DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 13     <-- 13 -->        PDF

A. Sabo: OŠTECIVANJE STABALA PRI PRIVLAČENJU DRVA ZGLOBNIM TRAKTOROM


Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003), 335-346


6.10. Gospodarska važnost oštećenih stabala - Economic importance of damaged trees


Za svako oštećeno stablo ocjenjivala se njegova 30 % korisnih stabala i 24 % beznačajnih stabala. Na
gospodarska važnost (izabrano, korisno i beznačajno). objektu B bilo je 35 % izabranih stabala, 42 % koris-
Na objektu A bilo je oštećeno 46 % izabranih stabala, nih te 23 % beznačajnih stabala.


6.11. Stanje oštećenog stabla - State of damaged trees


Stanje oštećenog stabla utvrđivalo se po sljedećim
kriterijima:


1. Vrlo teško oštećeno - izvaljeno, polomljeno i ploš-
tina oguljotine veća od 501 cm2.


2. Teško oštećeno - prijelomi debljih grana i ploština
oguljotine od 101 cm2 do 500 cm2.


3. Neznatno oštećenje - prijelomi sitnih grana, zgnječena
kora i ploština oguljotina do 100 cm2.


Na objektu A bilo je 53 % vrlo teško oštećenih stabala,
41 % teško oštećenih stabala i 6 % neznatno oštećenih
stabala. Na objektu B bilo je 47 % vrlo teško
oštećenih stabala, 47 % teško oštećenih i 6 % neznatno
oštećenih stabala.


Vrlo teška oštećenja
Very hard damage


Slika 9. Stanje oštećenih stabala
Figure 9 State of damaged trees


Teška oštećenja
Hard damage


Neznatna oštećenja
Minor damage


6.12. Udaljenost oštećenog stabla od traktorskog puta
Distance of damaged trees from strip road


Najveća udaljenost oštećenog stabla od traktorskog B. Prosječna udaljenost iznosila je 7 m (A) i 6 m (B).
puta iznosila je 40 m na objektu A, a 25 m na objektu


6.13. Nagib terena oštećenog stabla - Sloping ground of damaged trees


Pri utvrđivanju oštećenja mjerio se i nagib mikrote- na objektu A te na objektu B prosječni nagib terena je
rena na kojem se nalazilo oštećeno stablo. Prosječni 8 %, a najveći 30 %.
nagib terena oštećenog stabla je 11 %, a najveći 26 %


6.14. Oštećenost pomlatka i mladika - Damaged of seedling and young growth


U tablici 7 dat je pregled oštećenog pomlatka i mladika
za objekt A i B. Na objektu A je više za 2,6 puta
oštećeno pomlatka i mladika do visine 1,3 m i od 1,3 m
do 3 m. Na objektu Bje za 1,2 puta više oštećen pomla


dak i mladik iznad 3 m visine nego na objektu A.
UkupnojenaobjektuAza 1,5 puta više oštećen pomladak
i mladik nego na objektu B.


343