DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 53     <-- 53 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 1-2. CXXV1I (2003), 51-60
UDK 630* 907.1


MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "ZAŠTIĆENA PODRUČJA EUROPSKIH PLANINA MJESTO
ŽIVOTA REKREACIJE I RAZMJENE" CHAMBERY, FRANCUSKA


INTERNATIONAL CONFERENCE "PROTECTED AREAS OF EUROPEAN MOUNTAINS PLACE
OF LIFE RECREATION AND EXCHANGE" CHAMBERY, FRANCE


Nives FARKAŠ TOPOLNIK1, Herbert KRAUTHACKER2, Neven TRENC


SAŽETAK: Jedan od završnih događaja vezan uz Međunarodnu godine
planina bila je i Europska konferencija "Zaštićena područja Europskih planina
- mjesto života rekreacije i razmjene" održana od 13. do 17. studenog
2002. godine u francuskom gradu Chambery-u. Na konferenciji su sudjelovali
predstavnici zaštićenih područja i drugih institucija iz 19 Europskih
zemalja. Sudionici konferencije iz Hrvatske bili su: J. u. "Park prirode
Medvednica " te Hrvatske šume d.o.o.


Ciljevi konferencije bili su: obuhvatiti aktualne mjere zaštite planina,
utvrditi zajedničke probleme i predmete interesa u očuvanju zaštićenih područja,
te potaknuti suradnju između zaštićenih planinskih područja Europe.
Udruživanje i suradnja unutar Europskih planinskih masiva na osnovama
Alpske konvencije bilo je jedna od bitnih tema. Na kraju konferencije prihvaćen
je dokument "Deklaracija o europskim zaštićenim planinskim područjima
". Deklaraciju je u ime Parka prirode Medvednica potpisala ravnateljica
Javne ustanove Nives Farkaš-Topolni k.


1.0.0. MEĐUNARODNA GODINA PLANINA - International Year of Mountains
sila 2002. godinu (rezolucija A53/L24) Međunarodnom
godinom planina, kako bi se podigla razina svijesti međunarodne
zajednice o važnosti planinskih ekosustava.
Vodeća uloga u provođenju ove rezolucije dodijeljena je
Organizaciji za hranu i poljoprivredu (FAO). Vlade, nevladine
organizacije, i druge organizacije UN-a pozvane
su da se uključe u ovu inicijativu.


International Year of


Ciljevi međunarodne godine planina su: MOUNTAINS - osigurati održivi razvoj planinskih područja i blagostanje
planinskih zajednica.
Slika 1: Logo međunarodne godine planina


- povećati znanje i razumijevanje planinskih ekosusPicture
1: International Year of Mountains logo


tava


Na svojoj 54. plenarnoj sjednici, 10. studenog 1998. ukazati na važnost planinskih područja za zadovogodine
generalna skupština Ujedinjenih naroda progla-ljavanje bitnih potreba gradskog i seoskog stanovništva,
posebice kao izvora hrane i vode


1 Nives Farkaš-Topolnik, dipl. ing. šum., ravnatelj, mr. se. Neven očuvanje kulturnog nasljeđa planinskog stanovniTrenc,
dipl. ing. geo., stručni voditelj, Javna ustanova "Park štva i zajednica
prirode Medvednica", Bliznec bb., 10000 Zagreb


- skrenuti pozornost na česte sukobe u planinskim
: Herbert Krauthacker, dipl. ing. šum., upravitelj, Hrvatske šume
d.o.o.. Šumarija Zagreb, Kosirnikova 35 b, 10000, Zagreb područjima i promicati uspostavu mira.


51
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 54     <-- 54 -->        PDF

N. Farkaž Topolnik. II. Krauthacker. N. Trenc: MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "ZAŠTIĆENA PODRUČJA Šumarski list br. 1-2. CXXVII (2003), 51-60
1.2.0. Svjetski summit u Riu - korijen inicijative za Međunarodnu godinu planina
World summit in Rio - the root of the initiative for the International Year of Mountains


Prijedlog za proglašenje Međunarodne godine planina
dao je predsjednik Kirgizistana na konferenciji u
Biškeku (Kirgizistan) 1996. godine. Temelj za ovu inicijativu
bio je svjetski summit Riu iz 1992. godine. Na
konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u
Rio de Janeiru bili su nazočni delegati iz 172 zemlje,
od toga 108 predsjednika država i vlada. Tijekom tog
povijesnog skupa planine su prepoznate kao svjetski
rezervoari vode, te prostori očuvanja biološke raznoli


kosti i kulturne baštine. Ishod summita bio je dokument
Agenda 21, svjetski plan za održivi razvoj u 21.
stoljeću. Poglavlje 13 ovog dokumenta ističe upravljanje
ranjivim planinskim ekosustavima kao jedan od
globalnih problema zaštite okoliša i stavlja ga po značenju
uz rame glavnim ekološkim problemima današnjice,
kao što su promjena klime, nestanka tropskih
šuma i širenje pustinja.


