DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2003 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRZAJ - CONTENTS


IZVORN1 ZNANSTVENI CLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 188 (001)
Trinajstic, I., J. Franjic i Z. Skvorc: Sintaksonomska analiza bukovih suma Medimurja (Hrvatska)


Sintaxonomic Analysis of Beach Forest of Medimurje (Croatia) 3
UDK 630* 226 (001)
Zelic, J.: Problematika gospodarenja prebornim sastojinama bukve i jele


(Abieti - Fagetum pannonicum Raus 1969) na Papuku


The Problems of Menagement with Beech and Silver Fir Selection Forest
(Abieti - Fagetum pannonicum Raus 1969) in Mountain Papuk 11


PRETHODNO PRIOPCENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630* 156
Vodolsak, M. i D. Krizaj: Stete na divljaci i stete od divljaci na podrucju Krapinsko-zagorske zupanije


Game Loss and Damages from the Game at the Krapinsko-Zagorska County District 27
UDK 630* 325 + 851
Prka, M.: Vrijednosne znacajke bukovih stabala prema vrsti sijeka u sjecinama Bjelovarske Bilogore
Valuably Characteristics of Common Beech Trees with Regard to the Type of Felling in
Cutting Areas of Bjelovar Bilogora 35


PREGLEDNI CLANCI - REVIEWS
UDK 630* 181.1 (Anthyllis barba-jovis L.)
Franjic, J., M. Pandza i Z. Skvorc: Rasprostranjenost vrste Anthyllis barba-jovis L.


(Fabaceae) u Hrvatskoj


Distribution of Anthyllis barba-jovis L. (Fabaceae) in Croatia 45


STRUCNI CLANCI - PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 907.1
Farkas Topolnik, N., H. Krauthacker i N. Trenc: Medunarodna konferencija "Zasticena podrucja


Europskih planina - mjesto zivota rekreacije i razmjene" Chambery, Francuska


International Conference "Protected Areas of European Mountains - Place of Life Recreation
and Exchange" Chambery, France 51


IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
S t a r c e v i c , T: Drzavo, vrijeme je da mjerodavno posredujes!! 61


AKTUALNO
Frkovic, A.: Ciopa (Apusapus) — ptica 2003. godine 63
I vanov ic, Z.: Hoceligorska Hrvatska postati gorka Hrvatska? 66


NOVI DOKTORI SUMARSKIH ZNANOSTI
Matic, S: Tomislav Dubravac 67


PRIZNANJA
Jakovac,H.: Zlatne plakete Hrvatskog lovackog saveza sumarnicima Alojziju Frkovicu,
Josipu Troharu, Zelimiru Stahanu i Filipu Sabicu 69


ZASTITA PRIRODE
A r a c, K.: Sljepic (Anguis fragilis L.) 70
Nodilo,M.: Nekoliko vrsta iz porodice Orchidaceaes otoka Mljeta 71


OBLJETNICE
Skoko,M.: Mr. ph. Marija Stjepanovic rod. Kestercanekzakoracilau drugo stoljecezivota 73


KNJIGEICASOPIS1
Grospic, F.: LTtalia Forestalee Montana 74


IZ INOZEMNOG SUMARSTVA
Camba. V: Oluja izvalila 4 milijuna m3 drva - trziste drva ipak ostaje stabilno 80


ZNANSTVENI I STRUCNI SKUPOVI
Kaj ba, D. i J.Gracan: Izvjesce s konferencije DYGEN (dinamika i ocuvanje genetickog diverziteta
u sumskim ekosustavima) - Europski parlament, Strasbourg (Francuska), 2-5.12. 2002. god. 81


IZ HRVATSKOGA SUMARSKOG DRUSTVA
HSD i Hrvatske sume d.o.o.: Ponovni poziv na suradnju 84
Jakovac, H.: Zapisnik2. sjednice Upravnog odbora HSD-a 86


IN MEMOR1AM
V1 ah I nj a, J.: Zvonimir Kucic (1939 - 2002) 94
Knepr, J.: Mirko Babic (1937 -2002) 95
Knepr, J.: Ladislav Molnar - Laci (1922 - 2002) 96


Napomcna: Urednistvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora