DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Literatura:
Lice, S., Zagreb, 2000: Naši pokojnici - Juraj Gašparović.
Glas Koncila, katolički tjednik, br. 1
(1333), od 2. siječnja.
Lice, S., Zagreb, 2000: In memoriam. Jurica Gašparović.
Brat Franjo, List franjevačkih zajednica,
br. 1, str. 26.


Uredništvo, Zagreb, 1997.: Gašparović Juraj. Hrvatski
šumarski životopisni leksikon, Tutiz leksika,
knjiga 2, str. 5-6


Uredništvo, Zagreb, 1999.: Preminuo Jurica Gašparović
- brat Maksimilijan. Brat Franjo, List franjevačkih
zajednica, br.6.


LADISLAV HANG, dipl. ing. šum., prof. (16. 6. 1909 - 9. 4. 2001)


Malo je naših kolega koji su
pretežito radili u Šumarstvu
Hrvatske, a doživili 90 i više godina.
Njihova imena možemo naći u
uvodnom dijelu članaka "Ivan Savor,
dipl. ing. šum. - stogodišnjak"
(Šum. list 2001., str.333-334). U
međuvremenu smo zaključili da u
Osijeku živi još jedan 90-godišnjak,
kolega Ivan Švaganović (rođ.
1911), koji je diplomirao šumarstvo
u Zagrebu 1936. god.


Jedan od njih je i Ladislav
Hang, dipl. ing. šum., koji je iznenada
umro u Zagrebu 9. 4. 2001. u


92. godini. Taj smo žalosni podatak
saznali prikupljajući podatke o šumarima
90-godišnjacima. Objavljivanjem
ovog nekrologa na stranicama
Šumarskog lista želim oteti
od zaborava našeg kolegu, koji je
dao značajan doprinos šumarstvu
Hrvatske.
Ladislav Hang dipl. ing. šum.,
rođenje u Srem. Karlovcima 16. lipnja
1909. god. Njegov otac Franjo
bio je trgovac, a majka Rozina domaćica.
U Srem. Karlovcima završio
je 1921. osnovnu školu, a 1928.
Državnu veliku gimnaziju. Iste godine
upisao je šumarstvo na Visokoj
školi za kulturu tla (Hoshschule fur
Bodenkultur) u Beču, no drugi semestar
upisuje na Poljoprivrednošumarskom
fakultetu u Zagrebu,
gdje apsolvira 1934. godine. Zbog
zdravstvenih razloga, odsluženja
vojnog roka i smrti oca, diplomirao
je tek 5. 2. 1940. Za vrijeme vojne´
vježbe na aerodromu u Pančevu radio
je na njegovom ozelenjavanju.


K


3
mAmku^iS^´i 3a||^^


2% m


Odmah nakon diplomiranja zaposlio
se u Ministarstvu šuma i rudnika
u Beogradu u Odjeljenju za vrhovni
šumarski nadzor, kao službeni
dnevničar, radeći na statistici pošumljavanja.
Tada je u dnevnom
tisku objavljivao popularne članke


o pošumljavanju, pa je postavljen
za tajnika Zemaljskog odbora za
pošumljavanje.
Nailaskom II svjetskog rata mobiliziran
je u Niš 3. 4. 1941., no
ubrzo je postavljen za privremenog
šumarskog izvjestitelja u tadašnjim
Hrvatskim Karlovcima, gdje je
radio od svibnja do rujna 1941.
Nakon toga mjesec dana obnašao je
dužnost upravitelja Šumarije Petrovaradinske
imovne općine u Ogaru
i Srem. Kamenici, a zatim premješten
u Ravnateljstvo šuma Križeva


čki imovne općine u Bjelovaru.
Radio je kao taksator i radio pregledni
plan šuma te imovne općine.
Tijekom 1942. kraće vrijeme zamjenjivao
je upravitelja Šumarije
Kloštar-Ivanić. U tijeku II svjetskog
rata obavljao je različite poslove
u Križevačkoj i Đurđevačkoj
imovnoj općini (procjena stabala
na Šumarijama Garešnica, Pitomaca,
Koprivnica, Bjelovar i Kloštar
Podravski, sadnja žira, preklasifikacija
trupaca), a 1943. zamjenjivao
je upravitelja Šumarije Đurđevac.
Početkom 1944. određenje za
zamjenu upravitelja Šumarije
"Bilo" u Bjelovaru, gdje je obolio,
pa mu je odobren oporavak u rodnim
Karlovcima. Neposredno pred
kraj rata, početkom svibnja 1945.,
osoblje Ravnateljstva šuma Bjelovar
premješteno je u Zagreb.