1.3.0. Obilježavanje Međunarodne godine planina
Activities related to the International Year of Mountains (IYM)


1.3.1. Međunarodno obilježavanje Godine planina
Tijekom 2002. godine održane su brojne konferencije
i seminari, ostvarene različite inicijative i izdane
brojne publikacije vezane uz planinska područja. Do
prosinca 2002. godine 77 zemalja je osnovalo svoja
povjerenstva za obilježavanje Međunarodne godine
planina. Završni svjetski događaj godine bio je Svjetski
summit o planinama održan u Biškeku (Kirgizistan) od


29. listopada do 1. studenog 2002. godine, uz nazoč1.3.2.
Obilježavanje godine planina u Hrvatskoj Početkom
2002. godine osnovano je pri Ministarstvu
zaštite okoliša i prostornog uređenja (MZOPU)
Povjerenstvo za održivi razvoj planinskih područja.
Ovo tijelo sastavljaju predstavnici nacionalnih parkova
i parkova prirode, nevladinih udruga, planinarskih društava,
medija, Ministarstva zaštite okoliša i prostornog
uređenja, Ministarstva turizma, Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva, Ministarstva prosvjete i športa i drugi.
Jedan od glavnih problema na koje je ukazalo povjerenstvo
je depopulacija planinskih područja. Povjerenstvo
djeluje kroz medije na promoviranju planinskih
područja, te radi na edukaciji stanovništva o va


- International IYM activities
nost više od 600 delegata iz 60 zemalja. Završni dokument
ovog skupa je Biškekska platforma o planinama.
Ova izjava proklamira nastavak inicijativa iz 2002. godine,
te naglašava važnost dugoročnog djelovanja radi
ostvarivanja održivog razvoja planinskih područja.
Ona naglašava važnost zaštite planinskog stanovništva
i borbe protiv nedostatka hrane i siromaštava u planinskim
područjima.


IYM Activities in Croatia


žnosti planinskih ekosustava. U sklopu svojih aktivnosti
povjerenstvo je tiskalo plakate i letke o planinskim
zaštićenim područjima u Hrvatskoj. Ovi materijali promovirani
su u Parku prirode Žumberak-samoborsko
gorje. Proveden je i natječaj za najbolje dječje likovne i
literarne radove na temu planina. Povjerenstvo je također
iniciralo i obnovu planinarskog doma na Dinari na
visini od 1831 m. Uprosincu 2002. godine održanje u
Nacionalnom parku "Plitvička jezera" stručni skup pod
naslovom: "Planine-stanje-perspektiva održivi razvoj
planinskih područja".


2.0.0. KONFERENCIJA "ZAŠTIĆENA PODRUČJA EUROPSKIH PLANINA
MJESTO ŽIVOTA REKREACIJE I RAZMJENE"
Conference
"Protected areas of European mountains place
of life, recreation and exchange"


2.1.0. Završni Europski događaj Godine planina
Final European event of the International Year of Mountains


Jedan od završnih događaja vezanih uz Međunarodnu
godinu planina bila je i europska konferencija "Zaštićena
područja Europskih planina - mjesto života rekreacije
i razmjene" održana od 13. do 17. studenog
2002. godine u francuskom gradu Chambery-u. Na
konferenciji su sudjelovali predstavnici zaštićenih po


dručja i drugih institucija iz 19 europskih zemalja:
Austrije, Bugarska, Češke, Francuske, Grčke, Hrvatske,
Irske, Italije, Lichtensteina, Norveške, Njemačke,
Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Slovenije,
Španjolske, Švicarska i Velika Britanije. Hrvatski sudionici
konferencije bili su Park prirode Medvednica,
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 55     <-- 55 -->        PDF

N. Farkaš Topolnik. H. Krauthacker, N. Trenc: MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "ZAŠTIĆENA PODRUČJA ... Šumarski list br. 1-2, CXXVII (2003). 51-60
predstavljen ravnateljicom Nives Farkaš-Topolnik
te stručnim voditeljem Nevenom Trenc om i
predstavnik "Hrvatskih šuma" d.o.o., Herbert Kraut hacker,
upravitelj Šumarije Zagreb. Konferenciji je
bila nazočna i Gordana Kolačko , tajnica Povjerenstva
za održivi razvoj planinskih područja pri Ministarstvu
zaštite okoliša i prostornog uređenja, te Tanja
Devčić, urednica Hrvatskog radija, članica povjerenstava
za Održivi razvoj planinskih područja.


Slika 2: Hrvatski sudionici konferencije u u Chamberyu stoje uz
nacionalnu zastavu.
Picture 2: Croatian participants of the conference in Chambery
standing by the national flag


2.2.0.
Grad Chambery žarišna točka francuskog obilježavanja godine planina
City of Chambery French focal point of the International Year of Mountains
Grad Chambery smješten je u sjevernom dijelu svake druge godine održava u Chambery-u, je Festival
Francuskih Alpa u blizini skijaškog centra Grenoblea. planinskih zanimanja.
On je povijesni glavni grad pokrajine Savoje i središte
urbanog područja od oko 100 tisuća stanovnika. U blizini
se nalazi jezero Bourget te nacionalni park Vanoise
kao i regionalni parkovi prirode Chartreuse i Bauges.


Francuska vlada odabrala je Chambery za žarište
obilježavanja godine planina na nacionalnoj razini, te
su u ovom gradu pokrenute brojne nove inicijative.
Prvi svjetski planinski forum održanje 2000. godine u
Chamberyu i najavio je teme vezane uz Godinu planina.
Pri univerzitetu Savoje u Chambery-u 1999. godine
utemeljen je Institut za istraživanje planina. Ova
ustanova, prva tog tipa u Francuskoj, zamišljena je kao
centar multidisciplinarnog znanstvenog istraživanja
planina svijeta. Chambery još nazivaju i vratima Alpa,
a gradje blisko povezan s okolnim planinskim područjima.
Jedna od tradicionalnih manifestacija koja se Slika 3: Fontana na glavnom trgu u Chamberyu


Picture 3: Fountain at the Chambery main square


2.3.0.
Organizatori konferencije - Organisers of the conference
Organizatori konferencije bili su: grad Chambery, FAO, Francuskim Ministarstvom zaštite okoliša i odrfrancuska
udruga MONTANEA i Mreža alpskih zaštiživog
razvoja, te institucijama pokrajine Savoje i regije
ćenih područja u partnerstvu s Ujedinjenim narodima, Alpe-Rhone.


2.3.1.
Udruga Montanea - Montanea Association
Udruga Montanea osnovana je 2001. godine u lokalne vlasti i vladine institucije, strukovne udruge,
Chamberyu kako bi okupila sve zainteresirane za obizaštićena
područja, sveučilišta i druge obrazovne ustalježavanje
Međunarodne godine planina. Ona okuplja nove, predstavnike tiska i privatnih tvrtki.
više od 130 institucija i pojedinaca iz svih područja
ljudskog djelovanja vezanog uz planine te uključuje
međunarodne organizacije (FAO, Mountain forum),
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 56     <-- 56 -->        PDF

N. Farkaš Topolnik. H. Krauthacker. N. Trenc: MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "ZAŠTIĆENA PODRUČJA ... Šumarski list br. 1-2. CXXVII (2003). 51-60
2.3.2. Mreža alpskih zaštićenih područja - Network of Alpine protected Areas
Zadatak Mreže Alpskih zaštićenih područja je poticanje
suradnje između zaštićenih područja na području
Alpa. Ona okuplja 300 velikih zaštićenih područja koja
pokrivaju više od 15 % površine Alpa, a nalaze se u se


2.4.0. Ciljevi - Goals
Ova konferencija je, kako stoji u njenoj najavi, posvećena
Europskim zaštićenim područjima između
Serra de Estrela na zapadu i Kavkaza na istoku, Skandinavskih
planina na sjeveru i Sierra Nevade na jugu
kao i svim organizacijama koje se bave zaštitom i održivim
razvojem planinskih područja. Konferencija je
osmišljena kao skup koji će se usredotočiti na problematiku
očuvanja biološke raznolikosti i održivi razvoj.


Ciljevi konferencije bili su:


obuhvatiti mjere zaštite planina koje su u primjeni


2.5.0. Program - Program
Rad konferencije odvijao se u četiri tematske cjeline
(zasjedanja):


Prezentacija Europskih planinskih zaštićenih po


dručja,


Zaštićena područja Europskih planina - laboratoriji


upravljanja biološkom raznolikošću


-
Zaštićena područja Europskih planina - mjesto života
i rekreacije
dam država potpisnica Alpske konvencije. Na konferenciji
u Chamberyu Mreža alpskih zaštićenih područja
prezentirana je zajedničkom tematskom izložbom
"Mitske planine".


utvrditi zajedničke probleme i predmete interesa u


očuvanju zaštićenih područja


poticati suradnju između zaštićenih područja smje


štenih u planinama Europe.


Udruživanje i suradnja između Europskih planinskih
masiva dio je i službene francuske inicijative, povodom
Godine planina, te je ovo bila jedna od bitnih
tema razmatranih na konferenciji.


-
Zaštićena područja-mjesta razmjene
Program konferencije uključivao je i diskusiju pod
naslovom: "Kooperacija između europskih područja
od utopije do stvarnosti", te izlet u okolna zaštićena
područja.


2.5.1. Uvodno izlaganje "Planine Europe" - Opening lecture "The mountains of Europe´
Uvodno izlaganje pod naslovom "Planine Europe"
kojim je započeo stručni rad konferencije dalaje Marija
Zupančič Vi car, članica Svjetskog Povjerenstva
za zaštićena područja (WCPA), Međunarodne unije za
zaštitu prirode (IUCN).


Zaštićena područja imaju sve veću ulogu za budućnost
pojedinaca i cijelog društva. Od osobite je važnosti
povezivanje zaštićenih područja radi uspostave divljih
i polu-divljih zaštitnih koridora, kao i proširivanje
zaštićenih vršnih planinskih područja prema dolinama.
U tim procesima od velikog značenja je koncept bioregionalnog
planiranja, a zoniranje je nužno i treba se
osnivati podjednako na biološkim kao i na socio-kulturalnim
vrijednostima. Lokalno stanovništvo mora biti
konzultirano i uključeno u sve faze ovog procesa, od
planiranja do provedbe.


