DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 6     <-- 6 -->        PDF

I. Trinajstic, J, Franjic. Z. Skvorc: SINTAKSQNIOMSKA ANALIZA BUKOVIH SUMA MEBIMURJA ... Sumarski list br. 1-2. CXXVII (2003), 3-9
/albael-Fagetum Riibel 30 ex Moor 52 em. Lohm. 53
(usp. Th. M ul 1 er 1989), odnosno Carici albae-Fageturn
Moor 1952 (usp. Wallnofer et al. 1993).


Za as. Galio odorati-Fagetum znacajan je razmjerno
siromasan floristicki sastav, ali on ipak znatno varira u
pojedinim uzim geografskim podrucjima i na razlicitim
tlima. Tako prema tabelarnim podacima koje donosi Th.
MiiHer (1989a) o floristickom sastavu i floristickoj
strukturi as. Galio odorati-Fagetum sylvaticae, objavljene
su u srednjoj Europi cak 3394 fitocenoloske snimke.
S obzirom na raspon nadmorskih visina, as. Galio
odorati-Fagetum sylvaticae rasprostranjena je u Europi
od kolinoga (brezuljkastoga) i submontanoga dijela
montanoga pojasa, od nekih 100-150 m do altimontanoga
pojasa nadmorskih visina i do 1100 m.


Isto tako na velikom prostoru Europe as. Galio odorati-
Fagetum sylvaticae je i izrazito floristicki rasclanjena,
a u floristickom sastavu vaznu ulogu ima veliki


broj mahovina, te izvjestan broj mocvarnih vrsta kao
sto su Carex brizoides, Carex remota, Deschampsia
caespitosa, Equisetum telmateja i dr.


Analizom dosad poznatih podataka iz razlicitih dijelova
Europe i usporedbom s nasim podacima, mogli
smo ustanoviti da sastojine as. Galio odorati-Fagetum
sylvaticae u Medimurju pripadaju njenoj (kolino-) submontano-
montanoj varijanti zastupljenoj najvecim dijelom
subas. luzuletosum luzuloidis (tab. 1), koja mjestimicno
stoji u sindinamskim odnosima s as. Luzulo
luzuloidis-Fagetum sylvaticae, slicno kao i u mnogim
dijelovima srednje Europe.


Radi sto potpunijega prikaza bukovih suma Medimurja,
navedene su i dvije fitocenoloske snimke as.
Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae (tab. 2), iako
smatramo da ce toj sumskoj zajednici tijekom buducih
istrazivanja biti potrebno posvetiti posebnu pozornost.


AS. Galio odorati-Fagetum sylvaticae SOUGNEZ ET THILL 1959 U MEDIMURJU


Ass. Galio odorati-Fagetum sylvaticae


Zajednica Galio odorati-Fagetum sylvaticae u Medimurju
proucavana u gospodarskoj jedinici Gornje
Medimurje Sumarije Cakovec na lokalitetima Drago


Sougnez et Thill 1959 in Medimurje


slavec breg, Vukanovec, Lokve, Glogovec i Tkalec na
podrucju Zelezne gore (si. 1), a floristicki sastav prikazanutablici
1 natemelju 11 fitocenoloskih snimaka.


Slika 1. Istrazivano podrucje (1 - snimke 1-4; 2 - snimke 7-8; 3 - snimke 5-6, 9-11)
Figure 1 Researched area - (1 relcves 1-4; 2 - relevcs 7-8; 3 - releves 5-6,9-11)