DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 86     <-- 86 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


PONOVNI POZIV NA SURADNJU


Sukladno jednom od zaključka 2. sjednice U.O. HŠD-a, točka 2 f, uputili smo sljedeći dopis:


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
Zagreb Trg Mažuranića 11


HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Zagreb, Vukotinovićeva 2


Predmet: Šumarstvo i zaštita prirode i okoliša


- problemi, stručne podloge, gledišta i odnosi
Poštovani!


Pred gotovo tri godine (18. veljače 2000. god.),
dakle nakon promjene vlasti, uputili smo pismo tada
novom Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja,
na ruke gospodina ministra Božidara Kovačevića,
očitovavši se o problematici i provedbi programa
zaštite prirode. Na multidisciplinarnom Okruglom
stolu održanom 25. studenoga 1999. pod naslovom
"Štitimo li prirodu i okoliš osobitim znanjem, moralnim
i čestitim djelima?", detaljno i s raznih znanstveno-
stručnih gledišta, raspravljali smo o toj problemati


ci. U pismu novom Ministarstvu, izrazili smo nezadovoljstvo
ignoriranjem znanstveno-stručnih šumarskih
stavova, apsurdnim sukobima i nepotrebnim nesporazumima
dotadašnje Državne uprave za zaštitu prirode i
okoliša i hrvatskog šumarstva ("Hrvatske šume", Hrvatsko
šumarsko društvo, Akademija šumarskih znanosti,
Šumarski fakultet, Šumarski institut).
Cilj pisma bio je upoznati odnosno Ministarstvo "s
problemima, našim gledištima i zamoliti za aktivno zajedničko
sudjelovanje u kreiranju ciljeva i programa
zaštite prirode, koji će osigurati upravljanje i dopustivo
gospodarenje zaštićenim objektima prirode na osnovama
znanstvenih i provodljivih studija uz stručno kompetentnu
kontrolu".


Kratko smo naveli kakve su naše šume u odnosu na
Europu i Svijet, a stoje bitno za potrebu i stupanj nji


1.
Ministarsvu poljoprivrede i šumarstva
n/r ministra gosp. mr. se. Božidara Pankretića
2.
Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja
n/r ministra gosp. Božidara Kovačevića
hove zaštite te izložili stanje koristeći se našim dvjestogodišnjim
iskustvom potrajnog gospodarenja, koje
se u mnogome podudara sa suvremenim stajalištima
zaštite prirode i okoliša. Upzorili smo na predvidljive i
negativne posljedice glede održivog gospodarenja prirodom
i njenim zaštićenim objektima. Ukazali smo na
neusklađenost i nepoštivanje Zakona o šumama i Zakona
o zaštiti prirode, nepotrebni i preskupi upravljački
paralelizam i nestručnost kadrova posebice u onim
zaštićenim objektima gdje je temeljni fenomen šuma.


Predložili smo pokretanje otvorene stručno kompetentne
rasprave o projekcijama i odnosima šumarstva
kao gospodarske grane, koja je i nastala s ciljem racionalnog
korištenja šuma u svrhu zaštite prirode te današnje,
da kažemo suvremene zaštite prirode.


Nakon ovog pisma slijedio je poziv gospodina ministra
Bože Kovačevića na sastanak u Ministarstvu zaštite
okoliša i prostornog uređenja. Sastanku su uz gospodina
ministra i pomoćnike dr. se. Ivana Martinića i
prof. Hrvoja Glavača, nazočili prof. dr. sc. Slavko Matić,
predsjednik HŠD-a i AŠZ, glavni tajnik AŠZ prof,
dr. se. Branimir Prpić, tadašnji dekan Šumarskoga fakulteta
prof. dr. sc. Joso Vukelić, predstavnik Šumarskog
instituta dr. se. Miroslav Benko (kao zamjena za
bolesnog ravnatelja dr. se Josu Gračana), direktor Hrvatskih
šuma Željko Ledinski, dipl. ing., pomoćnik di
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 87     <-- 87 -->        PDF

rektora Tomislav Starčević, dipl. ing. i tadašnji pomoćnik
ministra u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva
Željko Rendulić, dipl. ing.


