DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 53     <-- 53 -->        PDF

M. Glavaš: ZDRAVSTVI-.NO STAN.II^ BIUAKA I MJ[-:RI: ZAŠTITE 1´ ŠLiMSKIM RASADNICIMA ... šiiiiLirski liM hl´ 5 6, CXXVII tZim), 257-2f,K
BARANJSKO
PiiTROVO SKIX)
REPNJAK s,()3 3,00 15292 15292
VALPOVO TO POLJE 15.SO 14,56 67504 67504
NAŠ IO : GAJIC 7,80 5,95 273715 114115 7796 395626
DONJ I MIIIOLJA C LANIK 6,07 1,60 787700 787700
KUTJEVO IIAJDEROVAC 21. % 18.00 1158595 119350 109483 1387428
NOVA GRADIŠKA CERNIK 19,50 17.50 2620000 8850 61917 2690767
KLOŠTAR LIM BUS 15.30 1.50 679650 679650
KOPRIVNICA MOČILE 11,91 4.50 795910 31815 33381 861106
KOPRIVNICA DRNJE 12,74 4.50 26192 6410 32602
LUDBRl´G TRAVNIK 1,00 1,00 13800 13800
VARAŽDIN ZELENDVOR 10,00 6,00 43896 65298 109194
KRižr:vci ZUPETNICA 2,50 2,15 33598 22437 56035
GRUmŠNO POLJli ZDENACKIGA J 10,07 8,00 897796 897796
ČAZMA JANTAK lil i 6,86 3,40 769470 769470
[VANSKA SJEVERNJACI 3.00 2.00 1287000 1287000
KUTINA GAJ 15.00 0,50 434000 434000
DUGO SLLO BRFSTJE 13.50 9,00 359280 4781 364061
V KLIKA GORICA LUKAVEC 13.30 9,00 789930 81330 8071 879331
ZAGREB PEPELJARKA 1,50 0,50 5205 5205
Š. INSTITUT
JASTREBARSKO
JASTREBARSKO 2S,00 8,00 2262500 1286000 60000 3608500
JOSIPDOL OŠTAR LIE 25.00 10,00 1288826 1288826
DELNICE KUŽELJ 7.00 6.00 2557893 3651 2561544
GOSPiC VUJNOVICBRDO 14,20 10.00 909700 2910 912610
BUJE l-RANCESKIJA 20,00 15,00 212670 30437 243107
PULA SIJANA 2,50 0,20 SOO 12106 244 13150
CRIKVENICA PODBADANJ i,IH 0,20 23280 412114 17139 452533
ZADAR VOŠTARICA 1.50 0.30 204439 204439
ŠIBENIK ŠUBIĆEVAC 0,60 0,12 10000 12228 22228
SINJ SVILAJA LOO 0,35 43377H 5851 439629
SPLIT SLAVINJ 0,21 0,14 44068 44068
SPLIT LISKO VAC 3,60 0,20 214671 214671
IMOTSKI BORAK 1,00 0,40 222300 222300
METKOVIĆ BOČINA 2,10 1,10 98085 980K5
UKUPNO-Total 364 2(11,39 16836860 8341832 445011 25623703


Iz tablice 1 vidlljvo je daje u 2002. godini u Hrvatmjeseca.
Pri svakom pregledu bilježene su sve bolesti,
skoj radilo .^6 rasadnikti, ukupne površine 364, a u proštetnici
i druge štetočinje. Za ljemih i djelomično za jeizvodnji
201,39 jiii. Isto tako vidljivo je da od šumskih senskih pregleda, ovisno o utvrđenun bolestima Ni štetsadnica
listača na hrast lužnjak i´kitnjak otpada 74 %, nicima, propisane su i provođene mjere zaštite.
poljski jasen 18 %, bukvu 4 %, vrbe i topole 4 %.


Gdje je bila moguća determinacija gljiva i kukaca


Mcdii četinjačaina najzastupljcnjja je obična smreka sa


obavljena je na licu mjesta, a u drugim slučajevima u la


57 %, zatim borovi sa 29 %, a na ostale vrste (jela, ariš,


boratoriju koristeći seradovnna Bevana (1987), Gla


duglazija cedar i čempres) otpada oko 9 % Ukrasne


vaša (1999), Nienhausa i sur. (1996) Cndeliera


biljke zasuipiiene su svega s oko 2 % ukupno uzgoje


(1994),Perina iSutherlanda (1994) i dragih.


nih sadnica, ij. u šumskim rasadnicima u Hrvatskoj


Intenzitet napada ocjenjivan je prisutnošću ^!jiva i


proizvelo se u 2002 godini 98 % šumskih i 2 % ukrasnih
biljaka. kukaca ili štetama koje su uzrokovali na bdjkam^´ocenom
1 -5.poGl3vaševojmetodi(Glavaš i sur 1996):


Zdravstveni pregled biljaka i evidencija štetočinja


1. Vide se pojedinačna oštećenja ili štetni organizmi
te intenzitet štete, u svakom je ra.sadniku u 2002. godi


na malom broju biljaka bez štetnih posljedica.


ni utvrđen dva puta, a u nekima i više puta. Pregledavane
su ,sve biljke bez obzira na njihovu namjenu i uzrast. 2. Oštećenje ili prisutnost na većem broju biljaka bez
Prvi su pregledi obavljeni od 5.- 7., a drugi od 9., - 11. značajnih i^teta.