Posebnu pozitivnu ulogu mogu imati prekogranična
zaštićena područja koja potiču koordiniranje mjera zaštite,
a mogu doprinijeti općenito boljoj komunikaciji i
suradnj i među državama.


Upravljanje zaštićenim područjima u 21. stoljeću
mora se provoditi na potpuno nov način. Upravljači
moraju usvojiti socio-ekonomski pristup, te ovladati
vještinama komunikacije i pregovaranja. Upravljanje
zaštićenim područjima mora se provoditi primjenom
višestrukog arsenala mehanizama, koji uključuje: zakone,
pravilnike, vlasništvo, planove upravljanja, zoniranje,
financijske poticaje, standarde kvalitete i certifikate,
obrazovanje i javnu svijest.


lUCN-ova Svjetska komisija za zaštićena područja
(VVCPA) kao vodeća svjetska mreža specijalista s
područja zaštite prirode nastavit će putem časopisa
"Parks" i drugih publikacija promovirati ustanovljavanje
i učinkovito upravljanje zaštićenim područjima širom
svijeta.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 57     <-- 57 -->        PDF

N. Farkaš Topolnik. H. Krauthacker, N. Trcnc: MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "ZAŠTIĆENA PODRUČJA ... Šumarski list br. 1 2, CXXVII (2003). 51-60
2.5.1.
Prezentacija Europskih planinskih zaštićenih područja,
Presentation of Europe´s mountain protected areas
Na skupu je prezentirano deset europskih planin- na planinska područja prezentrali su predstavnici parskih
područja. Španjolske planine, Pirineji, Francuski kova iz navedenih masiva ili predstavnici nacionalnih
centralni masiv, Alpe, Apenini, Karpati, Stara Planina agencija za zaštitu prirode, odnosno nadležnih mini(
Bugarska), planine Grčke, planine Skandinavije, pla- starstava.
nine Irske i planine Velike Britanije (Škotska). Pojedi


2.5.2.
Zaštićena područja - laboratoriji biološke raznolikosti
Protected areas - laboratories of biodiversity management
Druga cjelina bavila se parkovima kao laboratorijidne
suradnje na ovom području. Tezu je dobro ilustrima
biološke raznolikosti. Predstavnici pojedinih zaštiralo
izlaganje o ponovnom uvođenju ugroženih ptica
ćenih područja prikazali su projekte i strategije vezane grabljivica u Alpe o kojem je govorio predstavnik paruz
ovu temu. Govornici su naglasili važnost međunaroka
Hohe Tauren u Alpama.


2.5.3.
Zaštićena područja - mjesta života i rekreacije
Protected areas - place of life and recreation
Zaštićenim područjima kao mjestu života i rekreaside
in". Predavač iz Italije prezentirao je potencijalnu
cije bila je posvećena treća cjelina. Više izlaganja baviulogu
zaštićenog područja kao inicijatora ekonomskog
lo se problematikom ustanovljavanja novih zaštićenih razvoja, putem projekata koji potiču tradicionalnu propodručja.
Izlagač, predstavnik Švedske agencije za zaizvodnju
i održivi razvoj, edukativnih programa te ekoštitu
prirode, prikazao je prednosti tzv. "inside out" loških zaštitnih znakova za proizvode. Tijekom diskustrategije,
gdje se intenzivnom edukacijom stanovnisije
vezane uz rekreativne aktivnosti jedan od diskutaštvo
upoznaje s komparativnim prednostima koje nudi nata osvrnuo se na trend u Alpama gdje se zbog pro


ustanovljavanje zaštićenog područja umjesto da se remjena
klime skijališta sele s nižih na više nadmorske
žim zaštite nameće izvana, odnosno "odozgo", "outvisine,
ulazeći u do tada netaknute predjele .


2.5.4.
Zaštićena područja Europe - mjesta razmjene i suradnje
Protected areas-places of exchange
Predsjednik Mreže alpskih zaštićenih područja izsuradnju
između zaštićenih područja Njemačke, Ausnio
je tijek procesa udruživanja koje je započelo 1994. trije, Francuske, Kneževine Monako, Kneževine Lichgodine,
kada je ideju za osnivanje mreže dala Francutenstein,
Slovenije i Švicarske, kako bi se optimizirale
ska, kao predsjedavatelj Alpske konvencije. Ova inicinajbolje
tehnike i metode zaštite prirode.
jativa dovela je 1995. godine do Prve međunarodne


