DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 79     <-- 79 -->        PDF

SpoiiiL´ii plwii .ie otkrio dipl. ing. Mika Matezić


(Foto:A. Z. Lonćji-ić)


KajlKi. iia otknvaniii Spomen ploče. Među mnogim
velikim znanstvenmi zamisliina i potluatima bila je i
ideja o klonskom cijepljenju hrasta iiižnjaka.


Zativaljujući razumijevanjn nekadašnjeg rukovodstva
ŠG "Krndija" iz Našica". moi^ućnost ostvarivanja
te ideje akademiku je pnižena ovdio istakao je sadašnji
Lipravitelj Uprave šuma podmžnice Našice, dipl.
ing. Vhuko Pod n a r, koji je imao tu sreću i čast od poectka
provedbe lOir znanstvenoti projekta surađivati s
uvaženim profesorom.


Radovi su započeti 1989. godine izborom plus stabala
hrasta lužnjaka sa mKiručja sadašnje Uprave. Izabraiio
je 40 phi.s stabala, a prva cijepljenja su obavljena
već 1990. godine i od tog cijepljenog materijala osnovana
je prva eksperimentalna plantaža u "rasadniku
Gajić u Zoljanu na površini od 1 ha. Prvi urodi sa te
eksperimentalne plantaže dali su podstrek za daljnje
radove na proširenju površina i kako je i sam akadem´ik
Vidaković znao rcei - "izlazak iz ilegale." Radovi na
uređenju ovot- obiekta i podizanju započeli su 1996.
godine i u kominu tetu se nastavljaju i danas Na povr¬
fini od \S M) hektara postavljeno je 47 repeticija sa
\m) biljaka Danas u plantaži una 400 biljaka i kontinuirano
se popunjava kako se proizvode sadmce.


Želja akademika Vidakovića bila je cjelokupni rad
od izbora plus stabala, cijepljenja biljaka, osnivanja
sjemenske plantaže, rezultata iz testova potomstva,
upravo ovdje prezentirati stručnoj šumarskoj javnosti i
objediniti u jedan znanstveni rad". Nažalost "našeg profesora
više nema medu nama. Okupljeni danas ovdje


otkrivamo Spomen ploču, koja će svakom dobronamjerniku
reći i svjedočiti koliko šumari cijene rad svog
kolege, prijatelja, profesora, akademika Mirka pl. Vidakovića,
naglasio je Vlatko Podnar


Njegov značajan doprinos radu hlrvatskoi-a šumarskog"
društva, posebno kao suradnika Šumarskog lista,
kako kao autora ajoš više kao recenzenta znanstvenih i
stručnih članaka, istakao je tajnik HŠD-a Hranislav
.lakovac.


O podrijetlu akademika Mirka pl. Vidakovića, govorio
je njegov prijatelj iz rane mladosti Naco Zelić,
istakavši: "Mi bački hitati, mala smo ali ponosna grana
hrvatskog stabla, koje se razgranalo m sve strane svijeta,
živeći odvojeno od matičnog naroda i unatoč sto"
ljetnoj izloiranosti sačtivali smo svu svoju tmlozvučnu
ikavicu, narodne običaje i tradiciisku kulturu. Mnogi su
proslavili svojim radom, znameni i stvaralaštvom hrvate
Bunjevce a među niiiiia posebno se ističe i Akademik
Mirko pl Vidaković Ponosimo se njime i nje^-ovim
znanstvenim šumarskim djelom. A o plemenitosti Mirka
Vidakovića svjedoci i njesiova žefia i odluka da vredniji
dio svoje imovine ostavha Hrvat koj akademiji znanosti
i umjetnosti s ciljem osnivanja zaklade pod "megovim
imenom i prczimenom koja t eba služiti za st pendinnje
dodiploinsko. i po,slijediplomskog studija studaS^
H^rr\SvodnK Sar!I^^^
n "spomen nloce pripala je doX u našičko. šumar-
XiX h7S, MEĆU uSjenom^SL S^
Ic^u SG^mdila"rTSSičr


Antun Zlatko Loiićarić


28.S