DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 34     <-- 34 -->        PDF

V. Vučetić i M. Vučetić: FENOLOŠKE ZNAČAJKE NA PODRUČJU ZAVIŽANA


Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003), 359-372


prolista i bukva (24. svibnja), a mlade grančice na
smreki u prosjeku se javljaju 5. lipnja. Žućenje lišća
bukve najčešće nastupa 25. rujna, a opće opadanje lišća
6. listopada.


Usporedba srednjih datuma nastupa razvojnih faza
promatranih biljaka u posljednjem desetljeću 20. stoljeća,
s referentnim razdobljem pokazuje daje vegetacija
većine biljaka (maslačak, vrba iva, smreka i buk


va) započela 1-3 dana ranije, a u jesen je za 2-3 dana
kasnilo žućenje i opadanje lišća bukve. Zanimljivo je
da je i mrazovac u novijem razdoblju prosječno procvjetao
čak 9 dana kasnije u odnosu na normalu. To je
naznaka za produljenje vegetacijskog razdoblje ujesen
posljednjih godina 20 stoljeća. U proljeće je u prosjeku
kasnio samo početak cvjetanja proljetnica šafrana i
podbjela za 3 dana.


2.2. VREMENSKI SLIJED FENOFAZA BILJAKA I METEOROLOŠKIH ELEMENATA


Jedna od metoda kojom se mogu povezati srednji
datumi nastupa pojedinih fenofaza biljaka i vremenskih
prilika je da se odrede hodovi srednjih dnevnih
vrijednosti temperature zraka, količine oborine, osun-
čavanja i visine snježnog pokrivača. Takvi su hodovi,
dakle, dobiveni osrednjavanjem srednje dnevne vrijednosti
navedenih meteoroloških elemenata za jednaki
datum kroz cijelo razdoblje 1964-1990. Na slikama 3 i
4 su uz srednje sezonske hodove prikazani i hodovi apsolutne
maksimalne i mimimalne dnevne temperature
zraka, te apsolutne maksimalne dnevne količine oborine
i osunčavanja. Uobičajeno je da se iz tih hodova izdvoje
datumi sa značajnijim porastom ili smanjenjem
neke meteorološke veličine, a takvi datumi nazivaju se
singulari teti. Ti prikazi mogu izuzetno pridonijeti razumijevanju
vremena i klime pojedinog kraja, ali ovdje


će se ukazati samo na najupečatljivije činjenice, koje
su vezane uz biljni svijet Velebita. Zbog lakšeg praćenja,
godina je podijeljena na standarna godišnja doba,
ali se ona ne poklapaju sa stvarnim godišnjim dobima
na Zavižanu.


Prosječno najhladniji dan u godini je 8. siječnja
(-3.5 °C). Neznatno prije prosječno najhladnijeg dana
u godini zabilježen je i apsolutni minimum za promatrano
razdoblje od -24.5 °C (7. siječnja 1985.). Sve ovo
ukazuje da je razdoblje oko 8. siječnja na Zavižanu
najhladnije doba godine. Još jednom, s nešto blažom
hladnoćom, zima okuje Zavižan oko sekundarnog minimuma
temperature na dan 16. veljače (-3.3 °C). Međutim,
snijeg na tlu će u prosjeku svoju maksimalnu visinu
postići tek 18. ožujka (149.1 cm).


30


20 -


ZAVIZAN 1964-1990
prosinac, siječanj, veljača


—MAKS —SRED —MIN


II Mjeseci


160 -
140 -
120 -
100 -


80


60 H


40


20
0


ZAVIZAN 1964-1990.


prosinac, siječanj, veljača


-SRED —MAKS


XII


-i r- 1—´ ´ r


I II Mjeseci


30


20


ZAVIŽAN 1964-1990.
ožujak, travanj, svibanj


-MAKS —SRED —MIN


V Mjeseci


160


140 -


120


100 -


80


60


40-


20 -


0


ZAVIZAN 1964-1990.
ožujak, travanj, svibanj


-SRED —MAKS


^/V>SA/V—>V>^T\A´VVAJS/SA´VAV^A


III


IV


V Mjeseci


364