DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 39     <-- 39 -->        PDF

V. Vučetić i M. Vučetić: FENOLOSKE ZNAČAJKE NA PODRUČJU ZAVIZANA


Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003). 359-372


fazu razvoja naziva se biološki minimum za tu fazu.
Sve temperature iznad tog minimuma za određenu fazu
razvoja su aktivne temperature. Za početak vegetacije
šumskog bilja smatra se da su potrebne srednje
dnevne temperature iznad 5 °C. Razlika između aktivne
temperature i biološkog minimuma je efektivna
temperatura. Zbrajajući efektivne temperature, dan
za danom, dobije se biološki zbroj za određeno razdoblje.
Zbroj efektivnih temperatura za svaku godinu


izračunat je za razdoblje 1964-1990. Kao početni datum
uzet je prvi dan u godini, a kao posljednji dan
zbrajanja datum nastupa pojedine fenološke faze dan u
tablici 2. Za ista razdoblja načinjeni su zbrojevi osun-
čavanja i količine oborine. U tablici 6 dane su srednje
vrijednosti pojedinih zbrojeva efektivnih temperatura,
te srednje osunčavanje i količine oborine (SRED) s pripadajućom
standardnom devijacijom (STD), maksimumom
i minimumom (MAKS, MIN) i amplitudom


Tablica 6. Zbroj
tacije


efektivnih
zeljastog b


temperatura (°C), osunčavanja (sati) i količine oborine (mm) od početka godine do početka vege-
´ilja i šumskog drveća za Zavižan u razdoblju 1964-1990.


šafran


podbjel


maslačak


vrba iva


smreka


bukva


SREDNJI ZBROJ EFEKTIVNIH TEMPERATURA


SRED


13.0


15.2


90.8


48.1


127.6


85.1


STD


11.4


13.2


34.1


19.2


42.5


41.8


MAKS


49.7


49.4


184.1


88.1


208.8


215.3


MIN


1.8


1.8


37.7


8.5


38.4


17.2


AMPL


47.9


47.6


146.4


79.6


170.4


198.1


SREDNJE OSUNČAVANJE


SRED


386.8


402.1


639.0


544.6


701.5


628.2


STD


101.1


130.1


93.0


93.8


97.3


117.7


MAKS


562.4


600.8


794.4


718.7


900.3


899.0


MIN


211.9


224.0


425.3


363.3


486.5


415.4


AMPL


350.5


376.8


369.1


355.4


413.8


483.6


SREDNJA KOLIČINA OBORINE


SRED


531.6


540.2


724.3


689.3


798.7


737.6


STD


227.0


231.3


252.1


196.4


206.5


213.8


MAKS


942.0


942.0


1319.4


1072.9


1324.9


1243.8


MIN


65.2


65.2


100.9


351.0


489.5


443.3


AMPL


876.8


876.8


1218.5


721.9


835.4


800.5(AMPL). Za pojedine biljke potreba za toplinom,
svjetlošću i vodom je različita što se najbolje vidi to je
šafranu i podbjelu za početak vegetacije potrebno najmanje
akumulirane topline odnosno srednji zbroj efektivnih
temperatura je samo 13.0 °C odnosno 15.2 °C.


Za razliku od toga smreki je potrebna gotovo desetoro-
struka akumulirana toplina i približno dvostruko duže
trajanje sijanja Sunca (srednji biološki zbroj iznosi
127.6 °C, a srednje osunčavanje 701.5 sati) da bi se pojavile
mlade grančice.


2.5. LINEARNI TRENDOVI NASTUPA POJEDINIH FENOFAZA


Da bi se procijenila tendencija kašnjenja/ranjenja
fenofaza na Zavižanu, proračunati su linearni trendovi
njihovog nastupa za 37-godišnjc razdoblje (slike 5 i 6).
Vrijednosti linearnog trenda, koje su svedene na 10 godina,
prikazane su u tablici 7. Jedna od metoda koja
omogućuje ocjenu statističke signifikantnosti promjene
razine oko koje su članovi vremenskog niza raspoređeni
tj. ocjenu postojanja linearnog trenda je nepara-
metarski Mann-Kendallov rank test (M i c h e 11 i dr,
1966.). On se osniva na vrijednosti pojedinog člana
niza i položaju tog člana u nizu. Definiranje s dva parametra:
Kendallov koeficijent x i razina signifikantnosti
a. Što su vrijednosti x bliže nuli, to je veći a, odnosno
vrijednosti se kronološki ne smanjuju ni povećavaju.


Tablica 7. Linearni trendovi (dani/10 god) za pojedine feno-
faze zeljastog bilja i šumskog drveća za Zavižan
u razdoblju 1964-2000. Statistička signifikant-
nost je na razini 0.05.


fenofaza


trend


X


a


šafran - cvjetanje


2.3


0.11


0.37


podbjel - cvjetanje


2.5


0.11


0.35


maslačak - cvjetanje


-1.9


-0.10


0.39


mrazovac - cvjetanje


1.6


0.10


0.40


vrba iva - cvjetanje


-2.1


-0.16


0.22


smreka - mlade grančice


-1.7


-0.20


0.11


bukva-listanje


-0.7


-0.13


0.92


-žućenje lišća


2.7


0.28


0.02


- opće opadanje lišća


2.6


0.24


0.05369