Tijekom ove tematske cjeline, predstavnica češkog


konferencije Alpskih zaštićenih područja, a koju je or


Nacionalnog parka Krkonoše, opisala je suradnju nji


ganizirao francuski nacionalni park Les Ecrins, u mje


hovog parka, sa zaštićenim područjima u Škotskoj


stu Gap, na kojoj su ministri zaštite okoliša iz Francu


(Carnigorm Mts.) i Švedskoj (Abisko Mts) na očuva


ske i Slovenije predložili povezivanje alpskih zaštiće


nju sličnih staništa tundri u tri države. Izložen je pro


nih područja u obliku mreže. Mreža alpskih zaštićenih


jekt procjene biološke raznolikosti na području Karpa


područja utemeljena je u siječnju 1997. godine, a Alp


ta, te je ukazano na probleme vezane uz široku preko


ska konferencija na Bledu 1998. godine dala je snažnu


graničnu znanstvenu suradnju.


podršku Mreži, kao izravnoj primjeni načela Alpske
konvencije. Mreža alpskih zaštićenih područja potiče


2.5.5.
Završni dio konferencije - Closing of the conference
Rad skupa završen je okruglim stolom "Kooperacii
uspostavljanja mreža zaštićenih područja u Alpama,
ja i solidarnost između Europskih masiva - od utopije Pirinejima i Karpatima te na Kavkazu.
do stvarnosti", na kojoj su razmatrani procesi suradnje
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 58     <-- 58 -->        PDF

N. Farkaš lopolnik. H. Krauthackcr. N. Trcnc: MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "ZAŠTICKNA PODRUČJA Šumarski list br. CXXVII (2003). 51-60
2.6.0. Procesi udruživanja Europskih planina
Processes of integration in the European mountains


2.6.1. Alpska Konvencija - Alpine convention
CIPRA (Međunarodna komisija za zaštitu Alpi)
promovira suradnju unutar Alpskog masiva još od pedesetih
godina prošlog stoljeća, no intenzivna aktivnost
na tom planu počela tijekom 1986. i 1987. godine.
Tako je 1989. godine u Njemačkoj u Berchtesgadenu,
održana Prva alpska konferencija na kojoj su predstavnici
vlada alpskih država izradili Berchtesgadensku deklaraciju
za zaštitu Alpi, koja je dala osnovu za daljnju
suradnju i pregovaranje.


Alpska konvencija potpisana je u studenom 1991.
godine u Saltzburgu. Zemlje potpisnice su bile Austrija,
Francuska, Italija, Lichtenstein i Švicarska (Slovenija
koja je sudjelovala u pripremi dokumenta formalno
se pridružila 1995. godine jer u trenutku potpisivanja
još nije bila samostalna), a konvenciju je kasnije ratificirala
i Europska Unija.


Alpska konvencija opisuje Alpski planinski lanac
kao međunarodnu regiju koju treba zaštitu u skladu s


njezinim prirodnim, povijesnim, ekonomskim i rekreativnim
vrijednostima. Ovom deklaracijom Alpe su postale
prvi masiv koji je zaštićen u cjelini kao definirana
"regija" unutar Europe.


Potpisnici deklaracije obvezali su se da će provoditi
cjelovitu politiku zaštite uz primjenu načela prevencije,
načela "zagađivača plača" i suradnje, uz poštovanje
interesa alpskih država, regija i Europske zajednice i
uz razumno korištenje prirodnih resursa.


Najviše tijelo Alpske konvencije je Alpska konferencija.
Nju sačinjavaju ministri zaštite okoliša i ona se
sastaje obično svake dvije godine. Ekspertne grupe su
također tijela konvencije i oni pripremaju Protokole,
vezane uz pojedine teme koje zatim prihvaća Alpska
konferencija: Predsjedništvo Alpske konvencije rotirajuća
je funkcija s mandatom na kojoj se izmjenjuju
zemlje članice.


2.6.2. Berchtesgadenska deklaracija iz 2002. - Berchtesgaden declaration
Na konferenciji "Alpsko iskustvo - pristup za druge
planinske regije" koju su u gradu Berchtesgadenu
organizirale CIPRA, UNEP (Program ujedinjenih naroda
za okoliš), Republika Njemačka, i dr. usvojena je
Berchtesgadenska deklaracija iz 2002. godine. Ona
ukazuje na važnost planinskih predjela, te prepoznaje


2.6.3. Suradnja na području Karpata i Kavkaza
Alpsku konvenciju kao uspješnu platformu za međunarodnu
suradnju, pregovore i održivi razvoj. Ona je također
predložila deset načela suradnje. U svojim zaključcima
ona potiče regionalne inicijative na Karpatima,
Kavkazu i Centralno azijskim masivima, i poziva
sve planinske regije da krenu tim smjerom.


Cooperation in the Alps and on the Caucasus


UNEP-ov Regionalni ured za Europu (ROE), putem
programa "Europska planinska inicijativa" podržava
razvoj tri regionalne konvencije za zaštitu planinskih
masiva: Karpata, Kavakaza i centralno azijskih planina.


Procesi integracije u području Karpata oslanjaju se
na iskustva Alpske konvencije i Berchetsgadenske deklaracije
iz 2002. godine, a uključuje zemlje na području
Karpatskog masiva uz sudjelovanje UNEPA,
Alpske Konvencije i drugih organizacija. Važan korak
prema nastanku odgovarajućeg zajedničkog tijela na
području Karpata bio je skup "Podjela iskustava - Odr


živi razvoj u Karpatima i Alpama" održanoj u Bolzanu


2002. godine. Domaćin skupa bila je Italija koja je i
predsjedatelj Alpske konvencije, a kao partneri u ovaj
projekt uključili su se Svjetski fond za zaštitu prirode
(WWF) i to njegov Međunarodni program Dunav Karpati
te udruga Inicijativa karpatske ekoregije.


