DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 19     <-- 19 -->        PDF

D. Ballian: PROCJENA GENETIČKE VARIJABILNOSTI OBIČNE JELE (Abies alba Mili.)


Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003). 347-357


2.2. Izbor stabala Choice of trees


Za analizu cpDNA uzimao se jednaki broj biljaka u
uzorak populacije, tako da populaciju predstavlja 24
stabla. Inače se pri prikupljanju uzoraka za tu analizu
vodilo računa da uzorci budu sabrani sa stabala među


sobno udaljenih najmanje 100 m. Zbog loših vremenskih
prilika u vrijeme sabiranja uzoraka, manji je broj
jedinki u populaciji Biokova i Gorskog kotara A i J
(tablica 1).


Tablica 1. Istraživane populacije obične jele u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj


Broj


Populacija


Zemljopisna širina


Zemljopisna dužina


Broj uspješnih analiza
cpDNA


1


Meka brda (Kalinovik)


18° 35´


43° 29´


24


2


Vranića (Fojnica)


17° 54´


43° 56´


24


3


Gorski kotar A adultna (Delnice)


14° 50´


45° 25´


21


4


Gorski kotar Jjuvenilna (Delnice)


14° 50´


45° 25


22


5


Biokovo (Makarska)


17° 08´


43° 08´


18


6


Crni vrh (Tešanj)


18° 00´


44° 34´


24


7


Orjen (Trebinje)


18"33´


42" 38´


24


8


Cabulja (Posušje)


17° 35´


43°32´


24


Ukupno


1812.3. Način skupljanja uzoraka - Method of sample collection


S obzirom na to da je cpDNA analiza oslobođena
učinka dominacije i fenotipskih interakcija (Borojevi
ć, 1985), pri sabiranju uzoraka pazilo se da se uzmu
samo živi dijelovi biljke.


Za analizu cpDNA iskorištene su jednogodišnje
iglice. Sa stabala s kojih je grančicu bilo teško skinuti
sa zemlje moralo se provesti otpucavanje iz gornjeg dijela,
jer je to bilo najbrže i najjednostavnije.


2.4. Metoda izolacije ukupne DNK - Method of total DNA isolation


DNA je izolirana iz djelića jednogodišnje svježe
iglice, težine 50 mg. Uporabljen je laboratorijski komplet
za izolaciju ukupne DNA i procedura propisana uz
njega (DNeasy Plant Mini Kit, DNeasy 96 Plant Protocol
for Izolation of DNA feom Plant Leaf Tissue od


QIAGEN GmbH, Hilden, Germany). Protokol je sličan
onome koji predlaže Rogers (1997).


Uspješnost izolacije DNK kontrolirala se aparatom
za mjerenje koncentracije DNA "Hoefer" - DvNA
Quant 200 flurometer.


2.5. Lančana reakcija polimerazom (PCR) - Chain reaction by polymerase (PCR)


Iskorišteni su primeri sa 21 do 22 baze, dani u tablici 2.
Tablica 2. Parovi primera iskorišteni u procesu amplifikacije


Redni


broj


Šifra Primeri
Lokus


Broj


baza


Sekvenca(3´-5´)


Temperatura
topljenja (Tm)


Temperatura
nalijeganja (TA)*


1


P30141 F


22


TTTTATGTCAGCAACAGAAGCC


50


62


P30141 R


22


GGGAACATAGAGATCAAATTAC


50


60


2


P30249 F


22


GTAATTTGATCTCTATGTTCCC


50


60


P30249R


22


AATCAACTGGTTCGGATTGATC


50


62


3


P71936F


22


CCCGATCACATAAAGGTTACTT


58; 1


62


P71936R


21


CCCTTAGAGTACATGCCAAAA


57,9


60TA*= 4(#GiC) + 2(#AiT);
(#G i C) - broj baza G i C u primeru
(#A i T) - broj baza A i T u primeru


Za lančanu reakciju polimerazom rađen je reakcij-
ski volumen od 25 pl za par primera, a sve potrebno za
jednu analizu prikazano je u tablici 3. Kompletna priprava
za lančanu reakciju polimerazom napravljena je


na robotnoj radnoj stanici Biomek 2000 (Beckman Instruments).
Unatoč različitim temperaturama hib-
ridizacije (TA) u pokusu je za sve primere uspješno je
primijenjena temperatura TA = 55 °C.


349