DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 43     <-- 43 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003). 373-387


UDK 630* 822 (Fagus sylvatica L.)


PILANSKA OBRADBA BUKVE (Fagus sylvatica L.) U HRVATSKOJ


BEECH (Fagus Sylvatica L.) SAWMILL PROCESSING IN CROATIA*


Josip 1ŠTVANIĆ**


SAŽETAK: Bukva je danas po količini u ukupnom šumskom fondu, glede
količine proizvedenih pilanskih trupaca, od velikog značenja za pilansku industriju
Hrvatske. Bukovina ima niz pozitivnih, ali i negativnih svojstava,
glede izradbe piljene građe. Za pilansku obradbu bukovine posebno su značajna
njena fina tekstura i dobra obradljivost, pozitivna svojstva ali i određene
negativne osobine, ponajprije česta prisutnost tamno obojene neprave
srži, mala prirodna trajnost, podložnost razgradnji mikroorganizmima,
sklonost piravosti i prešlosti, relativno veliko utezanje kod sušenja i podložnost
raspucavanju prilikom manipulacije i sušenja. Razvoj tehnologije i tehnike,
posebice u nekoliko zadnjih desetljeća, omogućio je u velikoj mjeri savladavanje
većine negativnih osobina bukovine, pa je ona postala vrlo traženi
materijal u obradbi drva. Danas se određenim metodama iskorištavanja i
eksploatacije usklađenim s ritmom obradbe te zaštitom trupaca na pilani,
uspijeva velikim dijelom spriječiti pojave piravosti i prešlosti. Određenim režimima
hidrotermičke obrade (sušenjem i parenjem) može se postići umanjenje
grešaka od sušenja i smanjenje razlike u boji između bijeli i srži. Određenim
načinima piljenja trupaca moguće je znatno umanjiti deformacije proizvedenih
pilanskih proizvoda. Danas na obradbu na pilane dolazi sve više i
bukovina s mnogo grešaka (kvrge, sljepice, zakrivljenost i dr.) te trupci i oblo-
vina manjih dimenzija. Ona se određenom tehnikom i tehnologijom može
manje ili više uspješno obrađivati. Bukova pilanska sirovina koja se doprema
na obradu na pilane ima različite specifične karakteristike. To ovisi o cjelokupnoj
organizaciji i tehnološkoj koncepciji proizvodnje na pilani, pilanskim
sortimentima koji se proizvode, karakteristikama šumske eksploatacije, načinima
i mogućnostima prijevoza sirovine do pilane itd. Ovisno o primijenjenim
normama, razvrstavanje bukove pilanske sirovine izvodi se prema krite-
rijama namjene, uporabe, promjera i kakvoće. Iz najkvalitetnijih bukovih trupaca
nekada su se izrađivale kladarke, kao najkvalitetniji i najvrjedniji primarni
pilanski proizvod. Danas su takav proizvod samice i polusamice, odnosno
visokokvalitetne neokrajčene, poluokrajčene i okrajčene piljenice. Uz
ove piljenice izrađuju se i piljenice nešto niže kvalitete tzv. doradne piljenice.
Sekundarnom obradbom ponajprije doradnih bukovih piljenica, izrađuju se
najčešće drvni elementi, popruge i lamel građa. Iz bukovine se još izrađuju
pragovi i srčanice. Bukovi se trupci u našim pilanama najčešće raspiljuju
tehnikama piljenje u cijelo, prizmiranjem i kružno, dok se slavonski i kartje
način piljenja koristi vrlo rijetko. Pokazalo se da su jarmače pogodnije za
obradbu tanjih i niže kvalitetnih bukovih trupaca sa dispergiranim greškama


Rad je proširena verzija poglavlja Pilanska obradba Bukve u Hrvatskoj, monografije Bukva u Hrvatskoj
This paper is extension part of Beech sawmill processing in Croatia, monograph Beech in Croatia
* Mr. se. Josip Ištvanić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu