu "Uloga šumarstva u zaštiti i oču-


nismo govorili sami sebi, nego da smo glavne zaključke
proslijedili mjerodavnima. Sa zadovoljstvom
ističemo da smo primili i jedan odgovor, kojega također
prenosimo u cijelosti.


Predsjedniku Republike Hrvatske, gospodinu


Stjepanu M e s i ć u


Predsjedniku Hrvatskoga sabora, gospodinu


ZlatkuTomčiću


Predsjedniku Vlade RH, gospodinu


Ivici Račanu


Ministru poljoprivrede i šumarstva, gospodinu


BožidaruPankretiću


Ministru zaštite okoliša i prostornog uređenja,


gospodinu Ivi B a n c u


vanju pitkih voda". U ovoj Međunarodnoj godini čistih
voda, osvrnuli smo se na značenje šume i šumarstva za
vodu posebno čistu, pitku vodu, koja se u svijetu ocjenjuje
glavnim problemom 21. stoljeća. Između ostalog,
ponovo smo naglasili, kako je nelogično da šumarstvo,
koje brigom o šumi osigurava uskladištenje i pročišćavanje
vode te zaštitu od erozije, istovremeno plaća
vodni doprinos. U okviru zadane teme osvrnuli smo se
i na utjecaj tehničkih zahvata u prostoru na nizinske
šume, očekujući da naše saznanja i argumente u svojim
zahvatima u prostor prihvati vodoprivreda, energetika,
niskogradnja i dr. I ovo je jedan od argumenata za jedinstveno
upravljanje i gospodarenje ekosustavom, odnosno
za predloženi ustroj novog Ministarstva.


Upućujući Vam ovaj zaključak šumarske struke na
razmatranje, i dalje očekujemo Vaš poziv za upoznavanje
i raspravu o šumarstvu te našim obostranim zadaćama
glede šume i biljnog i životinjskog svijeta te
ostalih dijelova prirode, što je u Ustavu RH, čl. 52.
označeno od posebnog interesa za RH i ima njezinu
osobitu zaštitu. Mišljenja smo, da struka, koja gotovo
250 godina sustavno brine o 43,5 % kopnenog dijela
površine Hrvatske od posebnog interesa RH, zaslužuje
i drukčiji odnos državnih tijela.


S poštivanjem


Predsjednik Hrvatskoga šumarskog društva:
Prof. dr. se. Slavko Matić, v.r.


403