DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 59     <-- 59 -->        PDF

M. t.liiviiš: ZDRAVS-I-\´1-;N1) ST:\N.il- I3ILJAKA I MJ[:\U- ZAŠTIrL U ŠL´MSKIM RASADMCIMA . Šuiiiarski list lu. 5 (., CXXVII (20()J), 257-2r)K
Sredstva -Pesticides


GraF. ,i, UOcstalosl uporalic kemijskih sredstava protiv polijeganja ponika


Fig. 5 Fn´qui´my of chemical treatmein.s fnmi ditmping-olf


Uništavanje korova - Weed distraction


Mt;rbicidi su se u rasadnicima koristili km pred- nim jarcima. Cjelovit prikaz primjene herbicida prika


sjetveni za tretiratije gredica, za uništavanje korova zan je u tablici 9.


meduredno, za utiištavatije korova po stazama i odvod-


Tablica 9. Primjena herbicida u šumskih rasadnicima


Tahli´ 9 Vsagi´ uflierNvith´s injon-si mirserk-s


Hcrbicid UpolriJL´bljen u rasadniku (broj) Broj tretiranja


1 ti´r hit: ide UsL´il !ii inmcrie.´i Oitimlwr) Nttmher nfin´uimetvs


CIDOKOR 8 22
FUSILADF 3 7
DIJRSBAN T 4
llliRCULLS 1 4


BAS TA 1 4
TRFFLAN 2 3
RADASIN 3 3
CASORON 2 2
DERVINOL I 2


TOUCHDOWN I 1
GLYPHOGAN 1 1
Gl´SAPRIM 1 1
PANTERA 1 1
LKUPNO Tola! 55


Za uništavanje korova iikuptio se koristilo 13 vrsta Dursban u 2 rasadnika. Herbicidi su ukupno upotrijebherbicida.
Medu njima prednjači Cidokor koji je koriš- ljeni 55 puta. Učestalost uporabe herbicida vidi se u
ten u 8 rasadnika, te Fusilade u 3, Radasin također u 3 i grafikonu 6.