DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 101     <-- 101 -->        PDF

IN MEMORIAM


PETAR IVANIĆ, dipl. ing. šum. (6. 2. 1956 - 31. 12. 2001)


Posljednjeg dana prosinca, na
Silvestrovo 2001. god., kada je većina
ljudi ispraćala staru i dočekivala
s nadama i dobrim željama
Novu godinu, nenadana i prerana
smrt kolege Petra Ivanića, dipl.
ing. šum., njegovoj je obitelji i rodbini,
ali i njegovim kolegama, prijateljima
i znancima, donijela veliku
tugu i žalost. Tragedija je veća,
jer mu je srce otkazalo u krugu najuže
obitelji u obiteljskom stanu u
Zagrebu neposredno prije dočeka
Nove godine1.


Petar Ivanić rođenje u Kumano-
vu (Makedonija) 6. veljače 1956.
god. Njegov otac Savo bio je službenik,
a majka Milka rod. Milosevic
domaćica. Školovao se u Varaždinu.
Osnovnu školu završio je 1970., a
Školu za obrazovanje geobušačkih
kadrova 1975. Šumarstvo je studirao
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu. Apsolvirao je
škol. god. 1979/80., a diplomirao na
Šumarskom odjelu 6. siječnja 1982.


Zaposlio se u struci 25. ožujka
1982. u Šumskom gospodarstvu
Bjelovar - Šumarija Lipik na radnom
mjestu referenta za iskorišćiva-
nje šuma. U to vrijeme napisao je
stručni rad o prednostima višemet-
rice pri izvlačenju iz šume, što je
kasnije prihvaćeno u praksi. U Lipi-
ku je radio do kraja srpnja 1985. U
tom je razdoblju odslužio vojni rok
od travnja 1983. do ožujka 1984.
Godine 1985. završio je seminar za
suca na republičkom natjecanju
šumskih radnika. Iz Lipika prešao je
u Šumariju Pakrac, na području istog
šumskog gospodarstva, gdje je
ostao do 5. siječnja 1986.


Nakon toga radio je u Šumskom
gospodarstvu Zagreb, gdje je u


OOUR-u Uzgoj i zaštita šuma Zagreb,
Radna zajednica Uređivanje
šuma, radio kao taksator do kraja
veljače 1987., zatim je u OOUR-u
Iskorišćivanje šuma Zagreb bio referent
pripreme rada do 11. prosinca
1988. i konačno obnašao je dužnost
upravitelj Radne jedinice Transport
i mehanizacija do kraja 1990.


Osnivanjem Javnog poduzeća
"Hrvatske šume" Zagreb, od 1. siječnja
1991. preuzima dužnost rukovoditelja
Radne jedinice Transport
i mehanizacija u Upravi šuma
Zagreb, koju je obnašao do rujna
1997.


Od 1. listopada 1997. do 17. siječnja
1999. radio je u poduzeću
Prijevoz i mehanizacija Kutina,
d.o.o. za šumarstvo, prijevoz, trgovinu
i usluge Kutina, gdje je preuzeo
poslove voditelja sječe, izrade i
privlačenja drvnih sortimenata.


U siječnju 1999. vraća se u "Hrvatske
šume", Uprava šuma Zagreb,
gdje je radio do svoje prerane
smrti 31. prosinca 2001. g.


Još za vrijeme pohađanja srednje
škole u Varaždinu kolega Ivanić
pokazivao je sklonost prema strojevima.


Kao student bio je dobar prijatelj,
vrlo kolegijalan, uvažavao je
raznolikost u razmišljanju svojih
kolega. Borio se uvijek za pravednost
i iskrenost, pa je ponekad bio
neshvaćen. Svoje studentske obveze
izvršavao je odgovorno i savjesno.
Pri izmjeri veličina raznih varijabli
u šumarstvu za razne potrebe pokazivao
je veliku strpljivost i odgovornost
te je glede tih vrlina bio pozivan
od nastavnika i istraživača za
suradnju pri mukotrpnom prikupljanju
podataka. Izmjere je obavljao tijekom
studija za vrijeme ljeta na području
lipovljanskih nizinskih šuma
i bukovo-jelovih šuma gorskih predjela
Zalesine u Gorskom kotaru.


Prijateljstvo započeto na početku
studija s kolegom Brankom
Martinčićem, stečeno međusobnim
povjerenjem, proširilo se
na kolege iz njegove generacije Bo-
židara Terzića i Miroslava Ben-
ka. Za vrijeme studija zajedno su
odrađivali praksu i pripremali se za
ispite. Kolega Ivanić bio je poznat
na fakultetu, jer je svakome htio
pomoći, bilo da se radilo o pripremi
za ispite ili vježbama. Kako bi poboljšao
svoj studentski standard
preko ljeta poslije druge i treće godine
studija radio je u taksaciji
Šumskog gospodarstva Zagreb.


Petar Ivanić pripadao je mlađoj
generaciji šumara, koji imaju suvremenija
shvaćanja o šumarstvu. Pri
Šumskom gospodarstvu u Bjelovaru
radilo se o grupi šumara koji su radili
po šumarijama između ostalog i
na razvoju organizacije i metoda


Za pomoć u prikupljanju podataka zahvaljujemo supruzi gdi Ivanki Ivanić, dipl. oec, kolegama dipl. inženjerima šumarstva dr. se.
M. Benku, J. Jariću, H. Krauthackeru, dr. se. N. Lukiću, B. Martinčiću, B. Terziću, mr. se. B. Tomičiću, zatim gdi
I. Stanić, uprav. teh. i g. S. Bradaču, prom. teh. u m.


431