DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2003 str. 104     <-- 104 -->        PDF

SI. I. Ošloćciii mladi sriirekovi l/Liojci u doba nasSI.
2. Teško uočljiva pagusjenica male smrckinc
tanka šteta u svibnju. ose listarice.
Fig. 1 Damaged young spruce twigs during the feFig-
2 Well camouflaged false caterpillar larva of
eding period in May. the lesser spnice sawfly.


Posljednji iarvalni stadij pri ulasku u tio prijeizrade kokona.
The last larval instar entering soil and justbefore the cocoon buildup.
SI. 4.
Fig. 4
Svježe formirani kokon (fotografija iz laboratorija
u
prirodi, kokoni su formirani u tlu).
Freshly finished cocoon (laboratory photo in
nature, cocoons are constructed in ihc soil).
(Tekst i fotografije B. HraSovcc)


Na smreci se vrlo (csto, osobito na nižim nadmorskim visinama i izvan smrckina prirodnog areala,
javlja mala smrekina osa listarica {Pristiphora abielina Christ.; sin, Lyf-aeonematus ahielinus Christ.).
Slete koje čini u proljeće, izgrizajući vrlo mlade ovogodišnje iglice, podsjećaju i/daleka na oštećenja od
mraza (smeđa boja vrhova i plaSta krošnje). Detaljniji pregled ukazuje na prisutnost defolijatora, u
ovom slučaju pagusjenica male smrekine ose listarice. INa pojedinim se lokacijama javlja n produljenim
gradacijama, uzrokujući trajne deformacije smrekovih krošanja. Jedan od popratnih fenomena je
i zadebljanje izbojaka onih godiSta (internodija) u kojima je nastala šteta. Smreka, naime, na taj način
kompenzira i/gradnju tkiva (umjesto novih iglica hranjiva se ugrade u izbojke). Ova se pojava koristi
za retrospektivno projiciranje napada ove ose listarice na nekom lokalitetu.


Common spruce, especially at lower altitudes and out of its natural range, is oftenly attacked by a
lesser spruce sawfly Pristiphoru ahietina Christ, (syn. Lygaeoiiemiiina uhietinus Christ.). Damages that
occur early in spring, chewed young current year needles, resemble those caused by cold air and frost
(reddish brown colour of the tree top and crown cloak). More precise checkup reveals the presence of
a sawfly defoliator. On some localities it occurs in prolonged outbreaks causing permanent deformities
of spruce crowns. Side ctTect of the attack is an internodal thickening during the outbreak years. This
wa> trees compensate for the needle loss (instead in new needles assimilates are being built into the
twigs). This phenomenon is being used for the retro dating of this sawfly attack in a spruce stand.


IZDAVAC: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO uz financijsku pomoć Ministarstva
znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i "Hrvatskih Suma", p.o. Zagreb
Publisher: Croatian Forestry Society - Editeur; Societe foresliere croate -
Hcraitsgebcr: Kroatischer Forstverein


Grafička priprema: ŽUPANČIĆ H R d.o.o. Zagreb
Tisak: EDOK Zagreb