DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2003 str. 10     <-- 10 -->        PDF

A. Sabo: OŠTEĆIVANJE STABALA PRI PRIVLAČENJU DRVA ZGLOBNIM TRAKTOROM


Šumarski list br. 7-8, CXXVII (2003), 335-346


Najveći broj oštećenih stabala je u debljinskim stupnjevima
12,5 crni 17,5 crnu odsjeku 31b te u 17,5 cm i
22,5 cm na odsjeku 74b.


Na slici 5 danje pregled oštećenih stabala po vrsti i
debljinskim stupnjevima za objekt A, iz kojega vidimo
daje najveći broj oštećenih stabala u debljinskom stup-


Na objektu A najmanja visina ozljeda od tla iznosi
10 cm, a najveća 275 cm te 16 cm i 178 cm na objektu
B. Prosječna visina ozljeda od tla je na objektu A manja
za 12 cm ili 16,0 %. Sabo (2000) istraživanjem utvrđuje


Tablica 3. Pregled visina ozljeda od tla


Table 3 Survey of damage heights from the ground


Pregled veličina ozljeda na stablima prikazan je u
tablici 4. Ukupna veličina ozljeda je na objektu A veća
za 2,4 puta od objekta B. Na objektu A prosječna veličina
ozljede na stablima četinjača 1,7 puta je veća od
prosječne ozljede na stablima listača. Jednaka karakte-


nju 12,5 cm i 17,5 cm. Manja su oštećenja u većim
debljinskim stupnjevima.


Na slici 6 prikazanje broj oštećenih stabala po debljinskim
stupnjevima i vrsti drveća za objekt B, iz koje
se uočava daje najveći broj oštećenih stabala u debljinskim
stupnjevima 17,5 cm i 22,5 cm.


prosječne visine ozljeda privlačenjem drva traktorom
LKT na radilištu Mrkopalj 62 cm i Crnom Lugu 64 cm.
Pregled visina ozljeda od tla prikazanje u tablici 3.


ristika s 40 % razlikom bila je na objektu B. Najveća
veličina ozljede je na objektu A veća za 2020 cm2 ili
62,5 % od objekta B. Krpan (1993) navodi kod hrastovih
stabala prosječnu ploštinu ozljede od 425 cm2 i za
bukvu 327 cm2.


5J


5


O


12,5 17,5 22,5 27.5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5 77,5 82,5
Debljinski stupanj - Thickness degree, cm


Slika 6. Pregled oštećenih stabala po debljinskim stupnjevima, Objekat B
Figure 6 Survey of damaged trees by thickness degrees, Site B


6.3. Visina ozljeda od tla - Damage height from the ground


Objekt - Site


Vrsta drveća
Tree species


Najveća visina od tla


Max. height


from the ground


Najmanja vtsma od tla


Min. height from


the ground


Prosječna visina od tla
Average height
from the ground


Vrsta drveća
Tree species


cm


A


Četinjače - Conifers
Listače - Broadleaft.


275
167


10
11


64
62


Ukupno - Total


275


10


63


B


Četinjače - Conifers


178


16


80


B


Listače - Broadleaft.


185


18


68


Ukupno - Total


185


16


756.4. Veličina ozljeda - Surface of the damage


340