DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 58     <-- 58 -->        PDF

M. Cilavaš: ZDRAVSTVENO STANJE BILJAKA I MJLKE ZAŠTITE ! ŠLiVISKIM RASADNKTMA i^iimiir-ski list br. 5-fi. CXXVII (20(I3), 2il-^iiS
m


Insekticidi -TIseakUk´s
Graf. 4. Učestalost uporabe insekticida u zaštiti topola i vita


Fig. 4 Fnyiwmyiifhi:^ecUddi´U-eatmenl\forpophriMJ\yilhnvf>n)U´ction


Zaštita mladih biljaka od uzročnika polijetanja ponika
Protection of young plants from damping-off


Zaštita niladili biljaka od uzročnika polijeganja po- u 5 rasadnika. U tablici 6 prikazana su STcdstva, broj
nika četinjača (sinreka, bor, jela i dr.) izvršena je u 7 ra- rasadtiika i broj tretiranja protvi uzročnika polijeganja
sadnika, a protiv polijeganja listača (bukva, joha, liratit) ponika za četinjače (a) i listače (b).


Tablica 8. Zaštita mladih biljaka protiv polijeganja ponika


Tuhk´8 Pi-<>tnii

Sredstvo Upairijebljeno u rasadniku (broj) Rroj tretiranja
Med´niin Used in nurseries (luimhcr) Niimlwr of Ireutiiwnis
a) Četinjače -Conifers
CAPTAN 5 19
CUPRABLAU 4 11
MER.PAN 2 7
CHAMPION 3 4
BAYLI-:TON 2 3
DITIlANf^ \ 2
BAVISTIN 1 1
FELTRINA 1 I
MIKAL 1 1
b) Listače-5/y)«(///v´L^.v
MRRPAN 2 11
CAPTAN 5 10
CUPRAFiLAU 2 2
DITIIANE 1 1
CUPROCAI-I-ARO i 1
UKUPNO Total 25


Za zaštitu mladih biljaka ukupno je upotrijebljeno Protiv polijeganja ponika ukupno je upotrijebljeno
10 sredstava. Među njima prednjači Captan, Cuprablau 10 sredstava, a tretirano je 25 puta.
i Merpan. Iz gratlkona 5 vidi se učestalost upoinjebljenih
kemijskih sredstava u zaštiti mladih biljaka."


m