DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 79     <-- 79 -->        PDF

MIHAJLO MERLE, dipl. ing. šumarstva (1941 - 2001)


Nekoliko dana nakon navršenog


60. rođendana, u Rijeci je nakon
duge i teške bolesti umro ugledni
šumarski stručnjak, društveni aktivist
i domoljub Mihajlo Merle ,
dipl. ing. šumarstva.
Rođen je u obitelji željezničarskog
službenika 25. rujna 1941.
Rano djetinstvo proveo je u rodnoj
Slatini, gdje je završio osnovno
školovanje, a srednju školu pohađao
je u Virovitici, maturiravši na
realnoj gimnaziji 1960. godine. Kako
je još kao dječarac, a i kasnije
kao srednjoškolac bio je aktivan
član Izviđačkog saveza Hrvatske, i
učestalo planinario Psunj em, Ravnom
gorom, Papukom, Krndijom,
Požeškom gorom, a na rijeci Orljavi
i njenim pritocima okušavao ribičku
sreću, nije dvoumio kojim će
usmjerenjem voditi njegova daljnja
životna staza. Na upravo osamostaljeni
Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu upisao se ujesen I960.,
diplomiravši na šumsko-gospodarskom
odjelu 22. rujna 1965.


Iako je svoju užu rodnu grudu,
naseljenu još od pretpovijesti, posebno
volio, sticanjem okolnosti
morao ju je napustiti "trbuhom za
kruhom". Prvo zaposlenje nakon
odsluženja vojnog roka dobio je u
Gorskom kotaru, poput putopisca
Dragutina Hirca, u "hrvatskoj
Svici". U tek pravo stasaloj Šumarskoj
školi Delnice zapošljava se 15.
rujna 1966., gdje kao mladi šumarski
stručnjak prenosi još svježa
teoretska znanja mladim budućim
šumarnicima iz područja eksploatacije
šuma, šumskih komunikacija,
geodezije, tehnologije drva. Iako je
na školi ostao svega tri školske godine,
svojim nastavničkim i pedagoškim
radom zadužio je mnoge
mladiće i djevojke koji su ga imali
prilike slušati.


Postupno se udomljavajući u
novom okruženju 1. studenog 1969.
prelazi u šumarsku operativu, dobivši
radno mjesto referenta za uzgajanje
šuma u Šumariji Crni Lug,
delničkog Šumskog gospodarstva.


Uz stanku od četiri godine
(1971-1975), kada po potrebi službe
biva premješten u RZ Zajedničke
službe u Delnice na poslove referenta
mehanizacije, u Crnom Lugu
podno gordog Risnjaka ostati će
sljedećih 10 godina (1975-1985) na
dužnosti upravitelja šumarije. Najplodonosnije
je to razdoblje njegove
šumarske karijere. Do tada, za
modernu eksploataciju šuma nedovoljno
otvorene šume, postupno
otvara novom i sve gušćom mrežom
šumskih prometnica, posebno
traktorskim vlakama, pojeftinjujući
tako ovu inače skupu fazu iskorišćavanja
šumskih bogatstava. Svjestan
da zbog nagomilane drvne mase
(još iz doba Lhurn - Taxisa!),
posebice u pretežito jelovim sastojinama
na silikatu, redovno izostaje
prirodno pomlađenje, gorljivi je
pobornik netom uvedenog preborno-
grupimičnog načina sječe. Sam,
zajedno sa svojim suradnicima,
ustanovljuje prve "krugove" u
Frku, Šibrličkoj, Opaljencu, Ruhaču,
Vučjoj šiji i drugim šumskim
predjelima, provodeći svojevrsno
preborno gospodarenje. Veličina
"kruga" nikad mu nije prelazila veličinu
dviju visina dominantnih stabala,
a tamo gdje nisu postojale inicijalne
grupe prirodnog podmlatka
već sljedeće godine unaša smreko


ve sadnice. Uspješno rješava od
svojih predhodnika započeto pitanje
melioracije degradiranih sastojina
listača na širem prostoru izvorišnog
dijela rijeke Kupe kod Okruga
i Razloga, gdje su mu novo podignuti
nasadi bora, smreke, duglazije,
ariša trajan spomenik.


U cilju unapređenja i povećavanja
proizvodnosti rada, tih je
godina održao brojna predavanja i
vodio tečajeve za stručno usavršavanje
šumskih radnika sjekača,
traktorista, minera, davši značajan
doprinos organizaciji i razvijanju
tada upravo pokrenutih natjecanja
šumskih radnika sjekača te ostavivši
vrijedan zapis u spomen knjizi
"Šumsko gospodarstvo Delnice
1960-1980".


Usporedo s reorganizacijom šumarstva,
a poradi obiteljskih razloga
(školovanje djece), nakon puna
dva desetljeća provedenih u Gorskom
kotaru dipl. ing. Mihajlo Merle
seli u priobalje, u Hrvatsko primorje
i Istru, zapošljavajući se u
Šumskom gospodarstvu "Istra" Buzet,
kasnije Uprava šuma Buzet JP
"Hrvatske šume", u kojima će i
okončati svoje aktivo službovanje
u šumarstvu. Kako mu je prvo utočište
bila Šumarija Opatija, u kojoj
će provesti novih 10 godina (19851995),
od čega tri na radnom mjestu
upravitelja, od do tada zatvorene
i pomalo tajanstvene Učke stvorit
će poligon za svekolike šumarske
aktivnosti. Krenuvši s izgradnjom
protupožarnih šumskih cesta,
postupno otvara i one bogate šumske
predjele s prevlasti bukve, učinivši
tako vapnenačku planinu na
razmeđi Istre i Kvarnera dostupnom
i ljubiteljima prirode, i turistima,
i znanstvenicima svih profila.
Da svekolike prirodoslovne vrijednosti
Učke nisu ovime ništa izgubile
već samo dobile, potvrđuje činjenica
daje ova planina 1999. godine
proglašena parkom prirode.


U ovom razdoblju aktivan je i u
lovstvu, smatrajući da je divljač