DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Kolega Ivanić živio je puno, puno
prekratko ali dovoljno da ostane
u našem sjećanju kao čovjek velikog
srca, iskren i pouzdan kolega i


prijatelj te kao cijenjen šumarski
stručnjak. Njegova volja i želja za
radom te njegova ljubav prema šumama
i šumarstvu Hrvatske neka


nam bude svjetao primjer.
Počivao u miru Božjem!


Mladen Skoko, dipl. ing. šum.


PAVEL (PAVLE) SINKA, dipl. ing. šum. (1913 - 2002)


Dana 24. studenog 2002. god., u
90. godini života, nakon kratke i teške
bolesti, preminuo je u Zagrebu
kolega Pavel Sinka, dipl. ing.
šum., koji je čitav radni vijek posvetio
poslovima projektiranja šumskih
i javnih prometnica te raznih objekata
nisko i visokogradnje na području
Hrvatske te Bosne i Hercegovine.1


Pavel Sinka rođen je u slovačkom
selu Lugu na Fruškoj gori kod
Iloka 1. veljače 1913. god. Njegov
otac Jan bio je poljoprivrednik, a
majka Suzana rod. Hovan domaćica.
Pradjed mu je porijeklom iz Slovačke.


Osnovnu školu završio je u Lugu,
nižu gimnaziju 1929. u Iloku, a
1933. god. maturirao je na
Državnoj realnoj gimnaziji u Bačkom
Petrovcu (Vojvodina). Šumarstvo
je studirao na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu u teškim materijalnim
uvjetima, kao i većina studenata te
generacije. Apsolvirao je šk. god.
1936/37., a diplomirao 7. veljače
1938. god.2 Bila je to generacija
kasnije uvaženih šumarskih stručnjaka
Milana Androića, Jurja
Krpana, Petra Matkovića, Ive
Sertića, Ljubomira Nežića,
DraganaTonkovića i dr.1


Rješenjem Banske vlasti Banovine
Hrvatske - Odjel za šumarstvo
Pavel Sinka postavljenje za šumar


skog vježbenika kod Direkcije šuma
Vinkovci 5. siječnja 1940., iako
je praktički počeo raditi već 9. prosinca
1939. U tom je razdoblju radio
u građevinskom odsjeku na trasiranju
šumskih željeznica. Godine
1940. i kasnije za vrijeme II svjetskog
rata bio je redoviti član Hrvatskoga
šumarskog društva.


Rješenjem Ministarstva šumarstva
i rudarstva NDH, Odjel za šumarstvo,
od 9. rujna 1942. premješten
je kao šumarski vježbenik od
Ravnateljstva šuma Vinkovci k
Ravnateljstvu šuma Banja Luka,
gdje je radio do 31. ožujka 1945. na
trasiranju i izgradnji šumskih že


ljeznica, koturača i točila (riže). Državni
stručni ispit za šumarsku
struku položio je 10. studenog
1942. pred ispitnim povjerenstvom
za polaganje državnih stručnih ispita
šumarskih vježbenika s fakultetskom
naobrazbom.4


Nakon završetka II svjetskog
rata nastavlja raditi u Banja Luci do
29. ožujka 1951. Na trasiranju
šumskih komunikacija radio je najprije
u Odsjeku za šumarstvo
Okružnog narodnog odbora do srpnja
1946., a zatim u Poduzeću drvne
industrije "Kočemer" do ožujka
1947. Od 20. ožujka 1947. do 3.
ožujka 1948. radio je u Građevinskom
odsjeku Državnog šumskog
gospodarstva Banja Luka kao šef
odsjeka za trasiranje i izgradnju
šumskih transportnih naprava i
objekata visokogradnje, od 3. ožujka
1948. do 15. siječnja 1951. Bio
je pomoćnik direktora Šumskog
građevinskog poduzeća na trasiranju
i izvođenju raznih objekata
nisko i visokogradnje, a od 15. siječnja
1951. do 29. ožujka 1951. u
građevinskom pogonu Poduzeća
drvne industrije "Vrbas" Banja Luka
radio je na trasiranju šumskih
transportnih naprava.


Kolega Pavel Sinka, dipl. ing.
šum., nastavio je svoju plodnu stvaralačku
karijeru u Projektantskom
birou drvne industrije B i H "Šuma-


Za pomoć u prikupljanju podataka zahvaljujemo supruzi gđi Ncdi Sinka, sinu Miroslavu Sinka, dipl. ing. elektroteh., te djelatnicima
Projektnog biroa Palmotićeva 45, Zagreb.


