DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Šunwrski hst br. 5-h. CXXVII COOJt, 269-281


PRi-"(.]t-i-;iJNI ČLANCI REVI[-;ws


KARTIRANJE KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA I
VEGETACIJE ISTRE PO CORINE PROGRAMU


LAND USE AND LAND COVER MAPPING OF ISTRIA
ACCORDING TO CORINE PROGRAMME


Marinko OLUIĆ, Dean OLUIĆ*


SAŽETAK: Tim stručnjaka iz zemalja Europske Unije započeo je 1985.
godine rad mi izradi Programa o informacijskom sustavu stanja okoliša u
europskim zemljama. Program su nazvali CORINE (Coordinaiion of
Informaiion on the Environment). Do to^a stanja trebalo se doći kartiranjeth
načina korištenja zemljišai i vegetacije Hand Use/Land Cover) na najsuvremenijoj
tehnologiji, u relativno kratkom vremenu. Utvrdili su metodologiju
rada i definiraii nomenklaturu za kartirane jedinice, koja je unificirana za sve
europske zemlje Kartiranje je započeto devedesetih godine prošlos stoljeća
najprije u Španjossko, Portugalu Italiji i Holandiji da bi se kasnih proširilo
gotovo na sve etuvpskezeml^. ´


Tvrtka GEOSAT iz Zagreba, u .suradnii s Institutom za geodeziju, kartografiju
i daljinska istraživanja iz Budimpešte, izvela je 1995/96. godine kartiranje
načina korištenja zemljišta i vegetacije područja poluotaka Istre
(Istarska županija) po europskim standardima relevantnim za CORINE program.
Bilo je to prvi put izvedeno kartiranje po CORINE programu na području
Hrvatske pa i bivše .Jugoslavije.


Kartiranje je izvedeno pomoću .satelitskih snimaka dobivenih posredstvom
satelita LANDSAT TM i SPOT-a. Korišteni .su multispektralni i multitemporalni
sateUtski snimci, pri čemu je izvršemi njihovo digitalno procesrranee i
udruživanje podataka dobivenih navedenim satelitima. Time .se poboljšala
interpretacijska vrijednost korištenih snimaka. Interpretacjja je obavljena
vizualnom metodom, potpomognuta kompjuterskom obradom. Pri tome su
izdvajane -kartirane 44 klase tipova zemljišta, vegetacije i infrastrukture,
koje .su prikazane na kartattta odgovarajućim bojama i šraf´urama u mjerilu
1 ´: 50 000. Istovremeno je načinjena baza podataka u GIS sustavu s potrebnim
.statističkim prikazima rezultata.


Rezultat rada .su izrađene satelitske slike-karte u Gauss-Kriiger-ovojprojekciji
u mjerilu 1 : 50 000 (8 listova) i karte načina korištenja zemljišta i vegetacije
također u mjerilu l : 50 000 (8 listova).


UVOD - Introduction


Populacijska ekspanzija i nagli tehnološki i ekoćim
i većim uzrokom ugroženosti okoliša/okoline, a
nomski društveni razvoj svakim danom bivaju sve ve-time i održivoga razvoja. Nekontrolirano odlaganje


raznovrsnog otpada, propadanje šinnskili kompleksa,


devastacija obradivog zemljišta i njegova erozija te


druge slične pojave, izravno ugrožavaju cjelokupni


^ Marinko Oliiić, tican Oluić GEOSAT Poljana


B. Hiinžekovića 3 1 Zagreb; c-mćiii; geo-sat@i=