DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 55     <-- 55 -->        PDF

M. Glavni-: /l!KAVSTV[-NO STAN.H- BILJAKA I MJERi; ZASI I Pfr U ŠL´MSKIM RASADNKIMA I^Liiikjrski Ust br. 5-(v (.XXVII (2tTO), :?7-::(,ii
prikazanje u tablici 2 i 3. U tablicamiisu takodcrprikazane
napadnute biljne vrste, broj rasadnika u kojima je
utvrđen štetni organizam te jačina slete.


U tablicama 2 i 3 prema pojavi pojedinog štetnika
ili mikoze II broju rasadnika i jačini štete, vidljivo je da
je na šumskim sadn.eanta bilo značajno nekoliko patogenih
gljiva i kukaca. Od ukrasnih biljaka najugroženiji
je bio divlji kesten s jednini kukcem i jednom gljivom,
lovor višnja napadnuta jednom gljivom i platana
koju redovito napada platanina stjenica. Sigumo je da


Zaštita hrastovih sadnica


Hrastove sadnice zaštićivane su od pepelnice i kukaca,
što se vidi u sljedećim tablicama i grafikonima.
Iz tablice 4 vidljivo je da su za suzbijanje hrastovepepelnice upotrijebljena 3 sredstva na osnovi sumpora


bi ištete bile veće da se redovito ne provodi zaštita sadnica
u rasadnicima. Uostalom, proizvodnja kvalitetnih
i zdravih sadnica u rasadnicima ovisi o poznavanju
štetnih organizama i provođenju ispravnih zaštitnih
mjera. Kakva se zaštita sadnica u rasadnicima provodila
u 2002. godini, govori se u daljnjem tekstu.


Zaštita biljka u rasadnicima usmjerena je prema količini
proizvodnje, vrsti biljke i njenoj ugroženosti od
štetne gljive ili kukca. Radi boljega prei^leda prikaz
za.štitnih´mjera podijelit ćemo u nekoliko skupina.


- Protection of oak sapHtigs
i 8 ortjanskih fungicida. Učestalost prskanja pojedinim
sred.stvom prikazana je na grafikonu 1.
Iz grafikona 1 vidljivo je da su za suzbijanje hrastove
pepelnice najčešće korišteni Sabithanc. Rubigan,


Tablica 4. Zaštit. hrastovih sadnica od hrastove pepelnice


Fuiigicid


Fiiiigukiv


SABITHANIf
RUBIGAN
ANVIL
TILT
VEt´TRA
CHROMOSUL
SULFOLAC
SYSTilANE
SUMIOSAM
STROBY
SUMPOR


LJpotrijebijen ii rasadnika (broj)


Used in nurseries nntmher)


5
6
()
6
3
3


1


4


1
2
2


UKUPNO-roto/


Broj tretiranja


Numher ul´ treatments


20
19
14
12
10
ft
5
5
3
3
2
<>«


Fungicidi -Fnngictcles


Graf, I. Deestalost Li]itrrabe I´lJngicidn protiv hrastove pepelnicc


Fig. 1 Fnyiiemy it/´fiiiij^icide l.reatmeiils n^ićdjrompiiwdt^iy mildew