DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ - CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 462 (001)


Sabo, A.: Oštećivanje stabala pri privlačenju drva zglobnim traktorom TIMBERJACK 240C
u prebornim sastojinama


Damaging Trees in Timber Skidding by TIMBERJACK 240C in Selection Forest Stands


UDK 630* 165 (001)


Ball i an, D.: Procjena genetičke varijabilnosti obične jele (Abies alba Mili.) analizom cpDNA u
dijelu prirodnih populacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske


Assessment of Genetic Variability of Silver Fir (Abies alba Mill.) with CP DNAAnalysis in
the Part of Natural Populations of Bosnia and Herzegovina and Croatia


PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION


UDK 630* 111 + 181.8


Vučetić, V, M. Vučetić: Fenološke značajke na području Zavižana


Phenological Characteristics in the Area of Zavižan


335


347


359


PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS


UDK 630* 822 (Fagus sylvatica L.)


Ištvanić, J.: Pilanska obradba bukve (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj


Beech (Fagus Sylvatica L.) Sawmill Processing in Croatia


UDK 630* 569


Zelić, J., B. Pauča: Prilog određivanju normala za mješovite preborne sastojine u
panonskim šumama bukve i jele


The Contribution to Determining Basic Normals for Mixed Selection Forest of Beech and
Silver Fir in Pannonian Mountains


AKTUALNO


H Š D: Dopis upućen Predsjedniku RH S. Mesiću, Predsjedniku Hrvatskog sabora Z. Tomčiću,
Predsjedniku Vlade RH I. Račanu i ministrima B. Pankretiću i I. Bancu


IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
Starčević, T: Što nam se to događa?


ZAŠTITA PRIRODE


Arač, K.: Livadna gušterica (Lacerta agilis L.)


F r k o v i ć, A.: Rijetki i zaštićeni glodavci na poštanskim markama


Timarac, Z.: Tajne kukavice


KNJIGE I ČASOPISI


Jakovac, H.: Gozdarski vestnik


Š u g a r, I.: Veliki atlas Hrvatske


Sugar, I.: Naša posla


G r o s p i ć, F.: Monti e boschi, L´ Italia forestale e montana


Timarac, Z.:B. Kryštufek,B.Flajšman,H. I. Griffiths : Living with Bears


B e u s, V: Dr. se. Č. Š i 1 i ć: Endemične i rijetke biljke Parka prirode Blidinje


IN MEMORIAM


Skoko,M.: Petar Ivanić (1956-2001)


S k o ko, M.: Pavel (Pavle) Sinka (1913 - 2002)


Stoj ković, M.: Antun Tiljak (1914 - 2003)


Perak, I.: Stjepan Perak (1925 - 2003)


373


389


403


404


406
407
410


412
413
416


422, 425
427
429


431
433
435
436


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora