DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 14     <-- 14 -->        PDF

A. Sabo: OŠTEĆIVANJE STABALA PRI PRIVLAČENJU DRVA ZGLOBNIM TRAKTOROM ...


Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003), 335-346


Tablica 7. Pregled oštećenog pomladka i mladika


Table 7 Survey of damaged seedling and young growth


Objekt
Site


Vrsta drveća
Tree species


Visina pomlatka i mladika
Height of seedling and young growth


Ukupno
Total


Objekt
Site


Vrsta drveća
Tree species


>1.3m


1.3-3.0m


<3.0m


Ukupno
Total


Objekt
Site


Vrsta drveća
Tree species


Broj - Number


Ukupno
Total


A


Četinjače - Conifers
Listače - Broadleaft.


29
28


3
26


8
34


40
88


Ukupno - Total


57


29


42


128


Postotni udio - Procentual share


44,5


22,7


32,8


100,0


B


Četinjače - Conifers
Listače - Broadleaft.


21
1


7
4


17


33


45


38


Ukupno - Total


22


11


50


83


Postotni udio - Procentual share


26,5


13,3


60,2


100,07. ZAKLJUČCI - Conclusions


Pri radovima privlačenja drva nastaju oštećenja
preostalih stabala koja je nemoguće izbjeći. Također
postoje oštećenja koja je moguće izbjeći primjenom
odgovarajućih tehnologija i metoda rada, izborom
sredstava rada, promjenom odnosa radnika i rukovoditelja
prema radu, šumi i oštećivanju sastojina.


Privlačenjem drva bilo je oštećeno 1,84 % (A) i
1,77 % (B) od preostalih stabala ili svako 57 stablo i
svako 59 stablo. Prosječni promjer oštećenog stabla je
34 cm u A i 35 cm u B. Najveći broj oštećenih stabala
nalazi se u debljinskim stupnjevima od 12,5 cm do
22,5 cm. Na objektu A prosječna visina ozljede od tla
manja je za 12 cm ili 16,0 %. Ukupna ploština ozljeda
na objektu A veća je za 2,4 puta od B objekta. Na
objektu A prosječna veličina ozljede na stablima četinjača
1,7 puta je veća od prosječne ozljede na stablima
listača. Na stablima četinjača prosječna ploština ozljede
je veća za 1,7 puta (A) i 1,4 puta (B) nego kod stabala
listača. Na objektu A bilo je 151 ozljeda na 145
stabala, a na objektu B 87 ozljeda na 83 stabla. Najveći
broj oštećenja prema mjestu oštećenja bio je na žilištu
stabla i to 90 % (A) i 85 % (B) dok su ostali dijelovi
manje oštećivani. Približno oko 2/3 oštećenja nastalo
je uz traktorske putove, jer su se traktori u većini kretali
po traktorskim putovima i nisu ulazili u sastojinu radi
formiranja tovara. Najučestalija vrsta oštećenja bila je


oguljena kora na objektu A 97 % i na objektu B 94 %.
Najveći broj ozljeda uzrokovan je tovarom 97 % (A) i
92 % (B). Prosječna visina ozljede od tla uzrokovane
traktorom kreću se od 120 cm do 205 cm, vučnim uzetom
90 cm do 119 cm i tovarom od 60 cm do 71 cm. S
obzirom na gospodarsku važnost pri privlačenju drva,
većinom su oštećivana izabrana i korisna stabla. Teško
i vrlo teško stanje oštećenog stabla iznosilo je 94,48 %
(A) i 93,98 % (B). Prosječna udaljenost oštećenog stabla
od traktorskog puta je na objektu A 7 m i 6 m na
objektu B. Nagib terena oštećenog stabla iznosio je
11 % (A) i 8 % (B). Na objektu A najviše je oštećenja
pomladka i mladika bilo do visine 1,3 m, dok je na
objektu B bilo iznad 3,0 m visine.


Nizom pokazatelja o oštećivanju i ozljedama sastojine,
potvrđena je pretpostavka da su sastojinski i terenski
uvjeti odlučujući čimbenici oštcćivanja, uz jednake
ostale uvjete - tehnologiju i metode, sredstva rada
i izvršitelje rada. Time je dodatno potvrđena potreba
izrade radne klasifikacije sastojina u svrhu modeliranja
standardiziranih dinamičkih mjera i mjerila za vrednovanje
kvalitete obavljenih radova u šumama. Bez tih
rješenja neće biti moguće unaprijediti (ili tek uvesti)
sustav vrednovanja kompleksne djelotvornosti (dobrote)
pridobivanja drva i drugih radnih (proizvodnih)
procesa u šumarstvu.


8. LITERATURA References


Berg, S., (1992): Terrain Classification System For
Forestry Work. Forest Operations Institute
"Skogsarbeten", str. 1-28.


Caval, J., (1992): Statističke metode u privrednim i
društvenim istraživanjima. Rijeka, str. 149-190


Doležal, B., (1984): Štete u šumi izazvane primjenom
mehanizacije. Dokumentacija za tehniku i
tehnologiju u šumarstvu 81 str. 1-47.


Ivanek, F., A. Krivec, (1974): Poškodbe v gozdu
pri sečnji in spravilu lesa. Gozdarski vestnik 10
str. 1-60.


i vanek, F., (1976): Vrednotenje poškodb pri spravilu
lesa v gozdovih na Pohorju. Institut za gozdno in
lesno gospodarstvo pri Biotehničkoj fakulteti,
194 Ljubljana.


344