DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 3     <-- 3 -->        PDF

UDK630* (05):»54-02«/061.2


ISSN 0373-1332
CODEN SULIAB


ŠUMARSKI LIST


Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva


Journal of the Forestry Society of Croatia - Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins - Revue de la Societe forestiere croate


1.


Mr. se. Branko Belčić


10.


2.


Mr. sc. Vladimir Bogati


11.


3.


Davor Butorac, dipl. ing.


12.


4.


Damir Delač, dipl. ing.


13.


5.


Mr. sc. Josip Dundović


14.


6.


Ivan Đukić, dipl. ing.


15.


7.


Ivan Duvnjak, dipl. ing.


8.


Dr. sc. Joso Gračan


16


9.


Prof. dr. sc. Ivica Grbac


17Uređivački savjet:


Ilija Gregorović, dipl. ing. 18.


Dražen Husak, dipl. ing. 19.


Zvonko Kranjc, dipl. ing. 20.


Herbert Krauthacker, dipl. ing. 21.


Ivan Matasin, dipl. ing. 22.


Prof. dr. sc. Slavko Matić, 23.


predsjednik 24.


Boris Miler, dipl. ing. 25.
Mr. sc. Ivan Pen tek


Prof. dr. sc. Branimir Prpić
Zvonko Rožić, dipl. ing.
Mario Stipetić, dipl. ing.
DaliborTomljanović, dipl. ing.
Dr. sc. Vlado Topić
Berislav Vinaj, dipl. ing.
Oliver Vlainić, dipl. ing.
Prof. dr. sc. Joso Vukelić


Uređivački odbor po znanstveno-stručnim područjima:


1. Šumski ekosustavi


Prof dr. sc. Joso Vukelić, urednik područja


Urednici znanstvenih grana:


Prof. dr. sc. Zvonko Seletković, ekologija i


biologija šuma


Prof dr. sc. Branimir Prpić, fiziologija i prehrana


šumskog drveća


Dr. sc. Joso Gračan, genetika i oplemenjivanje


šumskog drveća


Doc. dr. sc. Nikola Pernar, šumarska pedologija


Doc. dr. sc. Marijan Grubešić, lovstvo


2. Uzgajanje šuma i hortikultura


Prof. dr. sc. Slavko Matić, urednik područja


Urednici znanstvenih grana:


Dr. sc. Stevo Orlić, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo


Dr. sc. Vlado Topić, krške šume


Doc. dr. sc. Željko Španjol, zaštićeni objekti prirode


3. Iskorišćivanje šuma


Prof dr. sc. Ante B. P. Krpan, urednik područja


Urednici znanstvenih grana:


Doc. dr. sc. Dragutin Pičman, šumske prometnice


Izv. prof. dr. sc. Dubravko Horvat, mahanizacija šumarstva


Doc. dr. sc. Slavko Govorčin, nauka o drvu i pilanska


prerada drva


4. Zaštita šuma


Dr. sc. Miroslav Harapin, urednik područja
Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. sc. Milan Glavaš, šumarska fitopatologija
Doc. dr. sc. Boris Hrašovec, šumarska entomologija
Mr. sc. Petar Jurjević, šumski požari


5. Izmjera šuma i šumarska biometrika


Izv. prof. dr. sc. Nikola Lukić, urednik područja


Urednici znanstvenih grana:


Doc. dr. sc. Vladimir Kušan, geodezija


6. Uređivanje šuma


Doc. dr. sc. Juro Čavlović, urednik područja


Urednici znanstvenih grana:


Doc. dr. sc. Ivan Martinić, organizacija rada i


šumarska ekonomika


Branko Meštrić, dipl. ing. šum., informatika u


šumarstvu


7. Šumarska politika


Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., povijest šumarstva,
bibliografija, staleške vijesti


Prof. dr. sc. Branimir Prpić, ekologija i njega krajolika,
općekorisne funkcije šuma


Članovi Uređivačkog odbora iz inozemstva


Prof. dr. sc. Vladimir Beus, Bosna i Hercegovina Dr. sc. Konrad Pintarić, prof, em., Bosna i Hercegovina


Prof dr. sc. Vjekoslav Glavač, Njemačka Prof. dr. sc. Milan Saniga, Slovačka


Prof. dr. sc. Emil Klimo, Češka Dr. sc. Martin Schneider-Jacoby, Njemačka


Doc. dr. sc. Boštjan Kosir, Slovenija Prof. dr. sc. Iztok Winkler, Slovenija


Glavni i odgovorni urednik - prof. dr. sc. Branimir Prpić
Tehnički urednik - Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.
Lektor - Dijana Sekulić-Blažina


Znanstveni članci podliježu međunarodnoj recenziji.
Recenzenti su doktori šumarskih znanosti u Hrvatskoj,
Slovačkoj i Sloveniji, a prema potrebi i u drugim zemljama
zavisno o odluci uredništva.


Časopis je referiran u (Indexed in): Forestry abstracts, Cab abstracts, Agricola, Pascal, Geobase (IM) i dr.


Na osnovi mišljenja Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, »Šumarski list«


smatra se znanstvenim časopisom te se na njega primjenjuje 0-ta stopa PDV (članak 57. g.)