DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 51     <-- 51 -->        PDF

PRK(il.l:UNI(´-LANCI KKVIEWS Šumarski list br. 5-6, CXXV1I (2003), 257-268
UDK6.iO*:.i2.Jt + 44 4!i


ZDRAVSTVENO STANJE BILJAKA I MJERE ZAŠTITE U
ŠUMSKIM RASADNICIMA U HRVATSKOJ U 2002. GODINI


PLANT HEALTH STATUS AND PROTECTIVE MEASURES TAKEN
IN FOREST NURSERIES IN 2002.


Milan GLAVAŠ´


SAŽETAK: U Hnalsknj je u 36 rasadnika u 2002. godiniproizvedento oko
25 mil. Jvljaku. Od listača na lirsmve sadnice otpada 74 %, pol/sl18%. Inikvii 4 %, iia topole i vrbe 4 %. Od četinjača na smreke otpada 57 %,
borove 29 %, a 9 % pripada drugim vrstama četinjača te 5% na ukrasne biljke.
Biljke su ti/ekont vegetacije pregledavane 2 puta. a u određenim slučajevima
i više puta Na njima je u 2002 godni utvrđeno 14 vrsta gljiva i IH vrsta
kukaca. Među štetnim gljivama prvo mjesto zauzima Microsphaera alphitoities
Gi-ijj: et Mauhi. zatim Drcpanopeziza putictifonnis Gremmen, Melamp


allii-popLilina Klah., Fusariuiii oxysporum Scidecht i Rosellinia mycophila
(Fr:Fr.) Sacc, koja je prvi puta utvrđena u Hrvatskoj. Od kukaca ističu
Use različite vrste zlatica tut topolama i Caliroa aniuilipes Klug na hrastovima.


.sadnicama četinjača štete su uzrokovale grčice
lirušta MVIclolontha nielolontlia L ) Sadnice diviiev kestena bile su napadnute
od minera Camcrariaohridella Deschka etOim,č, .sinistraodMon-^throminti^
i hiixi Lahoulhftie / platnne mJ f^li-vthiin rilinti Sriv Ostale <.7liive i


kuLodZnjegsuzLLija ´ ^ -i ../


U svim rasadnicima redovito su .se provodile mjere za.štite. Hrastova pepelnica
suzbijana je u 13 rasadnika, za sto je korišteno ukupno II vrsta fungicida.
Štetnici ,s-w na hrastovim .sadnicama .suzbijani .sa 7 vr.sta insekticida. Za
zaštitu topola i vrbe od gljiva i kukaca upotrijebjjen je velik broj fungicida i
insekticida. Zaštita odpolijeganaa ponika četinjača provedena je u 7, a odpolijeganja
listača u 5 ra.sadnika, i to s 10 sredstava. Korovi su kemijski uništavani
u II rasadnil;a. za .stoje upotrijebjjeno 13 vr.sta herbiciđa.


ZahvaljujiiČ! redovitoj kontroli zdravstvenog .mnja i poduzimanuu mjera
zaštite biljaka, u rasadnicima se iste održavaju zdravima, što im osigurava i
bolju kvalitetu.


Ključne rije:i: rasadnik, biljka, .sadnica, gljiva, kukac, korov, fungicid,
iiiselaicid herbicid. tretiranje, zaštita


UVOD -Introduction


Obnova šuma u Hrvatskoj zasniva se na prirodnom toga primijeniti ovisi o nizu čimbenika, npr. o kakvoj
rasijavanin sjemena, utio.šcn)cm sjemena u šumu i sadse
šumi radi, urodu sjemena, načinu gospodarenja, sunjom
sadnica proizvedenih u rasadnicima. Sto će se od šenju šuma, utjecaju vanjskili i niza drugih čimbenika.
Sigurno je da u tome značajnu ulogu imaju biljke proizvedene
u rasadnicima. Dokazano je da se sve promjene
u šumama, kao i ekonomske prilike u zemlji,


Šumarski fakultci SveučiMštauZagrebu, 10OOOZagreb,


izravno odražavaju na proizvodnju biljaka u rasadnici-


Svtlošiirmnska 25, Hrvatska