Inicijalne procese suradnje na Kavkazu koje je
koordinirao UNEP na uspostavi odgovarajućeg pravnog
okvira za suradnju, usporila je politička nestabilnost
u tom području.


2.7.0. Deklaracija iz Chamberya 2002 - Chambery declaration
2.7.1. Stavovi deklaracije - Statements of the declaration
Tijekom konferencije usvojena je "Deklaracija eu- ime Parka prirode Medvednica potpisala ravnateljica
ropskim zaštićenim planinskim područjima" čiji su se Javne ustanoveNives Farkaš-Topolni k .
predstavnici sastali u Chambery-u. Deklaraciju je u
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 59     <-- 59 -->        PDF

N. Farkuš Topolnik, H. Kraulhacker. N. Trenc: MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "ZAŠTIĆF.NA PODRUČJA Šumarski list br. 1-2, CXXVII (2003). 51-60
U svojem uvodnom dijelu deklaracija se poziva na
Alpsku konvenciju, Berchtesgadensku deklaraciju iz
2002. godine i Agendu 21.


Deklaracija podvlači značaj planina, kao regija neprocjenjive,
ali i ranjive prirodne i kulturne baštine. Planinska
područja kao posljednja utočišta brojnih vrsta,
posjeduju bogatstvo biološke i geološke raznolikosti te
značajne zalihe vode i jedinstvene lokalne kulturne tradicije.
One traže mjere razvoja i zaštite koje su posebno
prilagođene njihovim osobinama. Takve je mjere moguće
učinkovito razviti uz suradnju s lokalnim stanovništvom
i svim korisnicima, kao i okolnim urbanim područjima.
Deklaracija razmatra planine kao pokusna područja
za prilagođavanje i usavršavanje mjera zaštite,
kako bi se one mogle optimirati i unaprijediti na osnovi
pojedinih praktičnih primjera održivog razvoja.


Ovaj dokument ističe da vitalnost i održivi razvoj
tradicionalnih gospodarskih aktivnosti kao što su poljoprivreda
i šumarstvo, odnosno korištenja drugih prirodnih
bogatstava planina poput vode, energije i krajobraza,
može omogućiti da u budućnosti rekreacija i tu


2.7.2
Predloženi koraci - Proposed steps
Predloženi su sljedeći koraci za daljnje tri godine:


1.
Poticati stvaranje povjerenstva o planinskoj suradnji
u svakome od Europskih masiva, a posebice u
masivima gdje je proces koordinacije već započeo
(Alpe, Karpati, Kavkaz). Članovi povjerenstava
trebali bi biti predstavnici triju međunarodnih konvencija),
vladinih i nevladinih organizacija, te predstavnici
zaštićenih područja iz određenog planinskog
masiva.
2.
Ostvariti prvu inventarizaciju zaštićenih područja u
različitim područjima Europskih planina i usporediti
je s postojećima (IUCN). Takva inventura temeljna
je podloga za stjecanje uvida o stanju u Europi i
kako bi se utvrdili daljnji koraci. Ovaj zadatak i njezini
detalji moraju biti provedeni od strane jedne
određene organizacije.
3.
Siriti informacije o metodama i modelima primjene
zaštite prirode i održivog razvoja te prenositi spoznaje,
dobivene znanstvenim istraživanjem lokalnom
stanovništvu.
4.
Napraviti listu najznačajnijih problema vezanih za
upravljanje zaštićenim područjima te zaštite prirodne
i kulturne baštine europskih planina.
rizam uz njihovu podršku postanu glavna ekonomska
aktivnost i izvor prihoda planinskih zajednica. Deklaracija
napominje važnost odgovornog i održivog razvoja
turizma i rekreacije, s ciljem očuvanja prirodne i
kulturne baštine.


Promicanje prekogranične suradnje i razmjene podataka,
kao i participacija drugih korisnika, lokalnog
stanovništva i mladeži, u suradnji između zaštićenih
područja, jedna je od bitnih inicijativa ovog dokumenta.
Ističe se da dugoročna suradnja, između Europskih
zaštićenih područja može doprinijeti približavanju regija
Europe. Stoga zaštićena područja tim dokumentom
iskazuju volju za zajedničkm aktivnosti kao što su
projekti uz određene teme ili osnivanje neformalnih
mreža suradnje, te potiču suradnju unutar i između Europskih
masiva.


Dokument ističe važnost intenzivne suradnje između
vlada na temama vezanim uz zaštićena područja,
kao i planinske masive u cjelini te potiče aktivnost Europske
unije na tom području.