Od 27. svibnja 1945. radio je
kao upravitelj Šumarije Sokolovac
kod Koprivnice, gdje uz ostalo,
obavlja procjenu ratne štete, a početkom
1946. imenovanje upraviteljom
Šumarije Jasenak sa sjedištem
u Ogulinu, gdje zbog pomanjkanja
stručnog osoblja uz terenske,
obavlja i administrativne poslove.
Od lipnja 1946. radi na petogodišnjem
planu izgradnje putova Ogulinskog
kraja i izgradnji zgrade Šumarije
Jasenak. Istodobno održava
se tečaj za lugare i osnivaju se nove
lugarije te Lovačko društvo u Drežnici.
Unatoč uspješnom radu i zalaganju
njegov je rad na konferenciji
Šumskog gospodarstva Ogulin ocijenjen
nepovoljno, te zbog toga
ŠUMARSKI LIST 7-8/2002 str. 78     <-- 78 -->        PDF

daje otkaz na službu.
Ministarstvo šumarstva 27. rujna
1947. premješta ga na netom osnovanu
srednju Šumarsku školu u
Karlovcu, koja je tada radila u staroj
zgradi na Rakovcu, podignutoj
još za vrijeme Vojne krajine. Predavao
je nacrtnu geometriju, geodeziju,
dendrologiju i uporabu šuma. U
tada vrlo teškim uvjetima s njim su
radili kolege, dipl. ing. šumarstva,
Ante Duić, Slavko Lovrić, Ivan Savor,
Tomo Bikčević i Josip Herman,
od kojih je danas živ samo
Ivan Savor (ove godine, 2002., proslavio
je u Domu umirovljenika
"Centar" u Zagrebu 101. rođendan
uz čestitke, među ostalima, i Hrvatskog
šumarskog društva).


Ladislav Hang dipl. ing. šum.
imenovanje 1. kolovoza 1949. za
direktora Drvno-industrijskog tehnikuma
Belišće-u izgradnji. U kratkom
roku izgrađena je škola s internatom
ali je 1951/52. škol. g. preseljena
u Viroviticu, gdje od 1954.
radi kao Srednja tehnička škola
drvne struke. Kolega Hang rukovodio
je školom do kraja
1958/59. škol. g. s mnogo volje i
inicijative te svojim zalaganjem
pridonijeo njezinoj afirmaciji i razvoju.
Za uspješnost u radu primio
je novčanu nagradu od Glavne direkcije
drvne industrije u Zagrebu.
Neko vrijeme bio je i direktor poduzeća
"Hrast"-tvornice namještaja
i pilane Virovitica, koja je prerasla
u poznati drvno-industrijski


kombinat. Rad na stručnom obrazovanju
kadrova nastavlja u Zagrebu,
gdje je od 1959/60 škol. g. direktor
Srednje tehničke škole drvne
struke. Radi na organiziranju rada
škole, koja tada postaje Centar za
odgoj i obrazovanje tehničara drvopreradivačke
struke i polako prerasta
u višu drvoprerađivačku tehničku
školu. Po vlastitoj želji, nakon
tri godine primljen je na mjesto
profesora te predaje nacrtnu geometriju,
geodeziju i izgradnju cesta
od 1963/64 škol. g. do umirovljenja


30. lipnja 1975.
U tijeku svog plodnog i raznovrsnog
rada nalazi vremena i za pisanje.
Tako npr. 1950. god. u Virovitici
objavljuje (u prijevodu) "Plan i
program rada Drvnog tehnikuma u
Rosenheimu", u Šum. listu 1958. piše
o desetogodisnjici osnutka i rada
Srednje tehničke škole drvne struke
u Virovitici (str. 449-450) gdje, između
ostalog, piše o stanju i ulozi
tehničkih kadrova u drvnoj industriji,
te upozorava na opterećenost
učenika suvišnom teorijom, nedovoljnu
povezanost s praksom i pomanjkanje
vlastitih školskih radionica,
dok u knjizi: "Desetogodišnjica
Drvno-tehničke škole »Jurica
Ribar«" ( Zagreb 1961., str. 54-62)
objavljuje prilog "Neki problemi
školstva za kadrove drvne industrije".
Osim toga pisao je i u edicijama
prigodom raznih obljetnica.


Bio je dugogodišnji aktivan član
Hrvatskog šumarskog društva. Nje


govo članstvo registrirano je sada
već daleke 1943. god. ( Šum. list,
str. 23).


Kao umirovljenik, posebno kada
je već ušao u osamdesete godine
života, nije gotovo izlazio iz kuće.
Uvijek je nalazio neki posao u vrtu
svoje kuće u Hercegovačkoj ulici u
Zagrebu, gdje je živio od 70-ih godina
prošlog stoljeća. Hobi su mu
bile i križaljke. U jednom izvlačenju
nagrada za " Nagradnu Križaljku"
u zagrebačkom "Vjesniku" bio
je sretan dobitnik originalnog crteža
hrvatskog slikara-naivca Ivana
Lackovića Croate, koji se čuva u
obitelji kao vrijedna uspomena. Redovito
je pratio dnevni tisak i bez
toga jednostavno nije mogao započeti
svaki njegov dan.


Ukupno uzevši velika je njegova
zasluga rada u šumarstvu, kao
uspješan rad na organiziranju rada
škola i obrazovanju srednjih stručnih
kadrova za potrebe drvne industrije
u Hrvatskoj.


Kolega Ladislav Hang pokopan
je na zagrebačkom groblju Mirogoj


11. travnja 2001. i ispraćen na vječni
počinak u krugu obitelji, kolega,
svojih bivših učenika i prijatelja.
Laka mu bila hrvatska gruda.


Mladen Skoko, dipl. ing. šum.