DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Kolega Ivanić živio je puno, puno
prekratko ali dovoljno da ostane
u našem sjećanju kao čovjek velikog
srca, iskren i pouzdan kolega i


prijatelj te kao cijenjen šumarski
stručnjak. Njegova volja i želja za
radom te njegova ljubav prema šumama
i šumarstvu Hrvatske neka


nam bude svjetao primjer.
Počivao u miru Božjem!


Mladen Skoko, dipl. ing. šum.


PAVEL (PAVLE) SINKA, dipl. ing. šum. (1913 - 2002)


Dana 24. studenog 2002. god., u
90. godini života, nakon kratke i teške
bolesti, preminuo je u Zagrebu
kolega Pavel Sinka, dipl. ing.
šum., koji je čitav radni vijek posvetio
poslovima projektiranja šumskih
i javnih prometnica te raznih objekata
nisko i visokogradnje na području
Hrvatske te Bosne i Hercegovine.1


Pavel Sinka rođen je u slovačkom
selu Lugu na Fruškoj gori kod
Iloka 1. veljače 1913. god. Njegov
otac Jan bio je poljoprivrednik, a
majka Suzana rod. Hovan domaćica.
Pradjed mu je porijeklom iz Slovačke.


Osnovnu školu završio je u Lugu,
nižu gimnaziju 1929. u Iloku, a
1933. god. maturirao je na
Državnoj realnoj gimnaziji u Bačkom
Petrovcu (Vojvodina). Šumarstvo
je studirao na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu u teškim materijalnim
uvjetima, kao i većina studenata te
generacije. Apsolvirao je šk. god.
1936/37., a diplomirao 7. veljače
1938. god.2 Bila je to generacija
kasnije uvaženih šumarskih stručnjaka
Milana Androića, Jurja
Krpana, Petra Matkovića, Ive
Sertića, Ljubomira Nežića,
DraganaTonkovića i dr.1


Rješenjem Banske vlasti Banovine
Hrvatske - Odjel za šumarstvo
Pavel Sinka postavljenje za šumar


skog vježbenika kod Direkcije šuma
Vinkovci 5. siječnja 1940., iako
je praktički počeo raditi već 9. prosinca
1939. U tom je razdoblju radio
u građevinskom odsjeku na trasiranju
šumskih željeznica. Godine
1940. i kasnije za vrijeme II svjetskog
rata bio je redoviti član Hrvatskoga
šumarskog društva.


Rješenjem Ministarstva šumarstva
i rudarstva NDH, Odjel za šumarstvo,
od 9. rujna 1942. premješten
je kao šumarski vježbenik od
Ravnateljstva šuma Vinkovci k
Ravnateljstvu šuma Banja Luka,
gdje je radio do 31. ožujka 1945. na
trasiranju i izgradnji šumskih že


ljeznica, koturača i točila (riže). Državni
stručni ispit za šumarsku
struku položio je 10. studenog
1942. pred ispitnim povjerenstvom
za polaganje državnih stručnih ispita
šumarskih vježbenika s fakultetskom
naobrazbom.4


Nakon završetka II svjetskog
rata nastavlja raditi u Banja Luci do
29. ožujka 1951. Na trasiranju
šumskih komunikacija radio je najprije
u Odsjeku za šumarstvo
Okružnog narodnog odbora do srpnja
1946., a zatim u Poduzeću drvne
industrije "Kočemer" do ožujka
1947. Od 20. ožujka 1947. do 3.
ožujka 1948. radio je u Građevinskom
odsjeku Državnog šumskog
gospodarstva Banja Luka kao šef
odsjeka za trasiranje i izgradnju
šumskih transportnih naprava i
objekata visokogradnje, od 3. ožujka
1948. do 15. siječnja 1951. Bio
je pomoćnik direktora Šumskog
građevinskog poduzeća na trasiranju
i izvođenju raznih objekata
nisko i visokogradnje, a od 15. siječnja
1951. do 29. ožujka 1951. u
građevinskom pogonu Poduzeća
drvne industrije "Vrbas" Banja Luka
radio je na trasiranju šumskih
transportnih naprava.


Kolega Pavel Sinka, dipl. ing.
šum., nastavio je svoju plodnu stvaralačku
karijeru u Projektantskom
birou drvne industrije B i H "Šuma-


Za pomoć u prikupljanju podataka zahvaljujemo supruzi gđi Ncdi Sinka, sinu Miroslavu Sinka, dipl. ing. elektroteh., te djelatnicima
Projektnog biroa Palmotićeva 45, Zagreb.


Prvi diplomski ispit položio je 11. listopada 1935., a drugi 22. lipnja 1937. Tada su, naime, redoviti slušači bili dužni položiti tri diplomska
ispita da bi završili studij i stekli naslov "inženjer".


O susretu generacije studenata koji su apsolvirali šumarstvo u Zagrebu škol. god. 1936/37. opširno je pisao Dragan Tonković, dipl. ing.
šum., u povijesno vrijednom članku "Nakon 50 godina ponovno na okupu" (Šum. list 1989., str. 215-223). Između ostalog u članku
ćemo naći statističke podatke o generaciji, osvrt na opće prilike i uvjete studiranja, te podatke o kasnijim životnim tokovima svih studenata
te generacije. Kolega Tonković, gotovo devedesetgodišnjak, živi u Vinkovcima i radi na sređivanju njegove bogate privatne
arhivske građe.


Povjerenstvo je bilo sastavljeno od šumarskih stručnjaka - dipl. ing. šumarstva. Predsjednik je bio Ante Premužić, članovi Petar
Valentić, Marijan Majnarić, Vilim Bestal i Ivo Čeović, dok je perovođa bio Roman Chylak.


433