Podupirati partnerstvo, zajedničke projekte i mreže
kako bi se poticala razmjena informacije i cjelovita
suradnja na Europskoj razini. Potrebno je razviti
strategiju za aktivno sudjelovanje stanovništva.
Predlaže se da mreže budu utemeljene na postojećim
nacionalnim službenim strukturama, kao i međunarodnim
organizacijama i integrirane u međunarodne
konvencije (Karpati, Balkan, Kavkaz).
Proučiti mogućnosti za organizaciju konferencije u
2005. godini u nekom od spomenutih masiva. Konferencija
bi trebala biti posvećena analizi postignutog,
kako bi se utvrdilo daljnje korake koje je
potrebno poduzeti zajedno s vladinim i nevladinim
udrugama.


Promicati formiranje organizacije koja će koordinirati
suradnje za svaki masiv i odrediti načine minimalnog
financiranja.


2.8.0.
Prezentacije Hrvatskih predstavnika - Presentations of the Croatian participants
2.8.1.
Staza za invalide u Parku prirode Medvednice
Trail for the handycaped in the Nature park Medvednica
Javna ustanova Park prirode Medvednica prijavila ostvaruju, a od velikog su značenja za poboljšanje
se za sudjelovanje na konferenciji zbog neprocijenjivih pristupa u kvaliteti zaštite i upravljanju zaštićenim poiskustava
koje ona pružaja, kao i kontakata koji se dručjima.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 60     <-- 60 -->        PDF

N. Farkaž Topolnik. II. Krauthacker. N. Trenc: MEĐUNARODNA KONFERENCIJA -ZAŠTIĆENA PODRUČJA ... Šumarski list br. 1 -2. CXXVII (2003). 51-60
Slika 4: Postavljene prezentacije J.u. "P. p. Medvednica" i "Hrvatskih
šuma" d.o.o.
Picture 4: Presentations of the Nature park Medvednica and "Croatian
Forests"


Svako od zaštićenih područja koja su sudjelovala
na konferenciji, dobilo je mogućnost izabrati temu
kroz koju će predstaviti svoj park. S obzirom na iskorak
koji je ustanova Park prirode Medvednica napravila
približivši ga korisnicima s invaliditetom, gradnjom
šumske staze Bliznec, a koji je prepoznalo Ministarstvo
zaštite okoliša i prostornog uređenja, dodijelivši
joj nagradu zaštite okoliša za 2002. godinu, bilo je logično
predstaviti se baš tim projektom.


Ideju o nužnosti približavanja parka svim kategorijama
posjetitelja podržale su također i Hrvatske šume,
što je bio preduvjet da se odmah krene u realizaciju
projekta. Sredstva kojima raspolaže Javna ustanova
nisu bila dostatna da se krene sa radovima. U financiranje
projekta uključila se i tvrtka VlP-net, što je
Ustanovi dalo mogućnost da kvalitetno udovolji zahtjevima
koje su iznijele udruge koje predstavljaju osobe
s različitim vrstama invaliditeta (paraplegija, tetraplegia,
slijepi i slabovidni, različiti stupnjevi mentalne
retardacije).


Zadani elementi koji su se morali poštivati kako bi
stazu mogli koristiti svi za koje je namijenjena bili su
sljedeći:


Staza nije smjela biti duža od jednog kilometra, s


odmorištima i klupama.
Širina staze morala je biti takva da se dvoja kolica
mogu mimoići na stazi.


Nagib terena nije smio biti veći od 6 % kako bi ga
osoba u kolicima mogla savladavati samostalno.
Rubove staze u cijelosti su morali pratiti rubnjaci,
kako bi slijepa osoba sa štapom imala osjećaj širine
staze.


S obzirom daje staza vođena uz potok, a na sedam
ga mjesta premošćivala, morala je imati čvrste rukohvate
koji ulijevaju sigurnost pri kretanju.


Zemljani dio staze morao je biti pokriven betonskim
opločenjem, zbog lakšeg kretanja kolica, te
kontrastne boje od rubnjaka, jer slabovidna osoba
uočava kontrast.


-
Uz stazu su morale biti postavljene informacije
koje korisniku staze daju cjelovitu informaciju o
parku na popularan način, na visini na kojoj su dostupne
osobi u kolicima. Sve informacije morale su
biti aplicirane i na Braillovom pismu, zbog jednakog
tretmana slijepih osoba.
Na kraju staze morao se nalaziti čvrsti objekt s infrastrukturom
i sadržajima koji su prilagođeni osobama
s invaliditetom.


Svi ti elementi poštivani su u izgradnji staze, te je
kao takva prva u Europi, a druga u svijetu. Specifičnost
joj je dalo Braillovo pismo aplicirano u prirodi
(nešto slično postoji u Teksasu u SAD ).