Prvi diplomski ispit položio je 11. listopada 1935., a drugi 22. lipnja 1937. Tada su, naime, redoviti slušači bili dužni položiti tri diplomska
ispita da bi završili studij i stekli naslov "inženjer".


O susretu generacije studenata koji su apsolvirali šumarstvo u Zagrebu škol. god. 1936/37. opširno je pisao Dragan Tonković, dipl. ing.
šum., u povijesno vrijednom članku "Nakon 50 godina ponovno na okupu" (Šum. list 1989., str. 215-223). Između ostalog u članku
ćemo naći statističke podatke o generaciji, osvrt na opće prilike i uvjete studiranja, te podatke o kasnijim životnim tokovima svih studenata
te generacije. Kolega Tonković, gotovo devedesetgodišnjak, živi u Vinkovcima i radi na sređivanju njegove bogate privatne
arhivske građe.


Povjerenstvo je bilo sastavljeno od šumarskih stručnjaka - dipl. ing. šumarstva. Predsjednik je bio Ante Premužić, članovi Petar
Valentić, Marijan Majnarić, Vilim Bestal i Ivo Čeović, dok je perovođa bio Roman Chylak.


433
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 104     <-- 104 -->        PDF

projekt" u Sarajevu, kamo je premješten
rješenjem Generalne direkcije
drvne industrije Sarajevo. U
"Šumaprojektu" je radio kao glavni
projektant za niskogradnje u svojstvu
višeg stručnog suradnika do 1.
travnja 1957. Iz Sarajeva vraća se u
Banja Luku gdje je do 4. lipnja
1958. bio šef odsjeka za projektiranje
u Poduzeću drvne industrije
"Vrbas". Tada je, između ostalog,
bio obvezan izraditi projekte koje
je "Vrbas" ugovorio sa Fondom za
unapređivanje šumarstva (FUS) iz
Sarajeva.


Kao stručnjak sa dugogodišnjim
iskustvom na projektiranju, izvođenju
i nadzoru raznih objekata
visokogradnje, kao i cesta, željeznica
i koturača s potrebnim objektima
za poduzeća drvne industrije u
B i H, upisan je 1955. godine u registar
ovlaštenih inženjera za građevinsko
projektiranje.


U proljeće 1958. god. podnosi
ponudu na natječaj za samostalnog
projektanta za projektiranje šumskih
komunikacija pri tadašnjem
Projektnom birou šumarstva i drvne
industrije u Zagrebu.5 Njegova je
ponuda prihvaćena pa je raspoređen
na radno mjesto samostalnog inženjera
projektanta 5. lipnja 1958.
god. U Projektnom birou u Zagrebu
radio je do umirovljenja 31. prosinca
1979. god.


Za vrijeme rada u Zagrebu pretežito
se bavio projektiranjem javnih
cesta. To se ponajprije odnosilo
na dijelove Jadranske magistrale
kod Dubrovnika i na područje Cetinske
krajine. Obavljao je uglavnom
projektiranje, a nadzor samo
nad dijelom projektiranih objekata.
Od cesta u Cetinskoj krajini spomenimo
dionice Knin-Vrlika (projektiranje
i nadzor), Sinj-Trilj, a posebno
zapažen i kvalitetan projekt
napravio je za dionicu javne ceste


Trilj-Cista Provo. Osim toga projektirao
je i neke dionice javnih
cesta na Hvaru (Stari Grad-Jelsa),
Velebitu i u Istri. Navedeni poslovi
obavljani su često u vrlo teškim terenskim
i ostalim uvjetima, te su uz
stručne bile potrebne i fizičko-or-
ganizacijske sposobnosti.


U već spomenutom članku (bilješka
3) Dragan Tonković, dipl.
ing. šum., napisao je o Pavelu Sinki
između ostalog i ovo: "Od projektnih
radova spomenut ćemo brojne
kilometre šumskih željezničkih pruga
i cesta, te znatan broj ostalih
šumsko-industrijskih objekata. Kao
vrstan i korektan stručnjak sudjeluje
na projektiranju i kontroli izgradnje
Jadranske magistrale na području
Dubrovnika u dužini od 60 km, te na
istim zadacima na oko 150 km javnih
suvremenih cesta Cetinske krajine".
Za uspješno obavljene radove
na Jadranskoj magistrali uručen mu
je Orden rada sa srebrnim vijencem.


