DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 7     <-- 7 -->        PDF

A. Sabo: OŠTEĆIVANJE STABALA PRI PRIVLAČENJU DRVA ZGLOBNIM TRAKTOROM ...


Šumarski list br. 7-8, CXXV1I (2003), 335-346


površinska skeletnost tla oscilira od 25 do 50 %. Kamen
je u obliku niskih i srednje visokih gromada, a djelomično
u manjim i većim komadima. Dominantan tip tla je
smeđe tlo na vapnencu, pretežito plitko, a rjeđe je srednje
duboko.


Etat obične jele realiziranje s manjim grupama stabala
radi oslobađanja kvalitetnog prirodnog pomlatka.


U odjelu je posječeno 212 stabala jele, bruto obujma
drva 839,62 m3 i srednjeg obujma posječenog stabla
od 3,96 m3. Sječna gustoća iznosila je 70 m3 ili 18
stabala po hektaru. Srednja udaljenost privlačenja bila
je 200 m. Otvorenost je šumskim cestama 25 m-ha1, a
traktorskim putovima (vlakama) 112 m ha1. Uzdužni
se nagib traktorskih putova kretao od +8 % do -16 %.


Snimanja i mjerenja obavljena su od 17. svibnja do
8. lipnja 2000. godine. Snimljeno 8 traktor-dana ili 118
traktorskih ciklusa privlačenja drva.


Slika 3. Odsjek 74b
Figure 3 Subcompartment 74b


Šumski zglobni traktor Timberjack 240C namijenjen
je privlačenju drva po traktorskim putovima, vlakama
i šumskom bespuću (po terenu). Vitlo je ugrađeno
na stražnjem kraju te služi za privitlavanje drva od
mjesta sječe do traktora. Masa neopterećenog traktora
je 8 409 kg (58 % - 42 %). Motor je diesel, četveroci-
lindarski, radne zapremine 3 900 cm3, snage 75 kW pri


2 200 okretaja-min ´. Ima spremnik goriva od 113 L. Dimenzije
traktora: dužina 5 258 mm, širina 2 500 mm i
visina 2 961 mm. Najveća brzina kretanja je 25 km h1.
Vitlo je dvobubanjsko, mase 560 kg i vučne sile od 80
do 48 kN. Promjer je vučnog užeta 16 mm, s 50 m
duljine na svakom bubnju.


500


m^m Odsjek 3 lb - Subcompartment 3 lb —r


10-30 31-50 51<


Listače - Broadleaf trees
Četinjače - Coniferes


10-30 31-50 51<


Debljinski razred -Diameter class, cm


Slika 4. Struktura doznake
Figure 4 Structure of marking


3. TRAKTOR TIMBERJACK 240C I NAČIN RADA
Timberjack 240C and its operating features


337