DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 77     <-- 77 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


IMA LI NADE ZA NAŠE
STVARNO RESTRUKTURIRANJE?


O toj temi, u vremenu kad smo konačno dočekali da
sami vladamo sobom, već je uistinu puno vremena i riječi
utrošeno. Onaj dio ljudi koji se stvarno bavi vizijom
a ne provizijom, narod slabo razumije, ne prepoznavajući
što je veliko i stvaralačko. Zato m}c dobro
narod optuživati za izdaju ideje, radi se samo i isključivo
o velikom neznanju. Da bi se tako golemo neznanje
sustavno pretvaralo u spoznaje i stvarna znanja, potrebno
je dugo vrijeme i naravno prepoznavanje vlastite
snage, mogućnosti i odgovomo,sti kolektiva. t)naj
tko dobro želi svom narodu i sebi, mora izbjegavati
samo buntovni i karikaturalni refleks otpora. Duži i dctmitivno
jedini ispravni put je odgoj, obrazovanja- i podizanje
kulturne samosvijesti u izboru zdrave samokritike
za razliku od bacanja problema "pod tepih". Potrebno
je stalno i trajno mijenjati sebe i boriti se za jedinstvene
i većini pniivatljive moralne okvire.


Vrijednosni sustavi oduvijek su ii rukama vlasti, pa
za sve što bilježimo kao defomiacije, tražeći njihove
tizroke, razloge ali i odgovornosti treba usmjeriti prema
vlasti. Kada će vlast svoje probitke ostavljati pred
vratima kabineta a iscrpljivati se za opće dobro, vrijeme
će pokazati. I^ilo bi beznadno kad bi i zadnji tračak
nade u ostvarenje takvih ciljeva bio izgubljen, iako je i
nada potrošna roba Otuda na našoj je sceni tiađeiije
prema političkom okruženju i to treba sustavno mijenjati
boriti se za boljitak organizirano s´jasnim morally
ni okvirima Uaslitun svjedočanstvmia i dugoročnim
eiljevima Tek tada kada se u politici bude više davalo
a manje uzimalo, biti će to časna funkcija. ´


Psihološki, za očekivati je da svaki strah, osim za
bijeg i skrivanje, priprema organizam za otpor i borbu.
Nije^jednostavno živjeti u vr^neiiima kad utjacaji pojedinaca
nadvladavaju moralne uzuse, a istina, vrlina i
poštenje završavaju u prašini. Suviše je opačina uraslo
u naš "normalni" život. Pored takvih, ako si velik i čestit,
postaješ njihova zla savijest i oni ti spremaju osvetu
Na žalost značajna većina bira puteve opoilunističke
šutnje "snalaženja" i kukavičkoe opreza njegujući
i pothranjujući na taj način moć nasHnika. " ,


Ono što nam se treba dogoditi, to je jačanje snaga
koje mogu s odgovoniom voljnoSeu dimoročno inteunrati
dobmlu, o,-gamzirati se i na zajednički dogovorenim
okvirima, stručno i odgovorno preuzeti inicijativu.


Nije dopustivo da razvoj događaja ide spontano, bez
našeg sudjelovanja. To nas svakako ne oslobađa odgovornosti
od posljedica. .Što će biti sa šumama budemo
li se na ´^naš način´" trudili po.stati maksimalno profitabilni?
Ne griješimo li kada šumarskoj struci poričemo
skrb za šume, oslobađajući je moralne odgovornosti za
njihovu sudbinu i namećemo joj imperativ poslovnih
rezultata neovisno od .stvarne uspješnosti u gospodarenju
šumskim ekosustavima. Čini mi se da bi bilo nužno
odgovoriti na niz pitanja koja određuju budućnost
šuma i šumarstva Hrvatske, ali i svih nas zajedno.


Evo samo nekih:


1. Koliko je dobro ili možda opasno .Što su Hrvatske
šume trgovačko društvo s prenaglašenim ciljem
profitabilnog poslovanja´.´
2.
Ima li mjesta i objektivno dopustivih mogućnosti
misliti kako će se iz Hrvatskih šuma izvlačiti dobit
za druge namjene?
3.
Ne bi li jedna od prvih strateških šumarskih obveza
ili čak prisega, trebala biti očuvanje i obnova šuma
koje se sustavno ugrožavaju i suše, a njihova staništa
degradiraju?
4.
Trebamo li slijepo u šumarskom smislu težiti tamo
gdje je Europa ili nastaviti svjedočiti svoj put?
5.
Imamo li kristalno jasnu viziju tko će i s kojom
kompetencijom arbitrirati ispred države i odgovorno
kontrolirati stanje u šumarstvu?
6. Zašto nismo pokrenuli i osigurali trajnost
promjenama
na unutarnjem ustroju, racionalizacijama,
kontroli troškova i stimulativnoj raspodjeli?
7.
Gdje smo s tako nužnim procesom privatizacije u
nizu djelatnosti ?
8.
Jesmo li se upitali što znači i čemu sluti posvemašnja
šutnja struke i prihvaćanje stanja u kojem pravo
građanstva dobiva misao kako samo budale poštuju
moralne norme, a oni drugi samo su ^snalažljivi-;´
9.
Koliko smo prihvatili činjenicu kako je za sve projekte
i pokrete nužna interdisciplinarnost, pa onda i
spoznaju da nema iskoraka u budućnost unutar pojedinačno
zatvorene bilo koje struke?
10. Zašto nemamo snage i odlučnosti, pa onda i mehanizme
za brzu izmjenu svih bjelodano iskrivljenih