DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


VODA I ŠUMA U GODINI VODE


Godina 2003. proglašena je Međunarodnom godinom čistih voda. Stručno savjetovanje
Hn´atskoga šumarskoga društva u Županji uz 107. godišnju skupštinu održano je pod naslovom
"Uloga šumarstva u zaštiti i očuvanju pitltiii voda", a sastoji se od tri izlaganja tiskana u
ovome broju našega časopisa.


Voda je uz šumu kao vegetacijski oblik vrlo usko povezana. Granica opstanka šume je najmanje
300 mm oborina godišnje, a stoje više vode to šuma bolje uspijeva. O vodi i šumi više puta
je pisano u ovoj rubrici. Isticana je ovisnost šumskoga ekosustava o toj dragocjenoj tekućini
koja život znači za sav živi svijet u šumi i izvan nje, ali i o tome što se s oborinom zbiva u šumi
na njezinome putu od vrha krošnje drveta pa do najdubljega korijenčića u tlu. U putu vode od
vrha do dna šume uočavamo kako se to zbiva po vrlo sofisticiranome programu pročišćavanja i
čuvanja vode i kao da se umiješala sama providnost šuma ne dozvoljava da oborinska voda
oteče s površine tla, a procjedna voda koja uđe u podzemne tijekove kroz šumsko tlo postaje pitka
i neprekidno opskrbljuje izvore i vodotoke.


Premaviše autora (Burger, 1943, Mitscherlich, 1975,Otto, 1994) šuma vrlo racionalno
postupa s vodom, u kišnom je razdoblju zadržava, a tijekom suše polagano ispušta u okoliš.
Od ukupne količine oborina tijekom vegetacijskoga razdoblja isteče iz šume od 30 do 40 %,
a tijekom mirovanja vegetacije od 70 do 80 %. To su goleme količine pitke vode za koje je
ponajprije zaslužna šuma.


Da bi šuma ispunila hidrošku i vodozaštimu ulogu u svojemu prostoru mora ponajprije biti
dovoljno sklopljena, ekološki uravnotežena i stabilna. Najveći učinak spomenutih uloga pruža
preboma bukovo-jelova šuma. Šume u Hrvatskoj imaju općenito vrlo dobar učinak ravnovjesja
vodnih odnosa u prostoru, budući da su u velikom postotku prirodne (državne šume više od
90 %), a što znači pretežito mješovite i biološki raznolike s očuvanim šumskim tlom vrlo učinkovitim
u pročišćavanju oborinskih voda, koje se cijede u podzemne tijekove.


Osobitu ulogu u održavanju povoljnih uvjeta za bilancu pitkih voda u šumskim ekosustavima
ima tradicija hrvatskoga šumarstva koje tijekom svoje duge povijesti njeguje održivi razvoj, a
jedino u Europi, prirodni sastav šume. Nadamo se da profit kao sve glasnija težnja u šumarstvu
neće ugroziti vodne bilance u našim šumama.


Prof. dr. se. Branimir Prpić


Naslovna stranica - Front page:
Goi-njitok rijeke Korane
Tlie upper of the river Korana
(Foto: Biserka Marković)


Naklada 1780 primjeraka