DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 100     <-- 100 -->        PDF

sazrijevanja spora. Uz ove podatke date su osnovne karakteristike
staništa i opće rasprostranjenosti prezentiranih
biljaka.


Na kraju knjige danje opsežan popis literature koja
se odnosi izravno na područje Parka prirode Blidinje.
Zatim slijede: rječnik botaničkih termina te podrijetla
imena rodova upotrjebljenih u ovoj knjizi, kratice i
puna imena autora citiranih u knjizi, s osnovnim podacima
o njima. Tu su i indeksi (kazala) za znanstvena
imena {Nomina latino), narodna imena (hrvatska i bo-
sanskohercegovačka) i njemačka imena (Deutsche Na-
men) prezentiranih biljaka.


Najavljujemo da je predana u tisak znanstvena
monografija "Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u
Hrvatskoj". Monografija će biti tiskana do kraja rujna


Ovim dodacima upotpunjeno je ovo vrijedno djelo i
pružena mogućnost dodatnih informacija korisnicima
knjige, posebice onima koji se interesiraju za osebujni
biljni svijet planina dinarskog sustava.


Prof. dr. se. Vladimir Beus


2003. god., a njezino je predstavljanje predviđeno u
listopadu.


430