DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 29     <-- 29 -->        PDF

T SllrL^ević: ULOCIA ŠUMAliSTVA U NACIONALNOM l´ROORAML´ EVIIJI.NTIRAN.IA, ZAŠTITE ...


These are ilw fores! ofKupeiiui - ilue to the motonvuv and the Kiipu^Kupa
eanal, the forests of Kalje ami Turopoljski Lug ~ due to sectioning the forests,
and the Sava-Odra canai the forest of Žutica - due to sectioning the forest
and oil polluiion, the forests of Podravinu near Varaždin, the forest of Rcf>aš
and the forest of Svibovica -affected by the Imtropower stations Omwt
Varaždin and Dnhrava and other factors.


The two current pro/eels to be carried out in the forested areas of valleys:
the hydropom-r station .Novo Virje xvith a 25km-h>ng aceimmlation lake and a
canal and the Dunav-Sava luivigahle canal from Vukovar to Samac (61 km),
po.se a serious threat to lowland forests. No account has been taken of the
highly complicated hydrohgical sy.stemi of lowland forests and the changes
that these operations will cause in the water regime. The current .state of relevant
informaiion on water conditions in the affected forest eco.mtemsi is as
follows: no reliable data can be obtained on the influence of the interventions
and possible recovery programmss in the sense of fn-eserving a fdvoiwable
water regime for forests because of the number of tmmitoring points and the
immitoring time .series, It is recommended that any possible effects of the
planned profecss on the forests be reassessed hv a board selected hv the
Croatian ForcstrySodeiv.


Prilog raspravi tiatcniu;


Sumarski list br. 5 (^. CXXVII (J0il3), lj?-:r?fi


ULOGA ŠUMARSTVA U NACIONALNOM PROGRAMU EVIDENTIRANJA,
ZAŠTITE I OČUVANJA SLATKIH VODA REPUBLIKE HRVATSKE


Tomislav STARČEVTĆ, dipl. ing. šumarstva


U ovim nemirnim i promjenama krcatim vremenima,
sve oko nas se mijenja, puno novoga se ustrojava,
mnoge djelatnosti bore se svaka za sebe, za svoj živoniprostor i opstanak u okolnostima pomalo poremećenogmorala. Čini se kao da ne shvaćaino da se samo u skladu
s prirodnim zakonima i prirodno usklađenim odnosima,
i u samo takvoj ravnoteži inože opstati i zajednopotrajno razvijati.


U bogatoj i dugoj šumarskoj tradiciji Hrvatske, znanost
i struka ostavili su neizbrisiva svjedočanstva znanja
i ljubavi upravljajući i gospodareći sa šumskimekosirstavima ove na,še, prirodom raskošno bogate iraznolike domovine. Prije više od sto pedeset godinanaši su pradjedovi službenim zakletvama prisezali navjernost i obvezu čuvanja šuma i svega što šumi pripada,
podrazumjevajući pod tim ´^svega što šumi pripada"
i izvore, potoke, rijeke, bare, močvare i svu pripadajuću
noru i faunu.


Taj višestoljetni suživot s prirodom i šumskim ekosustavima,
rezultirao je vrlo jasnim spoznajama kakoljudsko djelovanje u prirodi ne smije biti stihijno većduboko promišljeno i znanstveno utvrđeno. Naši supradjedovi uređivali i štitili izvore, čuvali ledenice,
uređivali bujice, znali sprječavati erozije i prepoznavali
značaj i vrijednost voda, tog prirodnog i gospodarskogdobi-
a. ´ . . .


Šuma, taj najsavršeniji prirodni ekosustav već više
od stoljeća odolijeva nesinotrenim, grubim i pogubnim
utjecajima čovjeka, koji polazeći od^svojih parcijalnih,
kratkoročnili interesa nasrće na njegove sastavnice. Krči
šume, oduzima im vodu ili ih poplavljuje zagađenom
vodom, izdvaja iz njih gospodarenje s faunom i divljači,
neučinkovito ih štiti od požara, zagađuje ih, upušta u
njih stoku i tako sustavno razara njihovu otpornost.


U toj bespoštednoj borbi čovjeka s prirodom dobro
se zna tko će pobijediti, no odlučni smo suprostaviti se
dočekivanju takve budućnosti. Umjesto toga, zalažemo
se za znanstveno-stručni pristup u opažanju, evidentiranju
i programiranoj zaštiti i očuvanju prirodnosti
i stabilnosti, u zadnja vrijeme značajno ugroženih
šumskih ekosustava Hrvatske i dakako svih slatkovodnih
potencijala u njima.


