DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 41     <-- 41 -->        PDF

V. Vučetić i M. Vučetić: FENOLOŠKE ZNAČAJKE NA PODRUČJU ZAVIŽANA


Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003), 359-372


200


180


;§160


1


§140


V


120


100


BUKVA
početak listanja


y = -0.07x+145
-0.7 dana/10 god


I I I I I I I !


\ \ I ! 1 1 i


~ n n


1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 200C
Godine


330


310


250


230


BUKVA
opće opadanje lišća


y = 0.27x+275
2.6 dana/10 god


! I I I I I I I t I I I ! I


1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 200C
Godine


330


310


250 -


230


BUKVA
žućenja lišća


y = 0.28x+263
2.7 dana/10 god


i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i


1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 200C
Godine


Slika 6. Vremenski nizovi početaka određenih fenofaza vrbe ive,
smreke i bukve (točke), pripadni linerni trendovi (crvena
crta) i petogodišnji klizni srednjaci (plava crta) za Zavižan
u razdoblju 1964-2000. Statistički signifikantani trendovi
označeni su crveno (x = 1,2, 3...37).


3. ZAKLJUČAK


Usporedna analiza meteoroloških i fenoloških podataka
za zeljasto bilje (šafran, podbjel, maslačak i
mrazovac) te šumsko drveće (vrba iva, smreka i bukva)
na području Zavižana omogućila je da se utvrdi uzrok
fenoloških odstupanja u pojedinim godinama razdoblja
1964-2000. Početak neke razvojne faze bilja može nastupiti
i do 3 tjedna ranije ili kasnije od godine, do godine
što ovisi o temperaturi zraka, količini oborine i
osunčavanju, a u visinskim područjima i o debljini i
duljini zadržavanja snježnog pokrivača na tlu u razdoblju
prije i za vrijeme nastupa neke fenofaze. Analiza
linearnih trendova razvojnih faza promatranog bilja
ukazala je na signifikantno produljenje vegetacijskog
razdoblja na Zavižanu ujesen.


Iako se pokušalo opisati utjecaj temperature zraka
(količina topline), trajanja sijanja Sunca (svjetlost) i
oborine (voda) na biljni svijet, ipak dobiveni izrazi strogo
se odnose na određeno područje i promatranu biljnu
vrstu. Osim meteoroloških veličina u ovakvim istraživanjima
trebalo bi uzeti u obzir i geografske parametre
kao nadmorsku visinu, geografsku dužinu i širinu i konfiguraciju
tla kao i pedološke parametre npr. vrstu tla.


Na Zavižanu se javlja još jedna specifičnost, a to je
veliko miješanje kontinentalne, planinske i maritimne
sredozemne klime, stoje ujedno i razlog posebitosti te
planine i velikog broja endemskih biljnih vrsta.


LITERATURA


Cindrić, Ž., 1973: Poredbena mikroklimatološka
istraživanja u nekim pretplaninskim fitocenoza-
ma na području Zavižana, iz monografije
Glavna meteorološka stanica Zavižan (1594 m),


1953-1973, Republički hidrometeorološki zavod,
46-53.


Forenbacher, S., 2001: Velebit i njegov biljni svijet,
Školska knjiga, Zagreb, 800 str.


371