DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 71     <-- 71 -->        PDF

nja, povećanju količine informacija o stanju sastojine i
kvalitetnijem rješavanju suvremenih zadataka struke.
Značaj ovih istraživanja ponajprije će koristiti uzgajanju
šuma kod donošenja odluke o vremenu, načinu i intenzitetu
uzgojnih zahvata.


Mr. sc. Tomislav Dubravac, dipl. ing. šumarstva izradio
je doktorsku disertaciju s ciljem proučavanja i
definiranja zakonitosti i dinamike rasta i razvoja krošanja
i njihove strukture u zajednici hrasta lužnjaka i običnog
graba za dvije glavne vrste drveća (hrast lužnjak i
obični grab) u ovisnosti od prsnog promjera i dobi. Da
bi postigao glavni cilj istraživanja postavio je veći broj
zadataka, čijim rješenjem se dobro definiraju odnosi,
ovisnosti i međusobni utjecaji koji se događaju tijekom
razvoja sastojine između krošnje i ostalih dijelova stabla
u svim dobnim razredima, od 20 do 140 godina, tj.
tijekom cijele ophodnje sastojine.


Da bi došao do postavljenog cilja istraživanja i odgovorio
na pitanja postavljena u većem broju zadataka
istraživanja, autor je obavio obiman istraživački rad.
Ovakav temeljit i originalan znanstveni rad zahtijevao
je konzultiranje domaće i strane literature, kako kod terenskih
istraživanja, tako i kod obrade podataka i interpretacije
dobivenih rezultata i zaključaka.


Metode istraživanja s kojima se autor služio sukladne
su suvremenim metodama stacionarnih istraživanja
sastojina i pojedinih vrsta drveća. Obrada podataka


PRIZNANJA


učinjena je uporabom različitih i učinkovitih programskih
paketa. Digitalizacija krošanja i vizualno trodimenzionalni
digitalni model sastojine obavljen je uz
pomoć vrlo učinkovitih i atraktivnih programa, u stoje
autor uložio dosta truda i invencije.


Rezultati istraživanja podijeljeni su u tri djela te govore
o rezultatima strukturnih istraživanja sastojina
hrasta lužnjaka i običnog graba u 5 točaka, strukturnim
značajkama razvoja krošanja u 15 točaka te 3 općenita
zaključka. Zaključci na dosta jasan način ukazuju na
zakonitosti koji vladaju u razvoju krošanja unutar istih
i različitih vrsta drveća i odnosima krošanja i ostalih
strukturnih parametara u sastojini hrasta lužnjaka i običnog
graba tijekom 140-godišnjeg životnog ciklusa.


Ovaj znanstveni rad predstavlja značajan doprinos
poznavanju strukture sastojine s posebnim naglaskom
na strukturu krošanja hrasta lužnjaka i običnog graba.
Rezultati ovih istraživanja imaju znanstvenu i praktičnu
vrijednost, te će naći primjenu u većem broju znanstvenih
i stručnih područja koje se bave sastojinama
hrasta lužnjaka i običnog graba.


Čestitamo novom doktoru šumarskih znanosti na
obranjenoj disertaciji, sa željom da s novim znanstvenim
radovima još više doprinese razvoju šumarske
znanosti i prakse.


Prof. dr. sc. dr. h. c. Slavko Matić


ZLATNE PLAKETE HRVATSKOG LOVAČKOG SAVEZA SUMARNICIMA
ALOJZIJU FRKOVIĆU, JOSIPU TROHARU, ŽELIMIRU
ŠTAHANU I FILIPU ŠABIĆU


Prigodom obilježavanja 110. godišnjice neprekidnog
izlaženja "Lovačkog vjesnika", glasila Hrvatskog
lovačkog saveza (HLS) i časopisa za lovce i ostale ljubitelje
prirode, Izvršni odbor Skupštine HLS-a na sjednici
održanoj 22. studenog 2002. u lovačkoj kući Brezovica
kod Siska, donio je odluku o dodjeli priznanja
nekolicini najzaslužnijih dugogodišnjih suradnika lista.
Među devetoricom suradnika koji su na prigodnoj
svečanosti obilježavanja Dana Hrvatskog lovačkog saveza
20. prosinca 2002. u Zagrebu, za više od trideset
godina neprekidne suradnje iz ruku predsjednika HLS-a
Đure Dečaka primili priznanje i Zlatnu plaketa HLS-a,
bila su i četvorica šumarnika. To su: Alojzije Frković,
dipl. ing. šum. iz Delnica, Josip Trohar, dipl.
ing. šum. iz Rijeke, Želimir Štahan, dipl. ing. šum. iz


Samobora i Filip Vilim Š a b i ć, šum. teh. iz Makarske.
Od petorice nagrađenih za više od 10 godina suradnje,
priznanje i Brončanu plaketu HLS-a primili su: Zoran
Timarac, dipl. ing. šum. iz Osijeka i Tomislav Šporer,
šum. teh. iz Ravne Gore.


Prvi broj današnjeg Lovačkog vjesnika, pod prvotnim
imenom "Viestnik" pokrenulo je Prvo obće hrvatsko
družtvo za gojenje lova i ribarstva 1892. godine u
Zagrebu, pod uredničkim vodstvom tajnika Društva
šumarnika Frana Žavera Kesterčaneka. Sa svrhom
da ponajprije zastupa interese društva i njegovih članova,
Viestnik, kasnije pod imenom "Lovačko-ribarski
vjesnik" odnosno "Lovački vjesnik" kroz najteža je
vremena tijekom punih 110 godina neprestanog izlaženja,
preko svojih suradnika, ispisao povijest jedne dje