U tom poslu pozivamo na integraciju znanja, struke
i dobrih namjera; Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog
uređenja, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva,
Državnu upravu za vode, Hrvatske vode i dakako sve
zainteresirane skupine. U tome, naša je šumarska struka
i znanost jedinstvena, to opredjeljenje do sada smo
mnogo puta jasno potvrdili, rekli i napisali.


Ovo hirovito vrijeme brzopletih projiijena nosi niz
izrazito velikih opasnosti za opstanak naših šuma. Izdvojiti
ću i upozoriti samo na njih nekoliko:
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 30     <-- 30 -->        PDF

T. Starccvk- UH Kl A ŠUMARSTVA L´ NACIONALNO M PRf^RAMU EVItJFHTIRAN.I.-V ZAŠTITE Šuimrski list br. 5 (\ CXXVII (2IMI.1), 21:5-2if>
Osjećam ozbiljnu opasnost zboji, ne samo formalnog
preoblikovanja poduzeća u trjiovačko društvo,
već i u prenaglašenoj komercijalnoj i profitu okrenutoj
šumarskoj politici. Šumarstvoje kroz sva prošla
vremena funkcioniralo de facto kao trgovačko
društvo, noseći izrazito značajne obveze i odgovornosti
u očuvanju općekorisniii funkcija šuma i osiguranju
potrajnog gospodarenja šumama. Bude li se
to moralno-stručna obveza šumara zanemarivala ili
čak nastojala izbrisati iz mentalnog sklopa kod generacija
mladih šumarskih stručnjaka, šimie neće
imati budućnost već sudbinu.


Neiscrpne su iimitarnje rezerve u racionalizaciji
gospodarskih procesa u šumat^tvu, posebno u motivirajućoj
unutarnjoj oriianiziranosti, privatizaciji
određenih djelatnosti te^rajnoj stručnoj i kompetentnoj
kontroli.


Opasna je i naša sklonost obezvrjjedivanja vlastitih
dostitmuća te priznavanja i slijepog prihvaćanja europskih
standarda, posebno kad tc^-yeč o gospodarenju
šumama. Ja našim šumama ne želim da izgledaju
kao europske.


Taj savršeni šumski ekosustav zahtijeva i prihvaća
jedino logičan nuihidisciplinarni, ali integralni pristup
upravljanju i gospodarenju. Sadašnja praksa,
raščlanjivanja upravljačkih i gospodarskih pristupa


bilo s kojom sastavnicom šumskog ekosustava rada


sukobima čije posljedice trpi samo štmia.
Poštujući U.stav Republike Hrvatske, vrijednost i
opći značaj šumskih ekosustava, s pravom očekujemo
skrb i odgovornost države za njihovo očuvanje.
Na žalost, do^sada nismo prepoznali tu angažiranu,
aktivnu zaštitu i skrb države za šume. Očekujemo je
u kompetentnoj i odgovornoj arbitraži u rješavanj u
sukoba interesa kod usklađivanja odnosa između
mnogih i raznovrsnih djelatnosti u prirodi.


Ako misli i pozivi s ovog savjetovanja, posvećenog
zaštiti i očuvanju pitkih voda Hrvatske budu prihvaćene
od svih koji ostvaruju utjecaju prirodi ili su
pak odgovorni za funkcioniranje države i budućnost
svih nas, onda je ova naša misija opravdala
ulog truda i znanja u nju.


Pozdravit ću vas ovdje u srcu Slavonije, zahvaliti na
vašoj pažnji i završiti citatom iz jedne prelijepe šokačke
pjesme, koju sam puno puta u ovom kraju
slušao iz duše Katice Kralj i u spomen nedavno premintilom,
a mom velikom prijatelju Martinti Sučiću.
Pjesma vodu spominje u rosi, a nama ostaje nadati
se da ćemo svi zajedno uspjeti u očuvanju šuma
i voda. Pjesma kaže; "ej šušti rosa, dolje na sokaku,
misečina okitila granje pozdrav šaljem dragoj po
oNaku,dikomojanježnonu/ovanjer


IzvornjL-keCclint;


(Foto:BiserkaMarkovii;)


IM