DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 61     <-- 61 -->        PDF

M. tlbvMi: /IJRA\^´tVE?f6´STANJE BILJAKA I MJERE ZA^rITF. U ŠUMSKIM RASADNICIMA Šumarski lis! br. 5-(i. CXXVII (^(TOI. 257-;(SS
smreke i jele u msadnikii "Kuželj", što posebno prikazujemo.


Koncem rujna 2002. u rasadniku "Kuželj" smještenom
blizu Broda na Kupi opaženoje žestoko oboljenje
sadnica smreke starih 6 godina. Od ruba prema sredini
gredice grupe biljaka, gledajući od vrha prema tlu, izgubile
su zelenu boju iglica. Iglice, postrani izbojci i stabljike
bile su presvučene velikom masom sivog,´a pri dnu
crnog micclija. Takvi simptomi na pr\-i pogled upućuju
na gljivu llerpotrichia jitnipeh (Duby) Petrak, koja
uzrokuje snježnu pljesan četinjača Međutm: kao uzročna
gljiva determinirana je vrsta Raselihiia mycopbiUi
(Fr.: f-r.) Sacc. Taje vrsta ovirn nalazom u nas prvi puta
nađena rasadnicima kao i u Hrvatskoj uopće.


Prema podacima u literaturi postoji više vrsta iz
roda RoseHinia de Not. saprofita na listačama i četinjačama.
Ukupno se na četinjačama navodi 7 vrsta, od ko


jih 5 na smrekama. Utvrđeno je da R. mvcophila dolazi
na smreci, omorici, duglaziji i običnom boru. U istom
rasadniku gljivu smo u studenome, dakle dva mjeseca
nakon nalaza na smreci, utvrdili i na sadnicama obične
jele, što predstavlja novoga domaćina.


Općenito je poznato da vrste iz roda RoxelUma za
svoj život zahtijevaju visoku vlagu. R. mvcoj>liila je
izričito zahtjevna prema visokoj zračnoj vlazi. Rasadnik
´^Kuželj" okruženje brdima,"smješten u kanjonu rijeke
Bijelice, pa su uvjeti visoke zračne vlage stalno
osigurani. Smreke su s obzirom na starost i veličinu
preguste, a ljeto 2002. bilo je izuzetno kišovito, te su
svi uvjeti bili zadovoljeni za zarazu i razvoj gljive.
Gljivaje potpuno uništila nekoliko tisuća ili blizu 10%
sadnica. Za daljnje praćenje i istraživanje gljive boles-
ne su sadnice stavljene u 4 kombinirana pokusa.


ZAHVALA


Za pomoć pri izradi ovoga rada zahvaljujem doc.
dr. se. Dragutinu P i č m a n u, dr. se. Josipu M a rg a l e


LITERATURA


1. B e v a n, D., 1987: Forest insects. A guide to insects
feeding on trees in Britain. Her Maysty^ Stationery
Offiee. Forestry Commission, UVK.
2. Candelicr. P. 1994: Methods for the Detection
and IdentiUcation of Forest Nursery Diseases.
COST 813.
3. COST. 813, Diseases and Disorders in Forest Nurseries.
The Top Seven Diseases of the Forest Nursery
in Europe.
4.Čečura,
I.,T. Križelj i Z. Po lj arić, 2003. Mjere
zaštite protiv biljnih štetnika u rasadniku "Pržine"
(sažetak). Glasilo biljne zaštite 3, 1, 46. str.


5. Diseases and insects in forest nurseries (Abstracts).
4th Meeting of IUFRO Working Party S 7.03.04.
1999. Finish Forest Research Institute Suonenjoki
Research Station. Edited by Arja Lilja and
Jack Sutherland, 56 str.
6. G1avaš, M., 1990: Stanje objekata za proizvodnju
višegodišnjih biljaka u SR Hrvatskoj u 1987. godini.
Glasnik za šumske pokuse 26, 379 - 391.
7. Glavaš , M. 1999. Gljivične bolesti .šumskoga drveća.
Šumarski fakultet Zagreb, 288 str.
8. G1 a va š, M. 2003: Jak napad gljive Rosselinia mvcophila
(Fr.:Fr.) Sacc. na smrekovim sadnicama
u rasadniku ´^Kuželj´" (sažetak). Glasilo biljne
zaštite 3, 1,63-64.
tiću, mr. se. Andriji Vukad inu, doc. dr. se. Borisu
Hrašovcu i posebno gospodi Nevenki M ago vac.


- Literature
9. Glavaš, M., B. Cvjetković
i J. Margaletić,
2001: Suzbijanje hrastove pepelnice u šumskim
rasadnicima (sažetak). Glasilo biljne zaštite, 1,
37. str.
10.
Glavaš, M., D. Diminić, B. Hrašovec, J.
Margaletić, 1997: Pests and diseases in Croatian
forest nurseries recorded in 1996. Znanje za
gozd. Zbornik ob 50. obletnici delovanja gozdarskega
instituta Slovenije. Ljubljana, 245-252.
11. Glavaš, M., B. llrašovec, D. Diminić i J.
Margaletić 1996: Bolesti i štetnici u šumskim
rasadnicima. Skrb za hrvatske šume od
1846. do 1996. Knjiga I. Hrvatsko šumarsko
društvo, 45-51.
12. Glavaš, M., A. Vukadin i J. Margaletić,
2002: Štetočinje u šumskim rasadnicima i mjere
zaštite u 2001. godini (sažetak). Glasilo biljne
zaštite L 56. str.
13. Nienhaus, F., H. Butin i B. Bohmer, 1996:
Farbatlas Geholzkrankheiten Zierstraucher und
Parkbaume. Ulmer, 288 str.
14. Perin, R., i J. R. Sutherland, 1994: Diseases and
Insects in Forest Nurseries. INRA, Paris pp. 332.
15. Practical handbook on damaging agents in the European
forest nurseries. European Commission,
Luxembourg, 1999.
Ml