O ovome sastanku, u znanstveno-stručnom i staleškom
glasilu "Šumarski list", smatrajući ovaj sastanak,
njegove zaključke i smjernice značajnom prekretnicom,
posebno smo izvjestili već na prvoj stranici časopisa
u riječi glavnog urednika.


Čitamo: Rasprava se vodila prema okviru sastanka
koji je pripremilo Ministarstvo na temu Zaštita prirode
šumarstvo: zajednički interesi otvorena pitanja, što je
obuhvaćeno u pet točaka. U prvoj točci uvažene su prirodne
vrijednosti i stanje šuma, u drugoj su navedena
mjesta neslaganja, konflikata i razmimoilaženja. U trećoj
točci navedeno je što se očekuje od šumarstva glede
zaštite prirode i okoliša, a u četvrtoj su navedene nove
zadaće šumarstva, koje bi značile strateški doprinos
zaštiti prirode i okoliša. Na kraju su navedena područja
suradnje.


U svim točkama dani su prijedlozi prihvatljivi za
šumarstvo. Nazočni sastanku smatraju kako je to pozitivan
zaokret u suradnji šumarstva i zaštite prirode i
okoliša. Isto tako smatraju da će suradnja s gospodinom
ministrom Božidarom Kovačevićem i suradnicima
biti u budućnosti zasigurno uspješna".


Na inicijativu Uprave Hrvatskih šuma d.o.o. održan
je i zajednički sastanak uz nazočnost ministara i pomoćnika
ministara poljoprivrede i šumarstva i zaštite
okoliša i prostornog uređenja, glede aktualnih problema
u gospodarenju šumama na područjima zaštićenih
objekata (Kopački rit, Krka, Sjeverni Velebit). Dogovori
na ovom sastanku također nisu realizirani.


Zagreb, 23. siječnja 2003. god.


Pitanje je sad, zašto ponovo pišemo pismo? Pa zato
što se stanje šuma iz prve točke i dalje ne uvažava,
mjesta neslagnja se povećavaju, unatoč trudu šumarstva
(da li dovoljnom treba vidjeti), a od konstruktivne
suradnje ni "S". Najnoviji primjer jednostranog, neargumentiranog
djelovanja iskazan je prilikom donošenja
Zakona o fondu zaštite okoliša, gdje se predlaže
oduzimanje šumarstvu značajnog dijela sredstva ostvarenih
čl. 70. ZOŠ-a, a što će sigurno u konačnici rezultirati
smanjenjem radova na reprodukciji šuma i praktički
prestankom radova obnove opustošenih šuma novonastalim
šumskim štetama te na održavanju općekorisne
uloge šuma, jer će ta sredstva otići samo u novo
administriranje. Jednom rječju stanje u odnosima nije
se promijenilo na bolje. Po našoj ocjeni Ministarstvo
zaštite okoliša i prostornog uređenja i dalje solira, zaštićujući
nepotrebno sve i sva i to pogubnom pasivnom
zaštitom, dok s druge strane lako podliježe energetskom,
vodoprivrednom i inim industrijskim lobyima.
Ministarsvo poljoprivrede i šumarstva pak kaska, čudeći
se nesuvislosti prijedloga i agresivnosti raznih novozaštitara
prirode. Neprestano upzoravamo na stručnu
kompetentnost pratećeg kadra u oba ministarstva,
tražeći da moto bude kako što bolje a ne tko će prije, a
naposljetku i pitanje je samo, stoje za prirodu i okoliš
gore, agresivnost ili pasivnost.


Stoga molimo gore navedene ministre da organiziraju
novi sastanak na kojemu će se usuglasiti stajališta i
kompetencije, što je ponovni zahtjev šumarske struke
(Hrvatsko šumarsko društvo, Akademija šumarskih
znanosti, Šumarski fakultet; Šumarski institut, Hrvatske
šume d.o.o.).


Za hrvatsko šumarstvo:
Predsjednik Hrvatskoga šumarskog društva
Prof. dr. sc. Slavko Matić


Predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d.o.o.
Željko Ledinski, dipl. ing. šum.


S3