DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 60     <-- 60 -->        PDF

M. tibvjiš: /l.>UAVSTVEN<) STAN.II. BILJAKA I M.ll-:Ri; ZAŠTITI" 1! Šl.´MSKIM IMSADNK.´IMA . ŠLiimr^i lisl br. 5-6, CXXVII iimW). :S7-2fii!
**;


^


^^


#" S"


AS"


# " ´*-´


Herbicidi -HvrbiciJes


Gral", (i. Učestalost upoiichL- licrbicida


Fig. () fiv(/Ufiicy fi/iKThiciJi´ uviitmcms


Pojava i suzbijanje ostalih štetočinja -
Appareiice and control of other damage agents


Uz naprijed navedetie glavne štetočinje u šumskim
rasadnicima, u pojedinima su se pojavili i drugi, a za
neke su se ptiduzimale i mjere zaštite. Npr u tri rasadnika
izvršeno je suzbijanje jasenove pipe, za stoje korišten
Fastac. U više rasadn´ika u-ctirane su smreke pro


tiv hennesa s iiekoliko vrsta sredstava. U pojedinim
slučajevima tretirali su se borovi protiv bolesti i štetnika.
U nizinskim rasadnicima upotrijebljeni su Faciron i
Brodilon protiv glodavaca, a u jednom pužoinor i u
jednom Mesurol protiv rovaca.


ZAKLJUČNA RAZMATRANJA - Conclusions


Utvrđivanje štem i li kukaca i gljiva na šumskim i
ukrasnim sadnicama obavljeno je tijekom ljeta i jeseni.
Prilikom pregleda biljaka utvrdivan je štetni organizam,
Mmptomi, štetnost, uvjeti pcyave, te način suzbijanja.
Glavna je pozornost posvećena štetnim organizmima
na šumskim sadnicama. Tijekom 2002. godine
na biljkama je u ra.sadnicima utvrđeno 14 vrsta gljiva i
18 vrsta kukaca. U manjem broju rasadnika nisu utvrđene
nikakve štetočinje. Općenito se može zaključiti
da se u svim rasadnicima redovito provode kemijske
mjere zaštite čime je osigurano dobro zdravstveno stanje
biljaka. Među najzastupljenija kemijska sredstva
spadaju fungicidi, pa insekticidi i´herbicidi. Ta se sredstva
najviše^koriste u rasadnicima lirastova, jasena, topola
i četinjača.


Prema učestalosti i važnosti štetočinja, do izražaja
su došli sljedeći. Hrastova se pepelnica pojavljuje u
svim rasadnicu^ia gdje se uzgaja hrast. Hrastove se
sadnice, s obzirom na količine proizvodnje i opasnost
od pepelnice više zaštićuju nego i jedna vrsta, što im
osigurava zdravost. U dva rasadnika bio je dosta jak


m$


napad ose listarice, a razlog je zakašnjela zaštita u vrijeme
razvoja druge generacije.


Topole su biljke s najvećim brojem kukaca i gljiva,
pogotovo ih napadaju zlatiec i rđe. Izuzemo jak´napad
zlatice bio je u jednom rasadniku, a imaga su se na Ušću
zadržala sve do njetiovog otpadanja. Taje pojava u
istom rasadniku zabilježena^uzastopce nekoliko godma
i zahtijeva posebnu pozornost. S obzirom da se topole
redovito prskaju fungicidima rde, na njima nisu došle
do izražaja jer im je prisutnost bila neznatna. Ostale
bolesti topola također su neznatne.


Polijeganje ponika opasnost je za sve četinjače u početku
nicanja. U 2002. godini taje pojava bila izuzetno
jaka u jednom rasadniku u kontejnerskoj proizvodnji
pinije. Prema uputama, provedene su zaštitne mjere i
ponovljena je sjetva. U Dalnuiciji su u jednom rasadniku
štetu pričinjavali puževi, stoje kasnije sanirano.


U rasadniku u Kuželju, veliku štetu na jelovim sadnicama
grizenjem vrhova učinili su zečevi. Određene
štete u tom rasadniku čine i drutre životinje. Najveća
novost u 2002. godini je pojava gljive na sadnicama