Neko vrijeme, kao vanjski suradnik,
bio je nadzorni organ za potrebe
Republičkog fonda za ceste.


Godine 1974. Projektni biro u
Zagrebu izdao je Pavelu Šinki ovlaštenje
da može djelovati kao samostalni
i odgovorni projektant za izradu
investicione tehničke dokumentacije
za ceste II reda i nižih kategorija
sa pripadajućim objektima koji
nisu naročito složeni i specifični.


Nakon umirovljenja, 80-ih godina
prošlog stoljeća radio je na
određeno vrijeme, sa skraćenim
radnim vremenom, pri radnoj organizaciji
Interinženjering, Projektiranje,
konzalting i inženjering u
Zagrebu, gdje je u Projektnom sektoru
obavljao poslove projektiranja
složenih objekata u svojstvu stručnjaka
- samostalnog projektanta za
projektiranje benzinskih platformi i
prilaza za benzinske stanice.


Kolega Pavel Sinka volio je
struku. Bio je savjestan, odgovoran
i ništa mu nije bilo teško raditi. Projekti
su mu bili cijenjeni i bez primjedbi,
pa je bio tražen kao stručnjak
- projektant i poštovan od kolega
i suradnika. Uvijek je bio skroman,
staložen i nenametljiv, a kao
prijatelj odan i iskren. Bio je izrazito
obiteljski čovjek, volio je obitelj,
brinuo se za nju i nikada nije svoj
autoritet u obitelji gradio "povišenim
tonom". U mladosti pokazivao
je ljubav prema glazbi, pa je svirao
violinu, a kasnije je ta sklonost prerasla
u redovito posjećivanje koncerata
i kazališnih priredbi (Hrvatsko
narodno kazalište, "Lisinski" i
"Istra" u Zagrebu).


Kao dugogodišnji član Hrvatskoga
šumarskog društva redovito
je dolazio na "Šumarski četvrtak",
no posljednjih desetak godina zbog
bolesti teško je hodao, a doživio je i
prometnu nesreću, pa je bio prisiljen
prekinuti tu aktivnost. Inače,
kao umirovljenik, volio je raditi u
vrtu obiteljske kuće u Zagrebu,
gdje je uzgajao voćke i bavio se cijepljenjem.


U posljednjim godinama života
pomalo je gubio kontakt s okolinom.
Zdravstvenim nedaćama pridružio
se nesretan pad u podrumu
kuće, pa je zbog ozljede noge dobio
sepsu i morao otići u bolnicu. Gotovo
mjesec dana liječnici su mu
pokušali pomoći, ali uzaludno. Kolega
Pavel Sinka, dipl. ing. šum.,
umro je 24. studenog 2002. godine.
Posljednji ispraćaj bio je 28. studenog
2002. na zagrebačkom groblju
Mirogoj u nazočnosti uže obitelji,
rodbine, kolega (spomenimo njegovog
dugogodišnjeg vjernog prijatelja
Teodora Trangera - Pubu,
dipl. ing. šum.), prijatelja i znanaca.
Projektni biro Palmotićeva 45,
Zagreb, koji mu je kao umirovljeni-


Projcktni biro šumarstva i drvne industrije u Zagrebu osnovan je 1954. god., a obavljao je gotovo sve poslove projektiranja šumskih
prometnica i objekata kao i objekata drvne industrije. Vremenom se mijenja sadržaj rada i biro projektira sve objekte niskogradnje (javne
ceste, mostovi, regulacija vodotoka i dr.). Danas biro radi pod nazivom "Projektni biro Palmotićeva 45, d.o.o. za projektiranje i inženjering",
a obavlja projektiranje objekata niskogradnje, poslove konzaltinga i inženjeringa, geodetske usluge i dr. Značajan doprinos radu i
razvoju biroa dalo je desetak diplomiranih inženjera šumarstva od kojih više nisu na životu Ferdinand Hrženjak, Mato Juzbašić, Mladen
Mrzljak, Adolf Šerbetić, Pavel Sinka, Želimir Škrgatić, Zvonimir Tomak ... dok u Zagrebu žive Pavle Jurić (rod. 1912), Zvonimir
Kranjčec (rod. 1925) i Teodor Tranger(rođ. 1914).


434