Slika 5: Prva hrvatska staza za invalide u parku prirode Medvednica
Picture 5: First Croatian trail for the handycaped in the Nature park
Medvednica


Stručni voditelj ustanove upoznao je sudionike
kongresa sa stazom za osobe s invaliditetom, iznjevši
osnovne podatke o tijeku realizacije projekta. Prezentaciju
je upotpunio i poster s fotografijama elemenata
staze i načina korištenja. Prezentacija šumske staze
Bliznec - staze za osobe sa svim vrstama invaliditeta,
uvrštena je u zbornik radova sa kongresa, stoje također
potvrda Javnoj ustanovi „Park prirode Medvednica"
da se uklapa u Europske i svjetske trendove odnosa
managmenta ustanove prema različitim kategorijama
njezinih korisnika, stoje uostalom i moto staze: Različitost
ne smije biti prepreka za slobodu kretanja.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 61     <-- 61 -->        PDF

N. Parkas Topolnik, H. Krauthaeker, N. Trcnc: MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "ZAŠTIĆENA PODRUČJA Šumarski list br. 2. CXXV1I (2003), 51-60
2.8.2. Urbano šumarstvo u šumariji Zagreb - Urban forestry in Croatia
Na konferenciji o zaštićenim područjima priliku su
dobile i Hrvatske šume d. o. o., zastupljene šumarijom
Zagreb i njezinim upraviteljem da prikažu koje su
aktivnosti poduzeća koje gospodari šumom u
zaštićenom području. S obzirom da je ovo šumarija
koja se uz svoje redovne aktivnosti na uzgoju šuma
specijalizirala za urbano šumarstvo, predstavljeni su
neki od novih sadržaja koje je šumarija unijela u prostore
kojima gospodari. Plakat koji je šumarija izradila
za tu prigodu prikazivao je :


-
Šumske proplanke opremljene edukativnim amfiteatrima,
u kojima se provodi nastava u prirodi.
Šumske izvore vode opremljene drvenim fontanama.


Skloništa i nadstrešnice.


-
Staze opremljene edukativnim tablicama različitih
tema (stručne i popularne) prilagođene različitim
dobnim skupinama.
-
Šumarske jaslice u prirodnoj veličini.
-
Uređene stare lugarnice.
-
Pilana na vodeni pogon preuređena u muzejski prostor
sa pratećim ugostiteljskim sadržajima.


Mostovi staze za osobe s invaliditetom, te drvene


knjige u koje je aplicirano Braillovo pismo.


Slika 6: Stara pilana Bliznec preuređena kao ugostiteljski objekt i


Poanta izlaganja stavljena je na to da poduzeće koje


muzej


se bavi gospodarskom djelatnošću u zaštićenom podru


Picture 6: Old sawmil Bliznec renovated as a restaurant and a
čju jednako tako kvalitetno ulaže u zaštićeno područje. museum


3.0.0. ZAKLJUČAK - Conclusion
Ova konferencija odražava velik značaj koji zemlje
Europe daju zaštiti svojih planinskih područja. Rad
konferencije pokazao je da su problemi s kojima se susreću
zaštićena područja u cijeloj Europi vrlo slični, te
je potrebno zajednički djelovati na njihovom rješavanju.
Takva razmišljanja dala su ton i usvojenoj "Deklaraciji
iz Chamberya 2002".


Za sudionike iz Hrvatske ova konferencija bila je
prilika da se upoznaju s Europskim trendovima u zašti


LITERATURA


International year of mountains, http:
//www.mountains2002.org
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja http:
//www.mzopu.hr
Montanea Association http://www.montanea.org
Mountain Forum, http://www.mtnforum.org
Network of Alpine protected areas
http://www.alparc.org


ti prirode i da prezentiraju svoj rad. Sve prezentacije na
skupu bile su izuzetno kvalitetne i usmjerene na konkretne
praktične probleme, tako daje osnovni cilj svakako
ostvaren. Interes koji su pobudile obje hrvatske
prezentacije pokazale su da i mi imamo čime doprinijeti
na Europskim razmjenama iskustava, te su spomenuti
projekti krenuli u svijet kao poticaj za neka nova,
možda još bolja rješenja.


-
References
Protected areas of European montains-place of life,
recreation and exchange, Plasmann, G., Brancaz,
E., ed., Les dossieurs du Resau Alpin, No 7,
Chambery, 2002


UNEP- Mountain net., http://mountains.unep.net
UNESCO International Year of Mountains
http://www.unesco.org/mab/IYM
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 62     <-- 62 -->        PDF

N. Parkas Topolnik. H. Krauthacker. N. Trenc: MEĐUNARODNA KONFERENCIJA -ZAŠTIĆENA PODRUČJA ... Šumarski list br. 1-2. CXXVII (2003). 51-60
SUMMARY: One of the final European events of the International Year of
Mountains was a conference "Protected areas of European mountains place
of life recreation and exchange" that took place from 13th to 17th
November in the French city of Chambery. Representatives of protected areas
and government institutions from 19 European countries participated in the
conference. Participants from Croatia were: Public Institution "Nature park
Medvednica " and Croatian Forests.


Goals of the conference were: to outline the applied measures of mountain
conservation, to identify common issues in the conservation of protected
areas and to foster cooperation between the protected areas situated in the
mountains of Europe. Building of networks and cooperation within European
mountain massifs on the basis of Alpine convention was one of the prominent
themes of the conference. At the end of the conference a "Chambery Declaration
2002 about mountain protected areas " whose representatives met in the
November of 2002 in Chambery was accepted.