DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 57     <-- 57 -->        PDF

M (jlLUaš: žinkAVSiA´i-.NO STANJi: BIi..i\kA I MJI-RI-. ZAŠTITE U ŠUMSKI M RASAIJNICIM A . <;LiiimL-ski lim hr. 5- f). CXXVII (:im3). 257-l<^8


HERBOPACT JI 6
IMPACT 4
RIVAL "1 3
VECTRA 1
BAKRENO VAPNO 3
DITHANE 4
RIDOMIl1
SUMIOSAM 1
BOVI ST IN 3
RUBIGAN 4
TILT T
UKUPNO-Tokil S9


I I 12
I "4-^"^
" "i ^
I 4


Fungicidi -Fungicides


Graf. 3. Učestalosl upanbe fungidd;i u zaštiti topolLi i vrb;i
Fig. 3 Fn-queiny ojjmgicute inwme,usJ(irpo.i!Uir ami willow jymieakm


Topole Sli zaštićivane od bolesti LI 7 rasadnika. Naj- Zaštita od štetnih kukaca na vrbama i topoLima pročešće
upotrijebljeno sredstvo je Cuprablau, s kojim se vedena je također u 7 rasadnika. Najčešće upotrijebljeu
5 rasadnika prskalo 12 puta. Slijede Anvil, Saprol i na sredstva bila sii Lebaycid, Fastac i Rogor, što se vidi
Herbopact koji su upotrijebljeni u 3 rasadnika 4 do 6 iz gratlkona 4. Zolone je upotrijebljen 7 puta, ali samo
puta. Ukupno je upotrijebljeno 18 vrsta fungicida. u jednom rasadniku.


Tablica 7. Zaštita topolovih i vrbovih sadnica od štetnih kukaca


Table 7 Pm!L´<-th»> <,fpoplars and mllows [mm pests


Insekticid Upotrijebljen u rasadniku (bmj) Broj ireliranja


hiscvticiik´ Used in nurseries {number) Number oj treatments


ROGOR 4 7
LEBAYCID 4 10
LtLTRACID T 3


DEC IS 3 4
FASTAC 5 7
RA DOTI ON I 2
MALATION 1 2
DEMI TAN 1 3
CIIROMGOR 1 4
ZOLONE 1 7
UKUPNO-Toitii 49